Byggfack drev företag till konkurs – HD prövar fallet

NYHET Publicerad

ÄGANDERÄTT Byggfacket drev företaget i konkurs. På olagliga grunder, visade det sig. Nu har företagaren Henrik Gustavsson drivit sitt skadeståndskrav ända upp till Högsta Domstolen. Utslaget där kan bli avgörande för framtiden för arbetsmarknadens parter och den svenska modellen.

Bygge
Foto: Fredrik Persson

Byggnads ett år långa blockad av företaget HGS skrämde bort kunder och anställda. Idag återstår endast skulder.

Henrik Gustavsson

Tog strid mot facket. Henrik Gustavsson har drivit sitt fall hela vägen till högsta domstolen.

Clarence Crafoord

- Facket måste ta ansvar för sina handlingar, menar Clarence Crafoord vid Centrum för rättvisa

När Svenska Byggnadsarbetareförbundet 2006 krävde kollektivavtal med tillhörande granskningsavgifter, sa Henrik Gustavsson nej.

- Dels hade mina anställda redan bättre villkor än kollektivavtalet, dels var det ingen som var intresserad av att betala fackets granskningsavgifter och alltså avstå en viss del av lönen, säger Henrik Gustafsson, som då drev företaget HGS.

Företaget sattes då i blockad och Byggnads kontaktade bland annat underleverantörer och uppmanade dem att sluta samarbeta med HGS. Det skedde också demonstrationer och utdelning av flygblad utanför företaget. Efter drygt ett halvårs blockad, i februari 2007, kom dock ett utslag i Europadomstolen som förbjöd systemet med granskningsavgifter. Europadomstolen klargjorde att granskningsavgifter inte var lagliga.

Trots det stoppade inte Byggnads blockaden.

Det kom att dröja ytterligare nästan fem månader, efter direkta påtryckningar från Arbetsdomstolen, innan den hävdes.

Men det var för sent. Ett års blockad hade skrämt bort alla kunder och i HGS fanns varken verksamhet eller anställda kvar, bara skulder som Henrik Gustavsson var personligt ansvarig för. Trots att HGS i sak hade haft rätt, granskningsavgifter var olagliga, gick inte företaget att rädda utan gick i konkurs.

Konkursförvaltaren kunde snabbt konstatera att det var blockaden som orsakat konkursen. Henrik Gustavsson stämde då Byggnads och krävde en miljon i skadestånd. Det startade en rättsprocess som gått från tingsrätten, till hovrätten och till Högsta domstolen. Där skedde förhandlingarna den 13 oktober och domstolen ska nu svara på den något tungrodda frågan:

”Är Svenska Byggnadsarbetareförbundet, om förbundets stridsåtgärder skulle vara oförenliga med artikel 11 i Europakonventionen respektive artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, i och för sig skyldigt att betala ersättning till Henrik Gustavsson för de skador som HGS Linköping AB kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna?”

- Det betyder att man för första gången ska utreda var ansvaret för övertramp som görs på den svenska arbetsmarknaden ska ligga. I Sverige har vi ett system där staten delegerat de här frågorna till arbetsmarknadens parter, alltså facket och arbetsgivarna. Det är ett system som fungerar men med uppdraget följer också ett ansvar, säger advokat Clarence Crafoord, jurist och chef på Centrum för rättvisa som driver fallet.

En stat kan hållas ansvarig och krävas på skadestånd. Ett fackförbund är dock inte detsamma som en statlig myndighet, däremot statens förlängda arm.

- Vi menar därför att när staten delegerar makten till arbetsmarknadens parter, då måste det också gå att avkräva dem ett ansvar. Därför är det här principiellt mycket viktigt för den svenska modellen. Särskilt som Byggnads på två punkter har kränkt Europakonventionen, som Sverige anslutit sig till.

- Det är inte bra för klimatet i Sverige om det går att komma undan med att göra intrång i grundläggande och lagstiftade personliga fri- och rättigheter, i det här fallet förenings- och äganderätten

Henrik Gustavsson har sedan konkursen i HGS bytt bransch och kommit tillbaka som företagare. Han är dock fortfarande övertygad om att han gjorde rätt som vägrade skriva på ett i egna ögon både dåligt och olagligt avtal.

