John Hassler, professor I nationalekonomi på Stockholms universitet, Jacob Wallenberg, ordförande Investor och Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copco och SKF

John Hassler, professor I nationalekonomi på Stockholms universitet, Jacob Wallenberg, ordförande Investor och Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copco och SKF

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

NYHET Publicerad

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg, ordförande Investor.

Foto: SREN ANDERSSON
Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copco och SKF

Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copco och SKF.

Foto: SREN ANDERSSON
John Hassler

John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Katrin Westling Palm, Skatteverket.

Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

Foto: SREN ANDERSSON

Världens rikaste man äger en butik som inte fanns för trettio år sedan, visserligen digital men därför också världsomspännande. Världens näst största företag är ett statligt elbolag i Kina som knappt någon här hört talas om. Spotify, vårt svenska musikkunder, är värt 24 miljarder på börsen men har aldrig gått med vinst. Världen är på väg att förändras, enligt Jacob Wallenberg, ordförande för Investor.

– Vi kan inte bara nöja oss med att hänga med om vi vill nå framgång, vi måste ta täten. Den internationella storföretagaren Zlatan Ibrahimovic har en gång sagt ”att komma tvåa är som att komma sist”. Den attityden skulle behövas i debatten om skattefrågor också, sa han under ett seminarium då Näringslivets Skattedelegation, NSD, firade att det är 100 år sedan NSD startades.

I valrörelsen diskuterades konkurrenskraft inte en enda gång, undantaget ett kort omnämnande från Annie Lööf i slutdebatten, konstaterade Jacob Wallenberg. Sverige har Spotify och Klarna men också en gammal tung industri som förmår att växla upp och digitalisera. Men inom EU ser det sämre ut, menade han.

– Det finns inget europeiskt Amazon, inget Facebook och inget Apple. Sverige måste skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling, för innovation och entreprenörskap. Och då är skatterna centrala. Tyvärr är utvecklingen på väg åt fel håll. Europa kan inte ha som ambition att vara ett museum för asiatiska turister. Vi kan inte luta oss tillbaka när konkurrenterna springer förbi oss, sa han.

Sverige är på många sätt ett bra land att driva företag i, men det finns revor i väven, menade Wallenberg. Vi måste kunna locka och behålla kompetens, och det kommer vi inte kunna göra med höga marginalskatter, brist på boende, inlåsningseffekter och bristande optionsmöjligheter.

– Det är viktigt att påminna om att näringslivet inte är ett särintresse, goda förutsättningar för svenska företag är ett allmänintresse om något, sa Jacob Wallenberg.

Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copco och SKF, konstaterade att Sverige är ett litet, handelsberoende land, och att våra företag gör vad de kan för att bli konkurrenskraftiga. Alla genomför de förändringar de kan, av ren självbevarelsedrift, och de förändringar som kvarstår kan därför antas vara institutionella.

– Vi har inte råd att ha regler som avviker från omvärlden, ändå diskuterar vi bara detaljer i regelverken, det är lite som att arrangera däckstolarna på Titanic medan skeppet sjunker. Politiska förslag bör analyseras utifrån hur de påverkar Sveriges konkurrenskraft. Höga ägarskatter missgynnar svenskt ägande. Höga skatter på arbete och företagande jämfört med vår omvärld påverkar vår välfärd och vårt välstånd.

Stråberg pekade på att företagare vet hur svårt det är att höja priserna, därför tvingas de effektivisera istället. Men Sveriges politiker har under lång tid valt att höja priserna – skatterna – för att slippa effektivisera. Välstånd byggs underifrån, när kompetenta människor arbetar i välskötta företag med konkurrenskraftiga villkor, menade han.

Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm talade om rättssäkerhet, och berättade att hon ofta får frågan hur en myndighet som tar människors pengar kan ha så högt förtroende och vara så uppskattad?

– Skatteverket arbetar hårt med att höja sina förtroendesiffror. Har man förtroende för myndigheten är man mer benägen att göra rätt, att våga höra av sig och reda ut eventuella felaktigheter och fråga om råd. Men förtroende är ingenting som kan tvingas fram. Att göra rätt är naturligtvis ett rekvisit, men inte i sig tillräckligt. Det måste finnas en förutsägbarhet i verksamheten också

John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, talade om att ekonomisk tillväxt ger välstånd. Enligt ”The new growth consensus” finns det två pelare för tillväxt: En global långsiktigt tillväxt drivs av innovationer som skapar ökad produktivitet som tränger undan äldre teknik och affärsmodeller. Länder kan placera sig olika långt fram med hjälp av strukturreformer, påpekade han.

Idag varnar många för att Sveriges tillväxt per capita är lägst i EU men för att få en riktig bild av tillväxten räcker det inte att studera data för ett år, sa Hassler och hänvisade till tillväxtdata för den reala tillväxten under en nioårsperiod. Från 1950-talet och fram till 1970 var tillväxten 3,1 procent per år för att därefter sjunka under 1970- och 1980-talen ned till 1,3 procent, vilket Hassler förklarade med att ”tidigare framgång föder dumhet”. Under 1990-talet gjordes strukturella reformer och tillväxten ökade då åter till 3,1 procent men nu börjar effekterna av 90-tals reformerna klinga av. De senaste åren har tillväxten bara varit 0,9 procent per år.

– Sverige behöver därför nya strukturreformer, som enklare och effektivare skatter, förbättrad produktivitet i inhemsk skyddad sektor, en fungerande bostadsmarknad, ett utbildningssystem i världsklass med livslång kompetensutveckling samt bättre integration. 

I den avslutande paneldiskussionen varnade Krister Andersson, ordförande för Business Europe Tax Policy Group, för den ökade populismen i skattedebatten. Han menade att skattefrågorna måste hanteras med ett mer långsiktigt fokus.

Karin Pilsäter, Skattepolitisk expert på TCO, betonade att det behövs en bred skattereform och inte minst måste utbildning löna sig.

Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Uppsala Universitet, menade att Skatteverkets goda förtroendesiffror är lite missvisande. Stora företag, med krångligare regelverk att förhålla sig till, är förmodligen inte lika positiva till myndigheten som de privatpersoner som bara behöver SMS-deklarera en gång om året.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.