Ökande brottslighet drabbar företagare

NYHET Publicerad

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Brottsseminarium
Foto: SÖREN ANDERSSON

Nicklas Lundh, chef för underrättelsesamordningen vid NOA, Polismyndigheten, Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation, och Per Geijer, säkerhetschef på Svenskt Handel, var ense om att politikerna måste lyfta frågan om den ökande brottsligheten.

– Jag blev nyligen kontaktad av en rektor på en friskola i Landskrona. Skolan ligger i ett utsatt område och har under en längre tid haft problem med kriminalitet och brott; elever och lärare har blivit misshandlade och rånade, rektorn har blivit misshandlad, skolan har varit utsatt för inbott och vandalisering och härom veckan skedde även en skjutning utanför skolan.

Med det skrämmande exemplet inledde Karl Lallerstedt Svenskt Näringslivs seminarium ”Det svenska brottsproblemet” i Almedalen.

Friskolan i Landskrona är ett av Svenskt Näringslivs medlemsföretag och rektorn arbetar hårt med att få bukt med brottsligheten. Men trots samarbete med den lokala polisen är läget allvarligt för skolan, som nu börjat tappa elever som väljer andra skolor. Rektorn vill ny lyfta frågorna om brottslighet till ett högre plan och få politikerna att inse allvaret.

– Det är en djupt obehaglig utveckling och politikerna verkar inte förstå hur akuta problemen är, sa Karl Lallerstedt.

Han understryker att brottsligheten slår brett. En undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört bland 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker visar att kriminaliteten finns i alla branscher inte bara inom handeln, besöksnäringen och på byggen. Värst drabbade är företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske, med 68 procent, tätt följd av företagare inom transport, 67 procent, och handeln, 65 procent, enligt undersökningen. En tredjedel av företagen i undersökningen upplever dessutom att problemen med brottslighet ökat den senaste två åren. Det är främst bedrägerier, inbrott, rån, skadegörelse och stölder som företagen utsätts för.

– Jämfört med våra grannländer Norge och Finland så är brottsligheten per capita betydligt högre i Sverige. Det är verkligen dags för politikerna att lyfta frågan, sa Karl Lallerstedt.

Bilden bekräftades av Per Geijer, säkerhetschef på Svenskt Handel.

– Sverige har missat signalerna. Den ökande brottsligheten borde ha adresserats tidigare och politikerna borde ha tagit till sig goda exempel från andra länder, sa han och påpekade att Sverige nu toppar listan av anmälda stöldbrott.

Varje år stjäls varor i handeln för fyra miljarder kronor av organiserade brottslingar och bara 0,7 promille av dessa brott leder till fällande dom. Polisen har helt enkelt gett upp när det gäller mängdbrotten, enligt Per Geijer.

Konsekvenserna för samhället blir också stora både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för de som arbetar i handeln. I utsatta områden blir konsekvenserna extra tydliga.

– Vi har handlare på Järvafältet utanför Stockholm som tvingas stänga sina butiker på grund av alla rån. Ingen handlare vill tvinga sina anställda att jobba om de riskerar att få stryk. Det innebär att arbetstillfällen försvinner och att de boende i området inte kan köpa nödvändiga konsumentprodukter, sa Per Geijer.

­– Själv bor jag i Saltsjöbaden och där är det självklart att man kan köpa en mobiltelefon i centrum, men det kan man inte på Järvafältet, fortsatte han.

Nicklas Lundh, chef för underrättelsesamordningen vid NOA, Polismyndigheten, säger att polisen är väl medveten om brotten som drabbar företagare, särskilt i utsatta områden men även på nätet.

– Vi måste vara mer närvarande och orka jobba över tid. Vi behöver också bättre utbildning inom bland annat it, för att klara att hänga med och anpassa oss till brottslingarnas metoder, sa han, och efterlyste med resurser till polisen.

RiksdagsledamotJohan Hedin(C), som sitter i justitieutskottet, pekade på att en del av stöldbrotten, som utförs av organiserade, kringresande stöldligor, skulle kunna klaras upp med en ny brottsrubricering i lagen.

– Som det är nu är straffvärdet så lågt att polisen inte tycker att det är värt att utreda dem men med en ny brottsrubricering där stöld kan leda till fängelse och utvisning kan vi få fler utredda brott och fler fällande domar, sa Johan Hedin, som även förespråkade tillträdesförbud i butiker för kända snattare och att handlarna ska får skriva ut böter direkt i butik i samarbetet med polisen.

Per Geijer efterlyser dock inte en ökad lagstiftning utan vill hellre se över hur domstolarnas tolkning av den lagstiftning som redan finns. Han menar att domstolarna ofta skapar sin egen praxis och inte dömer på det sätt som lagstiftarna, det vill säga politikerna, haft för avsikt med lagen.

 – Jag vet en gärningsman som varje vecka åkte till en bensinmack och tankade sin bil utan att betala. Detta upprepades gång, på gång, på gång. Men när gärningsmannen blev dömd ansåg domstolen ändå inte att brottet var systematiskt och han fick ett väldigt lågt straff. Om inte detta räknas som systematiskt så vet inte jag vad det är, påpekade Per Geijer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd

SÄKERHET Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

MSB:s säkerhetsskyddsutbildningar

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april vill vi passa på att uppmärksamma NSD-nätverket på följande utbildningar som MSB erbjuder.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Tuffare policy ska avskräcka från industrispionage

EU Svenskt Näringsliv har, inom ramen för Business Europé, varit med och tagit fram en policy om industrispionage.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.