Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

NYHET Publicerad

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.

Per Bolund

Finansmarknadsminister Per Bolund välkomnar att riksdagen riktat uppmaningar om förändringar till regeringen.

Mattias Karlsson (M)

Mattias Karlsson (M) ledamot av Finansutskottet.

Ingemar Nilsson (S)

Ingemar Nilsson (S) ledamot av Finansutskottet.

Pär Andersson

Pär Andersson, försäkringsexpert.

Foto: Ernst Henry Photography

Det blev bakläxa för regeringen i fråga om ny reglering för tjänstepensionsföretag. Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.

– Regeringen har omedelbart påbörjat arbetet med riksdagens tillkännagivanden, säger Per Bolund (MP) Finansmarknadsminister.

Per Bolund välkomnar att riksdagen riktat uppmaningar om förändringar till regeringen och därmed säkerställs den centrala roll som arbetsmarknadens parter spelar på området.

– Även om jag är glad för att nu ha fått det nya regelverket på plats har jag i slutet av resan sett att det finns områden där vi behöver göra mer för att säkerställa att regelverket är balanserat och att vi tillvaratar den centrala roll som arbetsmarknadens parter spelar på området. Jag välkomnar därför att riksdagen riktat uppmaningar till regeringen att se över vissa delar av regelverket, säger han.

Riksdagens tillkännagivanden innebär att regeringen skyndsamt ska se över och ta fram nya förslag. Per Bolund pekar på att arbetet redan har påbörjats.

– Regeringen har omedelbart påbörjat arbetet med riksdagens tillkännagivanden. I vissa delar krävs en fördjupad analys. Arbetet är prioriterat och kommer ske skyndsamt, inom ramen för den normala lagstiftnings-processen. Vi planerar för lagrådsremiss och proposition så fort som möjligt, under våren 2020, säger han.

Mattias Karlsson (M), ledamot i Finansutskottet, är kritisk mot regeringens hantering och förslag.

– Det har varit sorgligt att se regeringens hantering av förslaget. Jag är kritisk mot förslaget till ny reglering för tjänstepensionsföretag, som var en omotiverad och kostsam överreglering, säger Mattias Karlsson.

De fyra punkterna i tillkännagivandet handlar om möjligheten att informera om de kollektivavtalade tjänstepensionsförmånerna, möjlighet för egenföretagare att teckna tjänstepensionsförsäkring, förutsättningarna för tilläggsförsäkringar och översyn av kapitalkraven som innebär ökade möjligheter för tjänstepensionsföretag att erbjuda bra och trygga tjänstepensioner.

Pär Andersson, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv är kritisk mot att regeringens förslag inte från början tog hänsyn till dagens modell för kollektivavtalade tjänstepensionsförmåner.

– Vi har ett mycket väl fungerande system i Sverige idag med kollaktivavtalade försäkringar som vi värnar om. Med förslaget hotades dagens modell men när tillkännagivandena fullföljs med de tillägg som nu är beslutade kommer det att bli en starkare lagstiftning för kollektivavtalade tjänstepensionsförmåner, säger han.

Han är positiv till riksdagens tillkännagivande och ser fram mot att regeringen skyndsamt ska komma tillbaka till riksdagen med ändringsförslag.

– Vi har tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden stridit hårt för att få till stånd förändringar av regeringens förslag. Det är viktiga ändringar som regeringen ska återkomma med till riksdagen eftersom de ger svenska tjänstepensionsföretag förutsättningar som minskar risken för att svenska tjänstepensionsförmåner på sikt hamnar i tjänstepensionsinstitut med säte i annat EU-land. Nu gäller det att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag på alla fyra punkter, säger Pär Andersson.

Regeringen ska skyndsamt hantera riksdagens beslut om tillkännagivanden. Mattias Karlsson (M) pekar på att regeringen har lovat att återkomma under våren.

– Vi väntar med spänning på förslag i alla delar från regeringen och jag förväntar mig förslagen senast under maj månad, säger Mattias Karlsson.

Ingemar Nilsson (S), ledamot Finansutskottet, ser de kollektivavtalade pensionerna som en viktig del av den svenska modellen.

– Kollektivavtalade tjänstepensioner är ett viktigt komplement till pensionen. Tjänstepensionernas relativa betydelse ökar för dagens och morgondagens pensionärer. Det är en del av den svenska modellen och är viktig att skydda, säger Ingemar Nilsson.

Han menar att det är en styrka i Finansutskottets enighet i frågan om tjänstepensionsföretag och att frågan kommer tillbaka till Finansutskottet under våren.

– Jag tycker ärendet visar att det finns en stor samsyn kring frågorna och arbetet har varit bra och konstruktivt.  Det är en styrka att det är ett enigt utskott. Beslutet i utskottet innebär att framtidens tjänstepensioner blir vad de ska vara, ett löfte för framtida utbetalningar till de som arbetar idag. Jag ser fram mot vårens fortsatta beslut i Finansutskottet i frågan, säger Ingemar Nilsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.