”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér. 

Katja Skånér, vd Lappset

"Vi är såklart glada över att få ersättning för sjuklönen om vi får ett stort bortfall av personal. Men det kan samtidigt slå hårt om företag ska betala ut sjuklön samtidigt som intäkterna dalar, och sedan behöva vänta någon månad på att få tillbaka pengarna", säger Katja Skånér.

Enköpingsföretaget Lappset som tillverkar lek- och parkutrustning har under många år arbetat strategiskt för att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för sina 45 anställda vare sig de arbetar på kontoret eller i fabriken. Det handlar om allt från ett generöst friskvårdsbidrag till höj- och sänkbara skrivbord och ergonomicoachning. 

När Lappset för två år sedan införde en timmes friskvård i veckan för sina anställda visade det sig dock att de som utnyttjade det flitigast var de som redan tränade och rörde mycket på sig.  

– Det blev inte det där wow:et som jag hade hoppats på så vi fick tänka om, säger Katja Skånér, vd på Lappset. 

För att öka intresset togs en personlig tränare in som en gång i veckan på arbetstid leder ett pass på företaget med funktionell träning.  

– Träningspasset är tufft men samtidigt utformat så att alla kan vara med utifrån sin egen förmåga. Dagen efter går alla runt med träningsvärk. 

Det fick till följd att mer än hälften av medarbetarna numera deltar i träningen. En grupp promenerar dessutom tillsammans en gång i veckan och några har börjat simma regelbundet. Träningstimmen utnyttjas av i stort sett alla på företaget. 

– När vi tog in träningen till jobbet blev det verkligen skillnad! Och att vi tränar tillsammans tror jag betyder mycket – det blir något kollektivt. Min uppfattning är att vi är piggare och friskare. 

En ergonom kommer regelbundet och håller utbildningar och är med under perioder i fabriken för att se hur de anställda jobbar och kommer med goda råd. 

– Vi har lyckats få fler att tänka på hur de ska använda sin kropp på bästa sätt för att undvika skador. Ökad kunskap ger automatiskt ett större fokus på ergonomi, arbetsmiljö och träning. Det skapar en positiv känsla där vi peppar varandra. 

Nu har även Lappset tvingats anpassa sig efter coronavirusets spridning. I fredags fattades beslutet alla medarbetare som kan jobba hemifrån ska göra det. Medan vissa är vana vid att arbeta hemifrån ibland när det passar har andra grupper, till exempel de som arbetar med kundsupport, av tradition aldrig har gjort det.  

– Vi har ändå löst det nu så att de sitter hemma. Corona tvingar oss att utmana gamla arbetssätt och sätt att tänka.  

Säljarna ute i landet utgår från sina hemmakontor och ska inte ha några fysiska möten. Det innebär att även de måste hitta nya sätt att möta sina kunder, bland annat via digitala hjälpmedel.  

– Det är utmanande men det är samtidigt en bra utmaning. Vi måste ta det digitala steget fullt ut snabbare än vad vi hade gjort annars. 

De som arbetar kvar i företagets lokaler uppmanas att hålla avstånd från varandra och att använda handsprit ofta. Alla ska inte äta lunch samtidigt och inte sitta nära varandra.  

Det är positivt att regeringen kommer med lättnader för företagen och ändrade regler som förhoppningsvis förenklar byråkratin, konstaterar Katja Skånér. 

– Naturligtvis välkomnar vi att staten går in och betalar karensdagen. Vi säger till medarbetarna att vara försiktiga och att inte gå till jobbet om de har minsta symptom som kan tyda på corona.  

Staten ersätter de anställda för karensavdraget från och med den 11 mars och tar arbetsgivarens sjuklönekostnader under april och maj. Samtidigt slopas kraven på läkarintyg under sjuklöneperioden. Hur håller ni reda på allt?  

– Det gäller att hänga med. I de här tiderna måste man som ledare försöka balansera situationen och vara ansvarstagande. 

Att börja ifrågasätta de som är hemma fungerar inte, betonar hon.  

– Man måste lita på folk. Ska vi minska smittspridningen är det bättre att folk är hemma. Jag litar på mina anställda och de litar på mig.  

Hur ser du på att statens uppbackning av sjuklönen kommer först den 1 april?  

– Vi är bara i början och det låter ju som att det kommer att bli värre. Just nu är vi inte där. Några är förkylda och hemma som en säkerhetsåtgärd om det skulle vara corona. Det kanske är efter 1 april som det stora behovet uppstår.  

Om grundskolor och förskolor skulle stängas räknar hon med att anställda som behöver ha sina barn hemma planerar det på bästa sätt och att föräldrarna delar ansvaret mellan sig.  

– Grundinställningen är att man vill bidra i möjligaste mån. Vi har en god kultur där man bryr sig om varandra. Nu får vi får ta det som det kommer och vara flexibla. 

Katja Skånér berättar om Lappsets utpräglade ”snällhetskultur” som skapar öppenhet, högt i tak och en tilltro medarbetare emellan.  

– Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer. Att vi har tilliten till varandra, närheten och vanan att göra saker tillsammans underlättar.  

Tack vare den öppna dialogen är det nu lättare att fortsätta att ha den över webben i stället. 

– Vi är lite gammalmodiga på så sätt att alla på företaget äter gemensam lunch och fikar tillsammans varje för- och eftermiddag. Nu när många jobbar hemifrån fikar de som vill i stället via skype.  

Samtidigt betonar Katja Skånér att det bara har gått några dagar än så länge och att det är svårt att säga vad som behövs framåt.  

– Vad vi står inför längre fram vet vi ju inte vad men det känns som att vi kan klara att hålla verksamheten rullande ganska länge mycket tack vare vår goda stämning och tillförsikt.

Hur ser du på regeringens förslag att företag måste betala sjuklönen, redovisa den i arbetsgivardeklarationen och sedan invänta på att sjuklönekostnaden för april och maj krediteras skattekontot? 

– Det hade ju varit enklare om Försäkringskassan hade betalat sjukpenning från dag ett. Allt som innebär att vi som företagare måste gå in och äska pengar innebär extra administration. Det är kanske särskilt besvärligt i situationer som den här troligen utvecklar sig till – det är hårda tider.  

I normalläget är det inga problem men Katja Skånér betonar samtidigt att bakgrunden till beslutet ju är att extremt många kan komma att bli sjuka samtidigt.  

– Vi är såklart glada över att få ersättning för sjuklönen om vi får ett stort bortfall av personal. Men det kan samtidigt slå hårt om företag ska betala ut sjuklön samtidigt som intäkterna dalar, och sedan behöva vänta någon månad på att få tillbaka pengarna.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.