Svenska företag bra på hållbar utveckling

NYHET Publicerad

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.

Gruppbild agenda 2030
Debatten i Näringslivets Hus tog avstamp i FN:s 17 hållbarhetsmål.
Skanska, Scania
Foto: Pontus Lundahl/TT
Lena Hök, Skanska, redogör för företagets syn på hållbarhet. Åsa Pettersson, Scania, lyssnar.
Carola Lemne
Foto: Pontus Lundahl/TT
En hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekonomi, miljö och sociala aspekter, konstaterade Carola Lemne.
Publik Agenda 2030
En i det närmaste fullsatt Industrisal lyssnade på företagens erfarenheter.
Lemne Damberg
Foto: Pontus Lundahl/TT
Näringsminister Mikael Damberg tyckte att det är bra att Svenskt Näringsliv är intresserad och engagerad i framtidens frågor och tar klimatansvar.
Helena Stjernholm
Foto: Pontus Lundahl/TT
Industrivärdens vd Helena Stjernholm redogjorde för bolagets syn på hållbarhet.
LKAB
Gruvjätten LKAB:s vd Jan Moström berättade om försök att producera stål utan koldioxidutsläpp.

I december 2015 i Paris lovade världsledare att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius och därmed avvärja katastrofala klimatförändringar. Samma år antogs också FN:s 17 hållbarhetsmål i FN:s Generalförsamling, som knyter samman miljö, sociala aspekter och ekonomi.

Lyckligtvis har svenska företag insett betydelsen av hållbar utveckling och kunskapen är utbredd. Flera undersökningar visar att företag världen över, bara på några år, har gått från att se hållbarhet som något perifiert till en central affärsmöjlighet.

Just hållbarhet var temat på ett seminarium i Näringslivets Hus i julveckan som arrangerades av Svenskt Näringsliv och ICC. Där konstaterades att ett väl fungerande näringsliv är a och o för en hållbar utveckling. Bland annat som leverantör av nya tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningar kring klimat och resursförbrukning, men också som ekonomisk motor och möjliggörare av social integration.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne lyfte fram att svenska företag ligger bra till. De visar att det går att sänka utsläppen, ha en hållbar utveckling och hög tillväxt.

– Numera diskuterar jag hållbarhet vid varje företagsbesök, sade hon.

Sverige ligger långt fram på området. Tillsammans med Norge, Danmark, Finland och Schweiz är vi de länder som har bäst förutsättningar att leverera resultat, så att FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, kan uppnås, enligt en OECD-analys. Utvecklingsmålen täcker in ett brett spektrum av frågor, som kräver att länder agerar såväl nationellt som globalt för att nå resultat.

Många företag har de globala FN-målen som riktmärke i verksamheten. Gemensamt är att de brinner för att skapa affärer som använder jordens resurser på ett sunt sätt och bidrar till en hållbar livsstil. Allt fler fokuserar på att använda hållbarhet som en del av affärsmodellen.

På seminariet berättade en lång rad näringslivsföreträdare om arbetet med att anpassa sig till en ny verklighet. Det rådde enighet om att hållbarhetsarbete leder till nya, spännande samarbeten mellan företag.

Industrivärdens vd Helena Stjernholm berättade att hon inte fick några frågor om hållbarhet överhuvudtaget för 20 år sedan. Idag går det inte att göra affärer utan att ha en strategi som innehåller hållbarhet, konstaterade hon.

Men för att en kapitalförvaltare som Industrivärlden lättare ska kunna stötta sina företag, så uppmanade hon politiker att skapa en stabil plattform att stå på, införa tydliga regler, ingå breda politiska uppgörelser och att snabba på olika processer, som exempelvis miljötillstånd, där företag annars riskerar att fastna.

– Samtidigt måste ägaren vara påläst, ha en strategi och skaffa sig en tydlig bild av läget. Vi måste vara uppdaterade för att svara på frågor från våra företag, sade hon.

Lena Hök, senior vice president hos Skanska, slog fast att företaget har ett stort fokus på energisnåla och gröna lösningar, men också socialt inkluderande bostadsområden.

– Det gäller att lyfta blicken, se helheten. Vi bygger ett nytt samhälle.

Även produktionen på Scania och Sandvik genomsyras av hållbar utveckling.

– Det löser problem och leder till framsteg, sade Åsa Pettersson, hållbarhetschef på lastbilsjätten.

Kollegan på industrikonglomeratet Sandvik, Christina Båge Friborg, konstaterade att många av koncernens företag arbetar mot FN:s globala mål.

– Ökad samverkan mellan företag är en viktig del av arbetet.

Restaurangkedjan McDonald´s har tydliga mål för sitt arbete med ett hållbart samhälle.

– Leverantörer kräver bland annat hållbara transporter och förpackningar. Vi arbetar också med att skapa möjligheter för individer. Nyanlända får sitt första arbete i våra restauranger, sade Henrik Nerell, hållbarhetschef.

Coops Louise König, chef hållbar utveckling, breddade perspektivet.

– För oss handlar det också om etik och moral, sade hon.

Näringsminister Mikael Damberg skänkte politisk strålglans åt mötet i Industrisalen. Han uttryckte besvikelse och en oro över att väldigt mycket har gått fel på kort tid på den globala arenan. I nästa andetag slog han fast att världen kommer att ställa om till ett hållbart samhälle.

– Sverige och svenska företag är en viktig del av lösningen. Bland annat är regeringens industristrategi integrerad med FN:s hållbarhetsmål, sade han.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 2 Ingen hunger

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5 Jämställdhet

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen

Mål 14 Hav och marina resurser

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.