Svenska företag bra på hållbar utveckling

NYHET Publicerad

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.

Gruppbild agenda 2030
Debatten i Näringslivets Hus tog avstamp i FN:s 17 hållbarhetsmål.
Skanska, Scania
Foto: Pontus Lundahl/TT
Lena Hök, Skanska, redogör för företagets syn på hållbarhet. Åsa Pettersson, Scania, lyssnar.
Carola Lemne
Foto: Pontus Lundahl/TT
En hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekonomi, miljö och sociala aspekter, konstaterade Carola Lemne.
Publik Agenda 2030
En i det närmaste fullsatt Industrisal lyssnade på företagens erfarenheter.
Lemne Damberg
Foto: Pontus Lundahl/TT
Näringsminister Mikael Damberg tyckte att det är bra att Svenskt Näringsliv är intresserad och engagerad i framtidens frågor och tar klimatansvar.
Helena Stjernholm
Foto: Pontus Lundahl/TT
Industrivärdens vd Helena Stjernholm redogjorde för bolagets syn på hållbarhet.
LKAB
Gruvjätten LKAB:s vd Jan Moström berättade om försök att producera stål utan koldioxidutsläpp.

I december 2015 i Paris lovade världsledare att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius och därmed avvärja katastrofala klimatförändringar. Samma år antogs också FN:s 17 hållbarhetsmål i FN:s Generalförsamling, som knyter samman miljö, sociala aspekter och ekonomi.

Lyckligtvis har svenska företag insett betydelsen av hållbar utveckling och kunskapen är utbredd. Flera undersökningar visar att företag världen över, bara på några år, har gått från att se hållbarhet som något perifiert till en central affärsmöjlighet.

Just hållbarhet var temat på ett seminarium i Näringslivets Hus i julveckan som arrangerades av Svenskt Näringsliv och ICC. Där konstaterades att ett väl fungerande näringsliv är a och o för en hållbar utveckling. Bland annat som leverantör av nya tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningar kring klimat och resursförbrukning, men också som ekonomisk motor och möjliggörare av social integration.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne lyfte fram att svenska företag ligger bra till. De visar att det går att sänka utsläppen, ha en hållbar utveckling och hög tillväxt.

– Numera diskuterar jag hållbarhet vid varje företagsbesök, sade hon.

Sverige ligger långt fram på området. Tillsammans med Norge, Danmark, Finland och Schweiz är vi de länder som har bäst förutsättningar att leverera resultat, så att FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, kan uppnås, enligt en OECD-analys. Utvecklingsmålen täcker in ett brett spektrum av frågor, som kräver att länder agerar såväl nationellt som globalt för att nå resultat.

Många företag har de globala FN-målen som riktmärke i verksamheten. Gemensamt är att de brinner för att skapa affärer som använder jordens resurser på ett sunt sätt och bidrar till en hållbar livsstil. Allt fler fokuserar på att använda hållbarhet som en del av affärsmodellen.

På seminariet berättade en lång rad näringslivsföreträdare om arbetet med att anpassa sig till en ny verklighet. Det rådde enighet om att hållbarhetsarbete leder till nya, spännande samarbeten mellan företag.

Industrivärdens vd Helena Stjernholm berättade att hon inte fick några frågor om hållbarhet överhuvudtaget för 20 år sedan. Idag går det inte att göra affärer utan att ha en strategi som innehåller hållbarhet, konstaterade hon.

Men för att en kapitalförvaltare som Industrivärlden lättare ska kunna stötta sina företag, så uppmanade hon politiker att skapa en stabil plattform att stå på, införa tydliga regler, ingå breda politiska uppgörelser och att snabba på olika processer, som exempelvis miljötillstånd, där företag annars riskerar att fastna.

– Samtidigt måste ägaren vara påläst, ha en strategi och skaffa sig en tydlig bild av läget. Vi måste vara uppdaterade för att svara på frågor från våra företag, sade hon.

Lena Hök, senior vice president hos Skanska, slog fast att företaget har ett stort fokus på energisnåla och gröna lösningar, men också socialt inkluderande bostadsområden.

– Det gäller att lyfta blicken, se helheten. Vi bygger ett nytt samhälle.

Även produktionen på Scania och Sandvik genomsyras av hållbar utveckling.

– Det löser problem och leder till framsteg, sade Åsa Pettersson, hållbarhetschef på lastbilsjätten.

Kollegan på industrikonglomeratet Sandvik, Christina Båge Friborg, konstaterade att många av koncernens företag arbetar mot FN:s globala mål.

– Ökad samverkan mellan företag är en viktig del av arbetet.

Restaurangkedjan McDonald´s har tydliga mål för sitt arbete med ett hållbart samhälle.

– Leverantörer kräver bland annat hållbara transporter och förpackningar. Vi arbetar också med att skapa möjligheter för individer. Nyanlända får sitt första arbete i våra restauranger, sade Henrik Nerell, hållbarhetschef.

Coops Louise König, chef hållbar utveckling, breddade perspektivet.

– För oss handlar det också om etik och moral, sade hon.

Näringsminister Mikael Damberg skänkte politisk strålglans åt mötet i Industrisalen. Han uttryckte besvikelse och en oro över att väldigt mycket har gått fel på kort tid på den globala arenan. I nästa andetag slog han fast att världen kommer att ställa om till ett hållbart samhälle.

– Sverige och svenska företag är en viktig del av lösningen. Bland annat är regeringens industristrategi integrerad med FN:s hållbarhetsmål, sade han.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 2 Ingen hunger

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5 Jämställdhet

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen

Mål 14 Hav och marina resurser

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.