Vad är lag om valfrihetssystem (LOV)?

RAPPORT Publicerad
Vad_ar_lag_om_valfrihetssystem_LOV_WEBB.pdf

Lagen om valfrihetssystem gäller sedan 2009 för kommuner och regioner när de inför valfrihetssystem för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Från den 1 juli 2010 gäller LOV för Arbetsförmedlingen inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet, stöd och matchning.

I den här skriften går vi igenom lagens konstruktion, fakta och myter om lagstiftningen, framgångsfaktorer för den som vill införa en LOV-modell och kommunexempel på när LOV-modellen och andra auktorisationsmodeller gett bra resultat.

Författare