Fängelsetvätteri slår ut privata företag

NYHET Publicerad

KONKURRENS Kriminalvårdens anstalt Skogome i Göteborg driver ett tvätteri som konkurrerar med privata utförare genom underpriser och aktiv kundrekrytering. Frågan har varit på tapeten i flera år, men ännu har inget hänt. "Det gör att jag inte kan utöka min verksamhet som jag vill", säger Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt.

Tor-Björn Aning

"Jag har flera kunder som har gått över till Skogome under våren på grund av priserna", säger tvätteriägaren Tor-Björn Angin.

Svenskt Näringsliv och Tvätteriförbundet släppte tidigare i år en gemensam rapport som visar att Kriminalvårdens tvätterier konkurrerar på den privata marknaden. Man har analyserat åtta av de senaste upphandlingarna där den statligt drivna Skogomeanstalten medverkat, och upptäckt att Skogome haft 16 procent lägre priser än de privata företagen. Det beror på att kriminalvården erbjuder en lön på 13 kronor i timmen, enligt rapporten.

Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt, är en av de företagare som snuvats på kunder av Skogome. Han är uppgiven.

– Det är klart att det är en nagel i ögat, speciellt eftersom det rör sig om så stora prisskillnader. Jag har flera kunder som har gått över till Skogome under våren på grund av priserna, säger han.

Och tålamodet tryter för flera medlemsföretag i Sveriges Tvätteriförbund, som vittnar om pressade priser, aktiv kundrekrytering och konkurrens på oschyssta villkor från Kriminalvården.

– Det är problematiskt när en statlig aktör bearbetar en annars väl fungerande marknad. Det tar bort konkurrensen på lika villkor, eftersom de har en möjlighet att pressa priserna vilket vi inte har, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör på Tvätteriförbundet.

Bo Johansson, sektionen för arbete på Kriminalvårdens huvudkontor, hävdar bestämt att anstalten inte pressar några priser, eftersom den har en ganska låg andel accepterade offerter. Dessutom menar han att de agerar utifrån Avgiftsförordningen och Konkurrenslagen, vilka styr Kriminalvårdens verksamhet, och därför inte agerar felaktigt.  

– Nej, vi pressar inga priser, det finns det inte belägg för. Det är ju business, vi är en aktör på marknaden precis som de, säger Bo Johansson.

Att Kriminalvården driver ett tvätteri överhuvudtaget beror på att man, enligt lag, har en plikt att erbjuda de intagna en meningsfull sysselsättning mellan 30 och 40 timmar i veckan. Det är en av många verksamheter.  

– Naturligtvis stöttar vi att intagna ska få en meningsfull uppgift, men det blir ett problem när Kriminalvården konkurrerar ut privata utförare med priser de inte kan möta, säger Daniel Kärrholt.

På Skogome är man väl medveten om kritiken, men menar att inget fel görs eftersom ingen kritik har kommit från Justitiedepartementet eller Konkurrensverket.

– De här diskussionerna dök upp för första gången 2010, och de driver samma fråga hela tiden. Men vi har fått grönt ljus från de som rimligen kan tycka något om detta, säger Bo Johansson.

Tvätteriförbundet vill ändra i Kriminalvårdens regleringsbrev så att Skogome, och tvätteriet på anstalten Hall, inte kan konkurrera med privata aktörer.

– Det är en konkurrensfråga som måste upp på högsta nivå, det måste bli ett stopp på det här. Det är ett stort problem för mig och mina konkurrenter i området som kör med schyssta villkor, bra löner och rättvis konkurrens. Det här gör att jag inte kan utöka verksamheten som jag vill, säger Tor-Björn Angin. 

Daniel Kärrholt håller med, och nu har flera politiker börjat lyssna på problematiken. I en interpellation i riksdagen i slutet av augusti, ställde Boriana Åberg (m), följande fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (s): ”Kommer ministern verka för att det genomförs en översyn av konkurrenslagen?” Nu hoppas Tvätteriförbundet med medlemmar att svaret blir ja.

