"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

NYHET Publicerad

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Karin Liljeblad

Karin Liljeblad

Foto: Anna Rut Fridholm

Alla vårdgivare ska i vårdvalet behandlas lika, oavsett regi och privata vårdgivare ska få samma ersättning som landstingets vårdcentraler. Men enligt en ny rapport från Vårdföretagarna klarar många landstingsdrivna vårdcentraler inte av att bedriva sin verksamhet utifrån de resurser som det var tänkt.

I 19 av 21 landsting gick den offentligt drivna primärvården, via landstingen och regionerna, med underskott under 2016. I åtta landsting och regioner – Gotland, Jämtland, Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro – låg underskotten mellan 4 och 10,5 procent. För att hantera situationen måste pengar skjutas till.

Därmed verkar inte den privata vården och den landstingsdrivna vården på samma villkor, betonar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. De offentligt drivna vårdcentralerna får mer pengar när de tillåts gå med förlust.

– När landstingsvården sätter på sig en större kostym än den får plats i så blir det orättvist gentemot de privata vårdgivarna. Dessvärre har det här pågått år efter år i flera regioner och landsting, i princip ända sedan vårdvalet infördes. Det har gjort att det blivit ojämlika villkor och det kan vi inte acceptera. Om vi ska satsa mer på nära vård så måste det ske en förändring, säger hon.

Hon menar att underskotten hos landstingsdrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

– Det tycks som att i vissa landsting svälts privata alternativ ut, medan de landstingsdrivna vårdcentralerna bakvägen hålls under armarna. I slutändan riskerar det att drabba patienterna.

– I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden.

Att utvecklingen har pågått under flera år bekräftas av en rapport från Konkurrensverket från 2014. Av de 1065 vårdcentralerna som ingick i myndighetens kartläggning gick 435 med underskott under 2012, vilket motsvarade 41 procent. Andelen var redan då avsevärt högre bland landstingen än bland de privat drivna.

Konkurrensverket skriver i rapporten att utvecklingen riskerar att drabba patienter då ”Det är inte troligt att en privat aktör skulle etablera sig eller fortsätta verka på lång sikt i ett område som är underfinansierat. Det gör att de som bor i dessa områden också får små möjligheter till ett reellt val av vårdcentral”. 

För Vårdföretagarnas del är budskapet tydligt: Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste bli tydligare.

– LOV behöver skärpas för att säkra likabehandling mellan offentlig och privat vård. Det är tydligt att så inte är fallet idag, säger Karin Liljeblad på Vårdföretagarna.

Hon efterfrågar att vårdvalsersättningen indexeras, möjligheten att efterhandsreglera ersättningen till privata aktörer och inte minst att dialogen med landstingen blir bättre.

– Det behövs dialog om hur ersättningen ska se ut. Hittills har det har inte fungerat tillräckligt bra. Alla landsting och regioner är olika och de flesta har plattformar för dialog, men det har alltför ofta blivit en envägskommunikation, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.