Ökande brottslighet drabbar företagare

NYHET Publicerad

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Brottsseminarium
Foto: SÖREN ANDERSSON

Nicklas Lundh, chef för underrättelsesamordningen vid NOA, Polismyndigheten, Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation, och Per Geijer, säkerhetschef på Svenskt Handel, var ense om att politikerna måste lyfta frågan om den ökande brottsligheten.

– Jag blev nyligen kontaktad av en rektor på en friskola i Landskrona. Skolan ligger i ett utsatt område och har under en längre tid haft problem med kriminalitet och brott; elever och lärare har blivit misshandlade och rånade, rektorn har blivit misshandlad, skolan har varit utsatt för inbott och vandalisering och härom veckan skedde även en skjutning utanför skolan.

Med det skrämmande exemplet inledde Karl Lallerstedt Svenskt Näringslivs seminarium ”Det svenska brottsproblemet” i Almedalen.

Friskolan i Landskrona är ett av Svenskt Näringslivs medlemsföretag och rektorn arbetar hårt med att få bukt med brottsligheten. Men trots samarbete med den lokala polisen är läget allvarligt för skolan, som nu börjat tappa elever som väljer andra skolor. Rektorn vill ny lyfta frågorna om brottslighet till ett högre plan och få politikerna att inse allvaret.

– Det är en djupt obehaglig utveckling och politikerna verkar inte förstå hur akuta problemen är, sa Karl Lallerstedt.

Han understryker att brottsligheten slår brett. En undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört bland 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker visar att kriminaliteten finns i alla branscher inte bara inom handeln, besöksnäringen och på byggen. Värst drabbade är företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske, med 68 procent, tätt följd av företagare inom transport, 67 procent, och handeln, 65 procent, enligt undersökningen. En tredjedel av företagen i undersökningen upplever dessutom att problemen med brottslighet ökat den senaste två åren. Det är främst bedrägerier, inbrott, rån, skadegörelse och stölder som företagen utsätts för.

– Jämfört med våra grannländer Norge och Finland så är brottsligheten per capita betydligt högre i Sverige. Det är verkligen dags för politikerna att lyfta frågan, sa Karl Lallerstedt.

Bilden bekräftades av Per Geijer, säkerhetschef på Svenskt Handel.

– Sverige har missat signalerna. Den ökande brottsligheten borde ha adresserats tidigare och politikerna borde ha tagit till sig goda exempel från andra länder, sa han och påpekade att Sverige nu toppar listan av anmälda stöldbrott.

Varje år stjäls varor i handeln för fyra miljarder kronor av organiserade brottslingar och bara 0,7 promille av dessa brott leder till fällande dom. Polisen har helt enkelt gett upp när det gäller mängdbrotten, enligt Per Geijer.

Konsekvenserna för samhället blir också stora både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för de som arbetar i handeln. I utsatta områden blir konsekvenserna extra tydliga.

– Vi har handlare på Järvafältet utanför Stockholm som tvingas stänga sina butiker på grund av alla rån. Ingen handlare vill tvinga sina anställda att jobba om de riskerar att få stryk. Det innebär att arbetstillfällen försvinner och att de boende i området inte kan köpa nödvändiga konsumentprodukter, sa Per Geijer.

­– Själv bor jag i Saltsjöbaden och där är det självklart att man kan köpa en mobiltelefon i centrum, men det kan man inte på Järvafältet, fortsatte han.

Nicklas Lundh, chef för underrättelsesamordningen vid NOA, Polismyndigheten, säger att polisen är väl medveten om brotten som drabbar företagare, särskilt i utsatta områden men även på nätet.

– Vi måste vara mer närvarande och orka jobba över tid. Vi behöver också bättre utbildning inom bland annat it, för att klara att hänga med och anpassa oss till brottslingarnas metoder, sa han, och efterlyste med resurser till polisen.

RiksdagsledamotJohan Hedin(C), som sitter i justitieutskottet, pekade på att en del av stöldbrotten, som utförs av organiserade, kringresande stöldligor, skulle kunna klaras upp med en ny brottsrubricering i lagen.

