Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

NYHET Publicerad

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.

Ers majestät,

Ers kungliga höghet,

Bästa åhörare,

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och

viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.

Det finns stora utmaningar gällande detta mastodont-projekt.

Den första stora utmaningen är komplexiteten. Man kan nästan inte tänka sig ett mer komplext projekt

än att bygga upp ett totalförsvar, som innefattar all samhällsviktig verksamhet. Det kommer innebära

många, komplexa, och varierande krav på olika områden, och en koordinering av ett enormt antal

aktörer.

Den andra stora utmaningen är finansieringen. Försvarsmakten har stora behov – samtidigt som vi

måste bygga upp ett nytt totalförsvar. Detta innebär en oundviklig risk för svåra budgetavvägningar

mellan försvarsmakten och de bredare totalförsvarsbehoven.

Den allmänna budget-pressen, och puckeleffekten med höga kostnader i början av uppbyggnaden av

ett nytt totalförsvar, skapar tillsammans en påtaglig risk för en allvarlig underfinansiering av

totalförsvaret.

Den tredje stora utmaningen handlar om att säkerställa konkurrensneutralitet. Ställs betungande och

ofinansierade krav på företagen kommer det att snedvrida konkurrensen mellan företag, dessutom

skulle det missgynna svenska exportörer till fördel för utländska konkurrenter, och det finns en risk att

vissa företag flyttar utomlands i jakt på lägre kostnader och enklare regler.

Ovanpå alla dessa utmaningar har internationaliseringen och Sveriges ökade beroende av globala

flöden ändrat förutsättningarna för näringslivet. Men en än mer revolutionerande förändring är

avregleringarna och privatiseringarna som har ägt rum sedan kalla krigets slut.

Förut dominerades telekom av ett enda statligt verk.

Förut sköttes läkemedelsdistributionen av ett statligt ägt monopol.

Skolan, sjukvården, och äldreomsorgen var i princip helt offentliga verksamheter.

Statligt ägda ABAB hade monopol på bevakning av skyddsobjekt.

Statens Järnvägar var ett verk, och majoriteten av busstrafiken och lokaltrafiken var i offentlig drift.

Det fanns en tydlig offentlig dominans av elproduktionen.

Förut fanns ett Postverk, utan konkurrenter, och dessutom ett Postgiro som hade monopol på statliga

betalningar.

Förut fanns det Radio- och TV-monopol.

Idag är det privata, konkurrensutsatta, företag som sköter det mesta av den samhällsviktiga

verksamheten.

Nu när vi ska bygga upp detta nya totalförsvar är risken stor att man tittar på hur det var förr. Man

luras att tro att det inte kostar så mycket, eftersom de stora kostnaderna tidigare absorberades, och

doldes, av statliga monopol.

Att bygga upp ett totalförsvar kräver politisk realism, och verkligheten är att detta projekt – om man nu

vill genomföra det på ett seriöst sätt – kommer att vara mycket mer krävande än vad våra politiker har

vågat räkna med.

För att totalförsvaret – Sveriges största offentligt-privata samverkansprojekt genom tiderna – ska ha

ett hopp om att bli bra krävs politisk realism och ansvarstagande kring de utmaningar som står framför

oss.

Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inställt vårmöte för NSD Södra regionen

KONFERENS Arbetsgruppen för NSD Södra regionen har beslutat att inte arrangera något möte för medlemmarna under våren 2020.
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

KOMMENTAR Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?
NYHET Publicerad:

Finansieringen av civilförsvaret måste säkras

KOMMENTAR Notan för det framtida totalförsvaret lär bli högre än vad politiken räknar med. Regeringen och riksdagen måste ta sitt ansvar för rikets säkerhet och säkra finansieringen av det civila försvaret, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

EU-kampanj: Digital brottsvåg ska stoppas

SÄKERHET Hot, cyberattacker och dataintrång. It-brotten ökar, småföretagare är en vanlig måltavla. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.
NYHET Publicerad:

Brotten mot företagare måste prioriteras

DEBATT Att driva företag ska vara tryggt. Så är det inte i dag. Bland annat överväger var femte handlare att sälja eller stänga butiken. Ansvaret vilar tungt på politikerna. Det är hög tid att prioritera den lågprioriterade mängdbrottsligheten som kostar svenska företag stora summor, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd

SÄKERHET Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd.
NYHET Publicerad:

MSB:s säkerhetsskyddsutbildningar

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april vill vi passa på att uppmärksamma NSD-nätverket på följande utbildningar som MSB erbjuder.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Tuffare policy ska avskräcka från industrispionage

EU Svenskt Näringsliv har, inom ramen för Business Europé, varit med och tagit fram en policy om industrispionage.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

55 miljarder om året – så mycket kostar brotten företagen

SÄKERHET En ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar 55 miljarder om året. 58 procent av de tillfrågade i undersökningen har utsatts för brott under de senaste två åren och mer än varannan företagare tror att brottsligheten kommer att öka.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare stoppar inbrottstjuvar med rökmaskin

SÄKERHET Jenny Stenberg tog över en Ica Nära butik i Norrhult i Småland för sex år sedan. Hon har redan haft fem inbrott och har varit tvungen att installera säkerhetsutrustning för 450 000 kronor. "Jag polisanmäler inte längre. Det tar bara tid och jag tappar fart", säger hon.
NYHET Publicerad:

NSD:s säkerhetsstipendium 2018 tilldelas Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder har varit en av Sveriges synligaste profiler när det gäller IT-säkerhet under ett flertal år. För att uppmärksamma ett gott och gediget arbete under många år, på ett område som är av yttersta vikt för näringslivet, utnämner Svenskt Näringsliv Anne-Marie till 2018:s säkerhetsstipendiat.
NYHET Publicerad:

Varning för bluffmakare

FAKTUROR Det väller in klagomål mot bolaget Företagsopinion till Svensk Handels Varningslista. ”Vi ger rådet att bestrida men inte betala fakturan”, säger Per Geijer, säkerhetschef.