Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

NYHET Publicerad

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

catharina bäck

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv

Regeringen och Vänsterpartiet vill förmånsbeskatta anställda för den vård som arbetsgivaren betalar via privata vårdföretag. Det drabbar omkring en halv miljon människor.

Förslagets remissrunda är avslutad. Bemötande är minst sagt svalt. En stor majoritet av remissinstanserna ställer sig på kritikernas sida. 61 procent av alla yttranden avstyrker förslaget. 11 procent är negativa. Resterande är positiva eller tillstyrker förslaget.

Svenskt Näringsliv anslöt sig till Näringslivets skattedelegations yttrande, som meddelade att förslaget har så omfattande brister att det inte kan ligga till grund för lagstiftning: ”NSD anser att förslagen i promemorian baseras på en i vissa delar helt felaktig bild av arbetsgivarens syfte med att tillhandahålla hälso- och sjukvård till anställda. Förslagen till lagstiftningen har därtill allvarliga juridiska brister”.

Avstyrkanden anförs av flera skäl, bland annat skattetekniska invändningar, förslaget i relation till regeringens mål om minskad sjukfrånvaro och tillämpningsproblem.

Företagare som Svenskt Näringsliv har pratat med har varit kritiska mot förslaget eftersom beskattningen riskerar att leda till högre sjukfrånvaro och ökad belastning på den offentliga vården.

– Vi vill erbjuda snabbare hjälp genom att teckna sjukvårdsförsäkring till fler medarbetare. Det lönar sig både för medarbetaren, oss som företag men också samhället i stort, som slipper att betala ut ersättning för frånvaro, sa Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn’ tidigare i höstas.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv, håller med Carin Stoeckmanns resonemang.

– Vi är mycket kritiska mot förslaget eftersom det riskerar att motverka arbetsgivarnas arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Företagen prioriterar insatser för god arbetsmiljö och hälsa eftersom de hänger nära samman med företagens lönsamhet och överlevnad. Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt. Det riskerar leda till fler och längre sjukskrivningar, vilket motverkar regeringens mål om en låg och stabil sjukfrånvaro, säger hon.

Företagarna är inne på samma spår i sitt remissvar: ”Sjukvårdsförsäkringar är avgörande för många företag i att klara arbetsgivaransvaret och arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder. (…) Nu presenterar regeringen ett förslag som slår undan benen för mindre arbetsgivare att ta detta ansvar.”

Dessutom nämns företagens behov av sjukvårdsförsäkringar, som flera företagare vittnat om. Ofta är det företagaren som insisterar på försäkringen, för företagets skull.

– Det är inte en privat förmån. Det är jag som arbetsgivare som vill ha försäkringen. Det är en investering för företaget, sa Petter Lundgren vd på Clockwork, till Svenskt Näringsliv tidigare i höstas.

Företagarförbundet skriver i sitt remissvar att många småföretagare tecknar försäkringen för företagets överlevnad, inte för bekvämligheten. ”Om en snickare med två anställda t.ex. drabbas av en knäskada och tvingas vänta på operation i det offentliga i sex månader kan det betyda slutet för företaget och konkurs”.

Ytterligare motiv till förslaget är att försäkringarna skulle innebära en gräddfil för höginkomsttagare som ger dem förtur i vården. Det stämmer inte, menar Catharina Bäck.

– Arbetsgivarbetald vård är ingen gräddfil för höginkomsttagare. Hälften av de anställda som har sjukvårdsförsäkring tecknad av arbetsgivaren är låg- och medelinkomsttagare, det visar att företagen försäkrar anställda i alla inkomstlägen, såväl arbetare som tjänstemän, säger hon.

Företagare som Svenskt Näringsliv tidigare har talat med instämmer.

– Det är helt fel. I veckan har vi bland annat haft en gruvarbetare från Kiruna, en mjölkbonde från Dalarna, och en städerska från Stockholm bland våra patienter. Det är alltså människor med jobb som sliter på kroppen och som tagit ett eget ansvar för att få den specialistvård de behöver, sa Elisabet Hagert, ägare specialistkliniken Hand & Foot Surgery Center.

Det bevisas av siffror som visar att nästan hälften av alla som har arbetsgivarbetalad sjukvårdsförsäkring, hela 49,3 procent, har en inkomst som uppgår till max 36 942 kronor i månaden. 27,8 procent har en inkomst mellan 36 942 och 52 443 kronor, och resten har en inkomst över 52 443 kronor.

Med anledning av det skriver Saco i sitt remissyttrande: ”Det handlar heller inte om en försäkring för enbart höginkomsttagare eftersom många företag tecknar försäkringen för samtliga sina anställda. Förmånsbeskattningen drabbar därför alla anställda oavsett befattning och lönenivå. Förslaget slår därför hårdare mot anställda med lägre löner och mindre ekonomiska marginaler, vilket skulle kunna leda till att en del avstår från förmånen.”

Regeringen räknar i budgeten med intäkter från beskattningen av vård med drygt en miljard kronor på årsbasis och förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2018. Företagen som tecknar försäkringarna finns över hela landet och i alla branscher, många är mindre företag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.