Dataintrånget ökar – så här skyddar du dig

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Allt fler företag utsätts för dataintrång, och lurendrejarna blir allt skickligare. Ofta vet man inte ens om att man drabbats, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD).

Karl Lallerstedt

Karl Lallerstedt

Varför är det viktigt att prata om datasäkerhet?

– Numera har lurendrejarna blivit så skickliga, och det finns många typer av problem som företagarna kan drabbas av. Genom att ha god informationssäkerhet ökar man sitt skydd mot flera brottskategorier. Det är jätteviktigt att veta vad man kan komma att drabbas av.

Vad kan man drabbas av?

– Det är en stor bredd idag. Utöver de mer traditionella brotten som inbrott och stölder, är det allt fler som drabbas av id-kapningar, stulna företagshemligheter, stulna kontodetaljer, kapade datorer och ransomware. Det är nya hot, med metoder som växer fram snabbare för varje dag. Det är så nytt att många inte är vana vid det än, och då gäller det att ha en god it-vana och medvetenhet om hur man kan drabbas.

Har det blivit vanligare med dataintrång?

– Ja, det har det. Vårt beroende av datorer och andra uppkopplade enheter har ökat, samtidigt som de kriminella har blivit alltmer sofistikerade. Nya hot och nya tillvägagångssätt uppstår hela tiden.

Vad är dina tips för en bättre informationssäkerhet?

– För mindre företag som inte har egen it-expertis skulle jag rekommendera att läsa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ”Informationssäkerhet för småföretag”, (se nedan, reds anm.). Mycket kortfattat kan man säga att några av nyckelråden är: se till att ha säkerhetskopior av din data, regelbundet uppdatera operativsystem och mjukvara, byt ut lösenord regelbundet och se till att dessa är tillräckligt komplicerade och unika, och klicka inte på länkar eller öppna inte bilagor från källor du inte litar på.

Varför måste man läsa på?

– Ofta börjar man att agera först när man påverkats. Men som sagt, så vet man inte alltid om det. Nya hotbilder kräver nya typer av brottsförebyggande arbete, och detta är sådant. Ju mer man förbereder sig, desto mindre är risken att bli utsatt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

55 miljarder om året – så mycket kostar brotten företagen

SÄKERHET En ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar 55 miljarder om året. 58 procent av de tillfrågade i undersökningen har utsatts för brott under de senaste två åren och mer än varannan företagare tror att brottsligheten kommer att öka.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare stoppar inbrottstjuvar med rökmaskin

SÄKERHET Jenny Stenberg tog över en Ica Nära butik i Norrhult i Småland för sex år sedan. Hon har redan haft fem inbrott och har varit tvungen att installera säkerhetsutrustning för 450 000 kronor. "Jag polisanmäler inte längre. Det tar bara tid och jag tappar fart", säger hon.
NYHET Publicerad:

NSD:s säkerhetsstipendium 2018 tilldelas Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder har varit en av Sveriges synligaste profiler när det gäller IT-säkerhet under ett flertal år. För att uppmärksamma ett gott och gediget arbete under många år, på ett område som är av yttersta vikt för näringslivet, utnämner Svenskt Näringsliv Anne-Marie till 2018:s säkerhetsstipendiat.
NYHET Publicerad:

Varning för bluffmakare

FAKTUROR Det väller in klagomål mot bolaget Företagsopinion till Svensk Handels Varningslista. ”Vi ger rådet att bestrida men inte betala fakturan”, säger Per Geijer, säkerhetschef.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och Business Europe kräver bättre skydd mot cyberspionage

Business Europe har nu släppt sin position angående det Europeiska förslaget till en Cyber Security Act. Svenskt Näringsliv har säkerställt att just problematiken att företag i allt större uträckning är utsatta för stöld av företagshemligheter och immaterialrättsliga intrång lyfts fram som ett prioriterat problem.
NYHET Publicerad:

Artikel om totalförsvar

Ny artikel i Svenska Dagbladet om behovet av ett bredare totalförsvar, som även skyddar konkurrensutsatt verksamhet: Ny artikel i Svenska Dagbladet om behovet av ett bredare totalförsvar
NYHET Publicerad:

Dataintrånget ökar – så här skyddar du dig

HALLÅ DÄR Allt fler företag utsätts för dataintrång, och lurendrejarna blir allt skickligare. Ofta vet man inte ens om att man drabbats, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD).
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

Försvarsberedningens seminarium om näringslivets roll i totalförsvaret finns nu tillgängligt på nätet: Näringslivets roll i totalförsvaret
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

