Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har höga ambitioner. Målet är att ansvara för alla sjuktransporter med ambulansflygplan i hela landet inom två år.

Landstinget vill ha monopol på ambulansflyg

NYHET Publicerad

KONKURRENS Målsättningen är att konkurrera ut de privata ambulansflygföretagen. Det skriver det nya kommunalförbundet på sin hemsida. ”Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis?”, frågar sig ett av de privata flygföretagen.

Det är två år sedan samtliga regioner och landsting i landet gick samman med ambitionen att starta en egen ambulansflygverksamhet. Målsättningen är att det nya företaget; Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, ska vara igång inom två år och på sikt ta över alla ambulansflygningar som görs i Sverige. Det hymlar man inte om utan skriver på sin hemsida att: ”Från 2020 ska Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ansvara för alla sjuktransporter med ambulansflygplan i Sverige.”

Bakom skapandet av den nya offentliga aktören finns inget missnöje med det nuvarande systemet med privata operatörer. Istället är det stordriftsfördelarna som hägrar: ”Beslutet att etablera en nationell organisation för ambulansflyg med flygplan innebär inte att man är missnöjda med nuvarande system. Däremot ser man en mera kostnadseffektiv lösning på en samhällsviktig verksamhet där man kan säkra hög kvalitet över lång tid.” Det skriver Andreas Eriksson, förbundsdirektör Svenskt Ambulansflyg i ett mailsvar sedan Svenskt Näringsliv upprepade gånger sökt honom.

– Hur vet man det? Jag har flera gånger bett om att få se de kalkyler som ska stödja det påståendet men inte fått dem. Jag tror att det enbart är en bedömning som man gör, säger Henrik Johansson, debattör med fokus på beredskapsfrågor och som följt den svenska ambulansverksamheten på marken och i luften i många år.

Inledningsvis fanns också intern kritik. Bland andra landstingen i Västerbotten och Skåne som själva skulle delta, protesterade och menade att ”landsting inte ska äga flygplan”. De två landstingen har dock sedan dess tagit tillbaka kritiken och ingår numera i den planerade flygverksamheten med baser i Umeå, Stockholm och Göteborg.

Starten av verksamheten blev inte heller särskilt lyckad. När Svenskt Ambulansflyg skulle upphandla sex flygplan och markserviceorganisation fick bara in ett anbud, ett anbud som dessutom inte uppfyllde kraven. Enligt Svenskt Näringslivs källor berodde det bland annat på att specifikationerna och kraven i upphandlingen var undermåliga och inte gick att uppfylla.

En andra upphandling gav över huvud taget inga anbud som uppfyllde kraven och inte förrän vid en tredje upphandlingen, denna gång mer specificerad och med fokus på sex flygplan med option på ytterligare fyra, blev det ett resultat. I början av november offentliggjordes att flygplanstillverkaren Pilatus i Schweiz vunnit ordern värd cirka 630 miljoner. De ska leverera sex PC-24, tvåmotoriga jetmaskiner med plats för två bårar och fem personer, främst medicinsk personal.

Men den upphandlingen har nu överprövats av Textron Aviation, ägaren till Cessna Aviation. De var från början med i upphandlingen men drog sig tillbaka när de ansåg att de inte uppfyllde den specifikation på flygplanen som krävdes. Textron menar nu att upphandlingen måste göras om eftersom Pilatus-maskinerna inte heller uppfyller specifikationen och dessutom bryter hela upphandlingen mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Klagomålet från Textron behandlas just nu och det är oklart om upphandlingen måste göras om eller inte.

I Sverige domineras ambulansflygverksamheten av två företag, Babcock Scandinavian Air Ambulance och Hummingbird Aviation. Det har målats upp som ett problem inför starten av Svenskt Ambulansflyg.

– Ja, man har påstått att det finns en monopolliknande situation. Men vad är det man ska göra nu? Jo, skapa ett offentligt monopol, säger Henrik Johansson.

Från flyghåll ifrågasätter man även det faktum att hela den kommande flottan på upp till tio flygplan ska vara uteslutande jetmaskiner. Flygsträckorna vid sjuktransporter är ofta korta och med jettrafik blir det betydligt dyrare än med en turbopropmaskin.

– Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis på området, frågar sig Hanry Hansen, vd på Baccock Scandinavian AirAmbulance, som nyligen vann uppdraget att flyga alla ambulansflygtransporter i Norge. Det kan i sin tur innebära att Svenskt Ambulansflyg i framtiden kommer att ha ett nära kontakter med ett av de företag som man tvingar bort från Sverige: man räknar nämligen med att på sikt samarbeta med ambulansflyget i Norge.