– Som det är nu är straffvärdet så lågt att polisen inte tycker att det är värt att utreda dem men med en ny brottsrubricering där stöld kan leda till fängelse och utvisning kan vi få fler utredda brott och fler fällande domar, sa Johan Hedin, som även förespråkade tillträdesförbud i butiker för kända snattare och att handlarna ska får skriva ut böter direkt i butik i samarbetet med polisen.

Per Geijer efterlyser dock inte en ökad lagstiftning utan vill hellre se över hur domstolarnas tolkning av den lagstiftning som redan finns. Han menar att domstolarna ofta skapar sin egen praxis och inte dömer på det sätt som lagstiftarna, det vill säga politikerna, haft för avsikt med lagen.

 – Jag vet en gärningsman som varje vecka åkte till en bensinmack och tankade sin bil utan att betala. Detta upprepades gång, på gång, på gång. Men när gärningsmannen blev dömd ansåg domstolen ändå inte att brottet var systematiskt och han fick ett väldigt lågt straff. Om inte detta räknas som systematiskt så vet inte jag vad det är, påpekade Per Geijer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

55 miljarder om året – så mycket kostar brotten företagen

SÄKERHET En ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar 55 miljarder om året. 58 procent av de tillfrågade i undersökningen har utsatts för brott under de senaste två åren och mer än varannan företagare tror att brottsligheten kommer att öka.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare stoppar inbrottstjuvar med rökmaskin

SÄKERHET Jenny Stenberg tog över en Ica Nära butik i Norrhult i Småland för sex år sedan. Hon har redan haft fem inbrott och har varit tvungen att installera säkerhetsutrustning för 450 000 kronor. "Jag polisanmäler inte längre. Det tar bara tid och jag tappar fart", säger hon.
NYHET Publicerad:

NSD:s säkerhetsstipendium 2018 tilldelas Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder har varit en av Sveriges synligaste profiler när det gäller IT-säkerhet under ett flertal år. För att uppmärksamma ett gott och gediget arbete under många år, på ett område som är av yttersta vikt för näringslivet, utnämner Svenskt Näringsliv Anne-Marie till 2018:s säkerhetsstipendiat.
NYHET Publicerad:

Varning för bluffmakare

FAKTUROR Det väller in klagomål mot bolaget Företagsopinion till Svensk Handels Varningslista. ”Vi ger rådet att bestrida men inte betala fakturan”, säger Per Geijer, säkerhetschef.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och Business Europe kräver bättre skydd mot cyberspionage

Business Europe har nu släppt sin position angående det Europeiska förslaget till en Cyber Security Act. Svenskt Näringsliv har säkerställt att just problematiken att företag i allt större uträckning är utsatta för stöld av företagshemligheter och immaterialrättsliga intrång lyfts fram som ett prioriterat problem.
NYHET Publicerad:

Artikel om totalförsvar

Ny artikel i Svenska Dagbladet om behovet av ett bredare totalförsvar, som även skyddar konkurrensutsatt verksamhet: Ny artikel i Svenska Dagbladet om behovet av ett bredare totalförsvar
NYHET Publicerad:

Dataintrånget ökar – så här skyddar du dig

HALLÅ DÄR Allt fler företag utsätts för dataintrång, och lurendrejarna blir allt skickligare. Ofta vet man inte ens om att man drabbats, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD).
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

Försvarsberedningens seminarium om näringslivets roll i totalförsvaret finns nu tillgängligt på nätet: Näringslivets roll i totalförsvaret
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

”Vi har obalanserade konfliktregler”

ALMEDALEN Den svenska modellen i sin nuvarande form har funnits i 20 år. Den har skapat stabilitet på den svenska arbetsmarknaden med reallöneökningar som följd. Men trots att det finns en tämligen stor samstämmighet om att den svenska modellen fungerar och att industriavtalet kommer leva kvar under överskådlig tid så finns ett antal konflikter kring hur den ska användas. Konflikten om konfliktreglerna är den tydligaste.
NYHET Publicerad:

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige hamna i topp i välståndsligan

ALMEDALEN Sverige ska vara ett av de fem länder i topp i den europeiska välståndsligan. För att nå dit krävs ett antal reformer som Svenskt Näringsliv har föreslagit. Men hur går det arbetet? En ny rapport visar att mer måste göras och nu har ett viktigt år gått.