NSD:s nya temagrupp med fokus på Geopolitisk Risk

Den nya arbetsgruppen för Geopolitisk Risk har haft sitt första möte, och utvecklat en ”concept note” som finns att ladda ner här nedan.  Arbetsgruppen inkluderar representanter från Volvo, Ericsson, SEB, Saab, Consilio International, Sandklef Asia Insights, och Svenskt Näringsliv. Gruppens internationella fokus innebär att den huvudsakligen kommer att använda engelska som arbetsspråk.
NYHET Publicerad:

Innan Molnhopparen kommer till just din dator

Vi lever i en ny era, där stöld av immateriella rättigheter och företagshemligheter sker i hittills oöverträffad industriell skala. Senaste exemplet är ett gigantiskt och samordnat dataspionage, kallat Operation Cloud Hopper, som blev känt i april. I denna globala kampanj riktade en Kina-baserad grupp in sig på leverantörer av IT-tjänster och kunde via dem nå fram till deras kunder i en rad olika branscher och stjäla databaserad information tillhörande företag i Nordamerika, Västeuropa och Ostasien.

KARL LALLERSTEDT är ansvarig för säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation vid Svenskt Näringsliv. MIKA SUSI är ansvarig för företagssäkerhet vid Finlands Näringsliv. NATE OLSON är chef för programmet Handel i 21:a århundradet vid Stimson Center i Washington, DC.Detta är en översättning av en artikel ursprungligen publicerad i The Cipher Brief. Läs hela artikeln här
NYHET Publicerad:

Företagare upplever en ökad brottsvåg

ENKÄT Företagare upplever att bedrägeri, rån och skadegörelse är vanliga brott mot företag. Eslöv, Höör, Båstad och Sölvesborg är de kommuner som bedöms vara mest utsatta, visar en enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Företagare upplever en ökad brottsvåg

ENKÄT Företagare upplever att bedrägeri, rån och skadegörelse är vanliga brott mot företag. Eslöv, Höör, Båstad och Sölvesborg är de kommuner som bedöms vara mest utsatta, visar en enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Embattled Companies, States Should Join Forces Against Cyber Attacks

We are living in a new era, with unprecedented industrial scale theft of intellectual property and company secrets. The most recent example is a vast cyber espionage campaign, dubbed Operation Cloud Hopper, made public this April. In this global campaign, a China based group targeted IT service providers, thereby obtaining access to their clients in multiple industrial sectors and enabling them to steal proprietary data belonging to businesses in North America, Western Europe, and East Asia.

Earlier this year, the Swedish National Defence Radio Establishment, the Swedish Security Service, and the Finnish Security Intelligence Service released their annual reports. They all confirm a “new normal” in the Nordic region. Industry is under continuous attack, with state-sponsored actors stealing research and development material and other industrial secrets. According to the Swedish National Defence Radio Establishment (FRA), sophisticated cyber-attacks, with advanced code that can be attributed to states or state-sponsored groups, have increased. Tens of thousands of activities involving malicious code attributable to state actors tracked by the FRA are detected every month.

Läs hela artikeln här!
NYHET Publicerad:

Forskning och utveckling på försvarsområdet- remissvar Försvarsforskningsutredningens betänkande

Forskning och utveckling på försvarsområdet- remissvar Försvarsforskningsutredningens betänkande
NYHET Publicerad:

Nätverk gynnar säkerheten

SÄKERHET I en värld med en ökad digitalisering är säkerhet och speciellt informationssäkerhet allt mer viktigt. ”Många företag har insett att det kommer nya risker och ny lagstiftning på området som de måste reagera på”, säger Heidi Holm, Inter IKEA, Malmö.
NYHET Publicerad:

Organiserad brottslighet är ett ryskt utrikespolitiskt redskap

Utöver det militära hotet mot Sveriges säkerhet måste vi lära oss att förstå och bevaka också ett växande hot från organiserad brottslighet, varnar Karl Lallerstedt vid Näringslivets säkerhetsdelegation. Läs hela artikeln här: https://www.svd.se/organiserad-brottslighet-ar-ett-ryskt-utrikespolitiskt-redskap-och-hot/om/sakerhetsradet
NYHET Publicerad:

Nytt form av cyberangrepp och FRA:s rekommendationer för att bemöta hotet

I början av april gick MSB ut och informerade om en ny form av cyberangrepp mot företag och myndigheter. Angriparens tillvägagångssätt är i korthet att nå sitt slutmål (olika företag och myndigheter) via en av ett antal vanligt förekommnade tjänsteleverantörer, till vilka organisationen helt eller delvis outsourcat sin IT-drift. MSBs tidigare information om detta problem finns här: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Omfattande-cyberangrepp-hos-driftleverantorer/

FRA har tagit fram ett kort dokument med åtgärdsförslag för att upptäcka och försvåra denna typ av angrepp. Vi cirkulerade detta dokument till Näringslivets Säkerhetsdelegations medlemmar innan påsk. Dokument finns tillgängligt via länken här nedan.