Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

NYHET Publicerad

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."

Lina Håkansdotter

Lina Håkansdotter utesluter inte åtgärder på individnivå. "Den stora skillnaden vi alla kan göra är att vara medvetna i våra val, och att försöka leva resurseffektivt."

Lina Håkansdotter har arbetat inom näringslivet och industrin i hela sitt liv. Hon började som teknikkonsult på ÅF för att sedan fortsätta till Skogsindustrierna i rollen som energidirektör. Där ansvarade hon även för den svenska basindustrins energisamarbete, SKGS. Hon kommer närmast från energiföretaget Uniper där hon bland annat deltog i processen med att förhandla fram den Energiöverenskommelse som presenterades 2016.

Grunden ett outtröttligt arbete med ständig förbättring

Hon är som sagt övertygad om att näringslivet och industrin har en avgörande roll i klimatomställningen och vägen mot det hållbara samhället. Det svenska näringslivet ligger långt fram när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Det är ett outtröttligt arbete med ständig förbättring som ligger till grund för det. Det är också särskilt roligt att ett relativt litet land som Sverige har alla förutsättningar för att vara världsledande i det arbetet.

– Vi har ett elsystem som redan idag är nästan helt fossilfritt, när vi exporterar våra elintensiva produkter som järn, stål, kemiprodukter och papper gör vi därför stor nytta globalt. Men näringslivet måste ha rätt förutsättningar för att kunna bidra. Det handlar om långsiktiga spelregler, stöd till innovation och teknikutveckling och en möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden och det är där jag ser att Svenskt Näringsliv har en viktig roll att spela.

En viktig fråga just nu är till exempel hur Sverige i framtiden ska kunna producera och transportera tillräckligt med el för att klara både klimatomställning och samhällets elektrifiering. Därför har Svensk Näringsliv dragit igång ett projekt för att trygga den framtida elförsörjningen.

– Elnätskrisen är akut, här krävs krafttag, både från politiken och de olika aktörerna. Effektkrisen och elsystemets leveranssäkerhet kan lösas men om inte politiken agerar nu kommer även den frågan bli akut inom några år, konstaterar Lina Håkansdotter

Kärnkraften har fortsatt en viktig plats

Hon anser att den omställning till fossilfrihet  som Sverige och världen står inför, i kombination med den kraftigt ökande efterfrågan på el, förtydligar att kärnkraften även fortsatt har en viktig plats.

– Sverige är ett land som byggt mycket av sitt välstånd på tillgång till konkurrenskraftig, leveranssäker och miljömässigt hållbar el, vi måste säkerställa att detta uppfylls även i framtiden. Jag tänker att det under dessa premisser vore oklokt att utesluta några fossilfria kraftslag från vår elmix.

Även om hon är säker på att det är de stora globala lösningar som främjar teknisk utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv som är vägen framåt utesluter det så klart inte åtgärder på individnivå.

– Den stora skillnaden vi alla kan göra är att vara medvetna i våra val, och att försöka leva resurseffektivt. Jag åker tunnelbana och går till jobbet, försöker se till att familjens matsvinn blir så litet som möjligt och jag pratar ofta med mina tre barn om hållbarhet, vilka val vi gör i vardagen och hur det påverkar miljön och klimatet. Men visst, min livsstil orsakar garanterat alldeles för mycket påverkan idag, så även jag måste jobba med ständig förbättring, säger Lina Håkansdotter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.