Fel att satsa på en enda stor skattereform

NYHET Publicerad

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.

Almedalen.jpg

Under Almedalen arrangerade Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv ett skatteseminarium som tog avstamp i det faktum att Sveriges marginalskatter är högst i världen.

Johan Fall

Johan Fall

Foto: Ernst Henry Photography AB

Under Almedalen arrangerade Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv ett skatteseminarium som tog avstamp i det faktum att Sveriges marginalskatter är högst i världen. Samtidigt finns det hyllmetrar med forskning som visar på negativa effekter av höga marginalskatter.

Även efter att vi blir av med värnskatten kommer marginalskatten fortfarande vara för hög, vilket är både farligt och snedvridande.

- Sveriges ägarskattning är tyvärr också långt ifrån konkurrenskraftig. Kapital är lättflyktigt. Vi behöver komma ner mot snittet i vår omvärld som är 20 procent. Svenskt Näringsliv har låtit det ansedda IFO-institutet analysera vårt förslag som skulle göra fler investeringar lönsamma. Det skulle ge tre procent högre BNP och ökad sysselsättning motsvarande 35 000 nya jobb. Slutligen är bolagsbeskattningen ett självklart reformområde. Sverige har nyligen gjort en stor omläggning med en hyfsad skattesats men vi behöver en regelstruktur i övrigt där internationella bolag känner igen sig, fortsatte Johan Fall.

Fall pekade sedan på tre steg för att kunna räkna hem skattereformerna ekonomiskt. För det första så leder reformer som får ekonomin att fungera bättre till växande skattebaser, för det andra måste man arbeta med utgiftssidan och slutligen finns det brett stöd från forskningen att skatteförändringar som innebär skifte från skattebasen inkomst till basen konsumtion är rätt väg att gå.

Många och rätt reformer är precis vad som gjorts sedan millennieskiftet av både röda och blå regeringar. Avskaffande av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt, bättre 3.12-regler, jobbskatteavdrag samt RUT och ROT, har alla gjort att ekonomin och skatteintäkterna ökat samtidigt som skattetrycket sjunkit.

”Vi bör också skilja på fiskala och styrande skatter”

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, framhöll att värdeskapande ska beskattas så lite som möjligt. Därför bör vi ha låga inkomst- och företagsskatter.

- Vi bör också skilja på fiskala och styrande skatter. Om styrande skatter får effekt ger de inte längre några skatteintäkter och därför är grön skatteväxling en chimär. Det är svårt se att hur det kan vara vettigt att ha miljöpolitiskt mål att dra in en viss summa till skatteintäkterna, vilket är ett problemen i 73-punktsprogrammet.

Kinnwall pekade på att både arbete och kapital är skattebaser som kan flytta om våra skatter inte är konkurrenskraftiga. Att vi har en ambitiös klimatpolitik motiveras moraliskt. Det finns dock lite belägg för att diskriminerande skatter skulle få andra länder att ta efter, istället får de verksamheter att flytta.

Sverige ligger långt från andra marknader, därför behöver vi kompensera och därför har vi traditionellt haft en lägre bolagsskatt.

Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne höll med om att vi inte ska sikta på en reform utan på rätt saker som konkurrens och sysselsättning.

- Jag lägger en och annan tanke på att förstå skatter och för att hantera dem korrekt. Företagare behöver långsiktighet så vi kan gör rätt prioriteringar. Exempelvis köpte vi biogasdrivna servicebilar, vilket visade sig bli en förlust. Vår marknad är internationell även på hemmaplan. Därför behöver inkomstskatter och bolagsskatter harmoniseras gentemot omvärlden för att ge oss ökad konkurrenskraft.

”Vi vill kunna vidareutveckla medarbetare”

För Therese Lindström, vd Imsevimse, är kundens perspektiv viktigast. Tyskar och fransmän gör miljöriktiga val men i Sverige behöver kunden incitament för att göra detta. Imsevimse säljer hygienprodukter och är verksamt i ett 60-tal länder. Tillverkningen lokaliseras efter var det finns rätt kompetens.

- Vi vill kunna vidareutveckla medarbetare där de finns för rätt kompetens. Jag förstår att större bolag tänker på att flytta verksamheter om skatterna blir sämre. Moms är också ett problem som är svårt att hantera med olika regler mellan länder.

Anna Wikström, ledamot i Skatteutskottet (S), inledde med att peka på Januariavtalet och framhöll att hon vill se en skattereform men att inget är fastlagt. Sverige har stora välfärdsbehov framöver och har en historiskt låg skattekvot som fallit drastiskt sedan millennieskiftet. När det gäller konkurrens om företagsetableringar pekade Wikström på annat än skatter.

- Det handlar inte bara skatter. Vi kan inte lova något med tanke på välfärdens behov är ytterligare 90 miljarder fram till 2026 om vi ska ha samma standard. Bättre utbildning för äldre för att klara kompetens framöver behövs också. Dagens utbildningssystem bygger på att utbilda unga.

”Sverige har problem”

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson (M) och andre vice ordförande i Skatteutskottet, började med att kritisera Januariöverenskommelsen. Partierna som ingått har valt att trycka in sina favoritfrågor istället för att se till konkurrenskraft, integration och produktivitet, menade han.

- Sverige har problem. Vi lever kvar i en felaktig självbild. Löner växer inte längre eftersom värdet på kronan faller. Produktiviteten likaså. En betydande del av den skadliga marginalskatten består av avtrappningen av jobbskatteavdraget som ligger kvar. De som följer debatten inser nog att jag är Sveriges största motståndare mot grön skatteväxling. Den är väldigt skadlig för Sverige om investeringsbeslut läggs till andra länder. Förslag om kilometerskatt slår mot landsbygden. Kemikalieskatt på kläder gör att dessa handlas utomlands. Allt detta har stor skadeverkan på svenska jobb.

Wykman påtalade att sänkta inkomstskatter är Moderaternas prioritering för att möta problem med integration.

- Bolagsskattens nivå är viktig för att det ska finnas bolag. Höjda kapitalskatter är ingen gratis lunch. De gör att ägande flyttar och med ägandet följer forskning och utveckling.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.