- Som arbetsgivare har jag ett ansvar för mina anställda och kan naturligtvis inte skriva på ett olagligt avtal. Jag är skyldig att agera enligt de lagar och regler som finns, då ska även min motpart göra det. Jag har tillförlit till vår sak och hoppas att Högsta domstolen ska våga döma rätt, säger han.

Domen i fallet Henrik Gustavsson mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet ska förhoppningsvis vara avkunnad innan jul.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.
NYHET Publicerad:

Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer

OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet? ”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.
NYHET Publicerad:

Regeringens formulering skapar osund konkurrens

VÄLFÄRD En ändring i Skolförordningen riskerar att skapa osund konkurrens mellan fri- och kommunala skolor. Det menar riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) och Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund. "Det borde inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag som fungerar för både kommunala och fristående huvudmän", säger Svenskt Näringslivs expert.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket dömer ut förslag om ökad kommunal konkurrens

KONKURRENS Låt kommuner lämna anbud på varandras upphandlingar av avfallshantering. Det föreslår regeringen i ett betänkande. Men förslaget får hård kritik från såväl privata företag i branschen, som Konkurrensverket som underkänner förslaget från regeringen.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Företagen får betala när staden tar oljan

KONKURRENS Kommunens beslut att ta över hanteringen av överbliven olja från restaurangerna i Stockholm möts av hård kritik från branschen. "De bryter upp en väl fungerande kedja mellan restauranger och duktiga entreprenörer", säger Stefan Lundin, chefsjurist Visita.
NYHET Publicerad:

Landstinget vill ha monopol på ambulansflyg

KONKURRENS Målsättningen är att konkurrera ut de privata ambulansflygföretagen. Det skriver det nya kommunalförbundet på sin hemsida. ”Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis?”, frågar sig ett av de privata flygföretagen.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer snedvrider konkurrensen

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Statliga Distriktveterinärernas försäljning av djurfoder har ökat kraftigt. Nu får de hård kritik av både Riksrevisionen och privata djur- och zooföretagare.
NYHET Publicerad:

EU ger svenska städföretag rätt mot Samhall

KONKURRENS Svenska staten bryter mot EU:s statsstödsregler när de ger Samhall merkostnadsersättning. Det slår EU-kommissionen fast. Beslutet gläder Almega Städföretagen.
NYHET Publicerad:

Privata vårdcentralen: ”Landstinget försöker svälta ut oss”

OSUND KONKURRENS Norrbottens egna vårdcentraler har miljonkompenserats när de gått back, och de privata alternativen har tidigare fått samma ersättning. Nu sätter en ny dom stopp för kompensationen till de privata alternativen. ”Det ska vara sund konkurrens och lika villkor oavsett om vården sker i privat eller offentlig regi”, säger den privata vårdgivaren Ola Berg i Luleå.
NYHET Publicerad:

Region Örebro stoppar privata bussbolag: "Otroligt olyckligt"

OSUND KONKURRENS Region Örebros stadsbussar kommer snart att köras via regionens eget bolag. Det sätter stopp för privata aktörer. ”Stänger man marknaden är konkurrensen skadad”, säger Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening.
NYHET Publicerad:

Gårdsförsäljning – Ett hot mot folkhälsan?

FÖRETAGSKLIMAT Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är en vattendelare. Pelle och Siv Brolin som driver Bredalens musteri på Ingarö skulle gärna sälja sin cider direkt över disk men stoppas av monopolet och regelverket. "Man måste ge människor ute i landet en möjlighet att leva", säger Pelle Brolin.
NYHET Publicerad:

Rättens dom sänke för privata vårdgivare

OSUND KONKURRENS ”Att landstinget saknar förmåga att åtgärda sina ekonomiska underskott ska inte behöva drabba oss privata vårdgivare och alla våra patienter. Förvaltningsrättens dom innebär att landstinget nu fortsätter pumpa in skattepengar i de egna vårdcentralerna utan att kvaliteten förbättras. Men vi blir utan motsvarande ersättning”. Det säger Jonas Alexandersson, vd för Humanresurs i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor under lupp

KONKURRENS Sundsvall var första anhalt när turnén om regelverket runt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) drog igång. Turnén, ett gemensamt initiativ från Svenskt Näringsliv, Almega, Konkurrensverket och SKL, har som mål att öka medvetenheten om innebörden av reglerna samt främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar. Det välbesökta seminariet i Sundsvall hade deltagare från såväl kommun, landsting och staten som från det privata näringslivet.