 

Länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.
NYHET Publicerad:

Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer

OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet? ”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.
NYHET Publicerad:

Regeringens formulering skapar osund konkurrens

VÄLFÄRD En ändring i Skolförordningen riskerar att skapa osund konkurrens mellan fri- och kommunala skolor. Det menar riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) och Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund. "Det borde inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag som fungerar för både kommunala och fristående huvudmän", säger Svenskt Näringslivs expert.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket dömer ut förslag om ökad kommunal konkurrens

KONKURRENS Låt kommuner lämna anbud på varandras upphandlingar av avfallshantering. Det föreslår regeringen i ett betänkande. Men förslaget får hård kritik från såväl privata företag i branschen, som Konkurrensverket som underkänner förslaget från regeringen.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Företagen får betala när staden tar oljan

KONKURRENS Kommunens beslut att ta över hanteringen av överbliven olja från restaurangerna i Stockholm möts av hård kritik från branschen. "De bryter upp en väl fungerande kedja mellan restauranger och duktiga entreprenörer", säger Stefan Lundin, chefsjurist Visita.
NYHET Publicerad:

Landstinget vill ha monopol på ambulansflyg

KONKURRENS Målsättningen är att konkurrera ut de privata ambulansflygföretagen. Det skriver det nya kommunalförbundet på sin hemsida. ”Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis?”, frågar sig ett av de privata flygföretagen.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer snedvrider konkurrensen

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Statliga Distriktveterinärernas försäljning av djurfoder har ökat kraftigt. Nu får de hård kritik av både Riksrevisionen och privata djur- och zooföretagare.
NYHET Publicerad:

EU ger svenska städföretag rätt mot Samhall

KONKURRENS Svenska staten bryter mot EU:s statsstödsregler när de ger Samhall merkostnadsersättning. Det slår EU-kommissionen fast. Beslutet gläder Almega Städföretagen.
NYHET Publicerad:

Privata vårdcentralen: ”Landstinget försöker svälta ut oss”

OSUND KONKURRENS Norrbottens egna vårdcentraler har miljonkompenserats när de gått back, och de privata alternativen har tidigare fått samma ersättning. Nu sätter en ny dom stopp för kompensationen till de privata alternativen. ”Det ska vara sund konkurrens och lika villkor oavsett om vården sker i privat eller offentlig regi”, säger den privata vårdgivaren Ola Berg i Luleå.
NYHET Publicerad:

Region Örebro stoppar privata bussbolag: "Otroligt olyckligt"

OSUND KONKURRENS Region Örebros stadsbussar kommer snart att köras via regionens eget bolag. Det sätter stopp för privata aktörer. ”Stänger man marknaden är konkurrensen skadad”, säger Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening.
NYHET Publicerad:

Gårdsförsäljning – Ett hot mot folkhälsan?

FÖRETAGSKLIMAT Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är en vattendelare. Pelle och Siv Brolin som driver Bredalens musteri på Ingarö skulle gärna sälja sin cider direkt över disk men stoppas av monopolet och regelverket. "Man måste ge människor ute i landet en möjlighet att leva", säger Pelle Brolin.
NYHET Publicerad:

Rättens dom sänke för privata vårdgivare

OSUND KONKURRENS ”Att landstinget saknar förmåga att åtgärda sina ekonomiska underskott ska inte behöva drabba oss privata vårdgivare och alla våra patienter. Förvaltningsrättens dom innebär att landstinget nu fortsätter pumpa in skattepengar i de egna vårdcentralerna utan att kvaliteten förbättras. Men vi blir utan motsvarande ersättning”. Det säger Jonas Alexandersson, vd för Humanresurs i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor under lupp

KONKURRENS Sundsvall var första anhalt när turnén om regelverket runt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) drog igång. Turnén, ett gemensamt initiativ från Svenskt Näringsliv, Almega, Konkurrensverket och SKL, har som mål att öka medvetenheten om innebörden av reglerna samt främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar. Det välbesökta seminariet i Sundsvall hade deltagare från såväl kommun, landsting och staten som från det privata näringslivet.