Monica Nordwall Henriksson drev tidigare Norrlandsflyg som flög ambulanstransporter med helikopter. Idag är hon ledamot (M) av regionstyrelsen i Norrbotten och en av dem som, med sitt eget flygkunnande i botten, opponerat sig mot den planerade verksamheten. Det gäller framför allt bristen på konkreta flygerfarenheter, vilket hon menar märks i upphandlingen.

– Det är så mycket som saknas och som inte stämmer. Bara det faktum att allt underhåll av maskinerna ska göras hos Pilatus i Schweiz, vad ska inte det kosta? När jag ifrågasätter upplägget på konkreta punkter, får jag till slut svaret att det är ideologin som styr. Man vill helt enkelt inte ha privata flygföretag med i ambulansverksamheten, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.
NYHET Publicerad:

Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer

OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet? ”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.
NYHET Publicerad:

Regeringens formulering skapar osund konkurrens

VÄLFÄRD En ändring i Skolförordningen riskerar att skapa osund konkurrens mellan fri- och kommunala skolor. Det menar riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) och Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund. "Det borde inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag som fungerar för både kommunala och fristående huvudmän", säger Svenskt Näringslivs expert.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket dömer ut förslag om ökad kommunal konkurrens

KONKURRENS Låt kommuner lämna anbud på varandras upphandlingar av avfallshantering. Det föreslår regeringen i ett betänkande. Men förslaget får hård kritik från såväl privata företag i branschen, som Konkurrensverket som underkänner förslaget från regeringen.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Företagen får betala när staden tar oljan

KONKURRENS Kommunens beslut att ta över hanteringen av överbliven olja från restaurangerna i Stockholm möts av hård kritik från branschen. "De bryter upp en väl fungerande kedja mellan restauranger och duktiga entreprenörer", säger Stefan Lundin, chefsjurist Visita.
NYHET Publicerad:

Landstinget vill ha monopol på ambulansflyg

KONKURRENS Målsättningen är att konkurrera ut de privata ambulansflygföretagen. Det skriver det nya kommunalförbundet på sin hemsida. ”Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis?”, frågar sig ett av de privata flygföretagen.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer snedvrider konkurrensen

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Statliga Distriktveterinärernas försäljning av djurfoder har ökat kraftigt. Nu får de hård kritik av både Riksrevisionen och privata djur- och zooföretagare.
NYHET Publicerad:

EU ger svenska städföretag rätt mot Samhall

KONKURRENS Svenska staten bryter mot EU:s statsstödsregler när de ger Samhall merkostnadsersättning. Det slår EU-kommissionen fast. Beslutet gläder Almega Städföretagen.
NYHET Publicerad:

Privata vårdcentralen: ”Landstinget försöker svälta ut oss”

OSUND KONKURRENS Norrbottens egna vårdcentraler har miljonkompenserats när de gått back, och de privata alternativen har tidigare fått samma ersättning. Nu sätter en ny dom stopp för kompensationen till de privata alternativen. ”Det ska vara sund konkurrens och lika villkor oavsett om vården sker i privat eller offentlig regi”, säger den privata vårdgivaren Ola Berg i Luleå.
NYHET Publicerad:

Region Örebro stoppar privata bussbolag: "Otroligt olyckligt"

OSUND KONKURRENS Region Örebros stadsbussar kommer snart att köras via regionens eget bolag. Det sätter stopp för privata aktörer. ”Stänger man marknaden är konkurrensen skadad”, säger Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening.
NYHET Publicerad:

Gårdsförsäljning – Ett hot mot folkhälsan?

FÖRETAGSKLIMAT Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är en vattendelare. Pelle och Siv Brolin som driver Bredalens musteri på Ingarö skulle gärna sälja sin cider direkt över disk men stoppas av monopolet och regelverket. "Man måste ge människor ute i landet en möjlighet att leva", säger Pelle Brolin.
NYHET Publicerad:

Rättens dom sänke för privata vårdgivare

OSUND KONKURRENS ”Att landstinget saknar förmåga att åtgärda sina ekonomiska underskott ska inte behöva drabba oss privata vårdgivare och alla våra patienter. Förvaltningsrättens dom innebär att landstinget nu fortsätter pumpa in skattepengar i de egna vårdcentralerna utan att kvaliteten förbättras. Men vi blir utan motsvarande ersättning”. Det säger Jonas Alexandersson, vd för Humanresurs i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor under lupp

KONKURRENS Sundsvall var första anhalt när turnén om regelverket runt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) drog igång. Turnén, ett gemensamt initiativ från Svenskt Näringsliv, Almega, Konkurrensverket och SKL, har som mål att öka medvetenheten om innebörden av reglerna samt främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar. Det välbesökta seminariet i Sundsvall hade deltagare från såväl kommun, landsting och staten som från det privata näringslivet.