Brotten mot företag ökar

NYHET Publicerad

SÄKERHET Brottslighet är en del av många företagares vardag och problemen ökar, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Åtta av tio företag har utsatts för brott under de senaste tre åren. "Våra medlemsföretag är hårt drabbade. Det är framförallt stöldbrott som är det stora bekymret, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Per Geijer

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Foto: Bjorn Mattisson

Trots att bluffakturorna minskar är det vanligaste brottet som svenska företag utsätts för fortfarande falska fakturor: 61 procent har drabbats under de senaste tre åren. Samtidigt har mer allvarliga typer av brott som stöld, snatteri och inbrott ökat.

– Inbrotten har ökat sedan förra året. I år svarar 23 procent av företagen att de drabbats, mot 18 procent förra året. Skadegörelse har också ökat, från 18 till 25 procent, säger Jonatan Hedin, ansvarig för opinionsanalys.

Siffrorna kommer från Svenskt Näringslivs företagarpanel, där 2 700 företagsledare svarat på frågor om bland annat brottslighet och kriminalitet. Åtta av tio företagsledare svarar att verksamheten utsatts för någon typ av brottslighet under de senaste tre åren.

Värst drabbade är företag inom hotell, handel och restaurang där 86 procent har utsatts för brott. 59 procent har drabbats av stöld och snatteri, 31 procent av skadegörelse och 23 procent har haft inbrott.

– Våra medlemsföretag är hårt drabbade och angreppen ökar, är mitt intryck. Det är framförallt stöldbrott som är det stora bekymret, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Varje år begås cirka två miljoner stöldbrott i svenska butiker, då är stölder som begås av butikspersonal borträknat. Värdet för de stulna varorna uppgår till 4,6 miljarder kronor, enligt Svensk Handels beräkningar. Det ekonomiska avbräcket är ett stort problem, men ännu värre är att brottsligheten försämrar arbetsmiljön för butiksanställda, berättar Per Geijer. Han får medhåll av livsmedelshandlaren Erik Schartau, som driver en ICA-butik i Västerås sedan tolv år tillbaka.

– Vår vardag i butiken har blivit tuffare på senare år. Klimatet i samhället har hårdnat och vi möter dagligen personer som är hotfulla eller påverkade av droger eller alkohol. Det är väldigt svårt att prissätta vad det gör för arbetsmiljön. Vissa anställda påverkas mycket mer negativt än andra, säger Erik Schartau.

Stölder och snatterier hör till vardagen i hans butik, även om han upplever att den är förskonad från organiserad brottslighet. Butiken håller öppet mellan 7-22 varje dag och Erik Schartau kan förstås inte vara på plats hela tiden. För att skapa en trygg arbetsplats satsar han mycket på information och utbildning av personalen samt förebyggande åtgärder som kameraövervakning och kontanthanteringssystem. Han anlitar ett vaktbolag som är med vid öppning och stängning och kan rycka in på kort varsel om något händer.

– Jag har ett stort ansvar som arbetsgivare för att min personal ska uppträda på ett klokt sätt om något händer. Det finns medarbetare som går ut för hårt om de upptäcker ett snatteri, men vår policy är att vi ska vara väldigt försiktiga.

Stödet från polisen är svagt, tycker Erik Schartau. Det kan ta 40 minuter innan polisen kommer och även om personalen lyckats få tag i tjuven kan det vara svårt att hålla kvar personen så länge. Inte minst därför att det innebär en säkerhetsrisk.

– Jag skulle önska att det fanns fler patrullerande poliser. Polisen skulle kunna organisera sig bättre för att vara mer tillgängliga än idag, säger Erik Schartau.

I ett fåtal fall leder polisanmälda stölder till fällande domar där påföljden ofta är dagsböter. Men böterna betalas sällan, så straffen är verkningslösa menar Per Geijer.

– Domstolarna vet att personerna inte kan betala. Det är bara ett spel för gallerierna; om man inte har sanktioner som påverkar de som begått brott kan man lika gärna strunta i det.

– Frustrationen ökar över samhällets oförmåga att ta hand om detta. Många företagare har gett upp, de tror inte längre på rättssystemet. Polisen tror inte heller på systemet – vi ser att polisen lägger ner massor av ärenden som vi vet skulle ha lett till fällande domar, säger Per Geijer.

Läs mer på Svensk Handel.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd

SÄKERHET Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd.
NYHET Publicerad:

MSB:s säkerhetsskyddsutbildningar

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april vill vi passa på att uppmärksamma NSD-nätverket på följande utbildningar som MSB erbjuder.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Tuffare policy ska avskräcka från industrispionage

EU Svenskt Näringsliv har, inom ramen för Business Europé, varit med och tagit fram en policy om industrispionage.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

55 miljarder om året – så mycket kostar brotten företagen

SÄKERHET En ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar 55 miljarder om året. 58 procent av de tillfrågade i undersökningen har utsatts för brott under de senaste två åren och mer än varannan företagare tror att brottsligheten kommer att öka.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare stoppar inbrottstjuvar med rökmaskin

SÄKERHET Jenny Stenberg tog över en Ica Nära butik i Norrhult i Småland för sex år sedan. Hon har redan haft fem inbrott och har varit tvungen att installera säkerhetsutrustning för 450 000 kronor. "Jag polisanmäler inte längre. Det tar bara tid och jag tappar fart", säger hon.
NYHET Publicerad:

NSD:s säkerhetsstipendium 2018 tilldelas Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder har varit en av Sveriges synligaste profiler när det gäller IT-säkerhet under ett flertal år. För att uppmärksamma ett gott och gediget arbete under många år, på ett område som är av yttersta vikt för näringslivet, utnämner Svenskt Näringsliv Anne-Marie till 2018:s säkerhetsstipendiat.
NYHET Publicerad:

Varning för bluffmakare

FAKTUROR Det väller in klagomål mot bolaget Företagsopinion till Svensk Handels Varningslista. ”Vi ger rådet att bestrida men inte betala fakturan”, säger Per Geijer, säkerhetschef.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och Business Europe kräver bättre skydd mot cyberspionage

Business Europe har nu släppt sin position angående det Europeiska förslaget till en Cyber Security Act. Svenskt Näringsliv har säkerställt att just problematiken att företag i allt större uträckning är utsatta för stöld av företagshemligheter och immaterialrättsliga intrång lyfts fram som ett prioriterat problem.
NYHET Publicerad:

Artikel om totalförsvar

Ny artikel i Svenska Dagbladet om behovet av ett bredare totalförsvar, som även skyddar konkurrensutsatt verksamhet: Ny artikel i Svenska Dagbladet om behovet av ett bredare totalförsvar
NYHET Publicerad:

Dataintrånget ökar – så här skyddar du dig

HALLÅ DÄR Allt fler företag utsätts för dataintrång, och lurendrejarna blir allt skickligare. Ofta vet man inte ens om att man drabbats, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD).
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

Försvarsberedningens seminarium om näringslivets roll i totalförsvaret finns nu tillgängligt på nätet: Näringslivets roll i totalförsvaret
NYHET Publicerad: