Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

NYHET Publicerad

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

catharina bäck

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv

Regeringen och Vänsterpartiet vill förmånsbeskatta anställda för den vård som arbetsgivaren betalar via privata vårdföretag. Det drabbar omkring en halv miljon människor.

Förslagets remissrunda är avslutad. Bemötande är minst sagt svalt. En stor majoritet av remissinstanserna ställer sig på kritikernas sida. 61 procent av alla yttranden avstyrker förslaget. 11 procent är negativa. Resterande är positiva eller tillstyrker förslaget.

Svenskt Näringsliv anslöt sig till Näringslivets skattedelegations yttrande, som meddelade att förslaget har så omfattande brister att det inte kan ligga till grund för lagstiftning: ”NSD anser att förslagen i promemorian baseras på en i vissa delar helt felaktig bild av arbetsgivarens syfte med att tillhandahålla hälso- och sjukvård till anställda. Förslagen till lagstiftningen har därtill allvarliga juridiska brister”.

Avstyrkanden anförs av flera skäl, bland annat skattetekniska invändningar, förslaget i relation till regeringens mål om minskad sjukfrånvaro och tillämpningsproblem.

Företagare som Svenskt Näringsliv har pratat med har varit kritiska mot förslaget eftersom beskattningen riskerar att leda till högre sjukfrånvaro och ökad belastning på den offentliga vården.

– Vi vill erbjuda snabbare hjälp genom att teckna sjukvårdsförsäkring till fler medarbetare. Det lönar sig både för medarbetaren, oss som företag men också samhället i stort, som slipper att betala ut ersättning för frånvaro, sa Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn’ tidigare i höstas.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv, håller med Carin Stoeckmanns resonemang.

– Vi är mycket kritiska mot förslaget eftersom det riskerar att motverka arbetsgivarnas arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Företagen prioriterar insatser för god arbetsmiljö och hälsa eftersom de hänger nära samman med företagens lönsamhet och överlevnad. Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt. Det riskerar leda till fler och längre sjukskrivningar, vilket motverkar regeringens mål om en låg och stabil sjukfrånvaro, säger hon.

Företagarna är inne på samma spår i sitt remissvar: ”Sjukvårdsförsäkringar är avgörande för många företag i att klara arbetsgivaransvaret och arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder. (…) Nu presenterar regeringen ett förslag som slår undan benen för mindre arbetsgivare att ta detta ansvar.”

Dessutom nämns företagens behov av sjukvårdsförsäkringar, som flera företagare vittnat om. Ofta är det företagaren som insisterar på försäkringen, för företagets skull.

– Det är inte en privat förmån. Det är jag som arbetsgivare som vill ha försäkringen. Det är en investering för företaget, sa Petter Lundgren vd på Clockwork, till Svenskt Näringsliv tidigare i höstas.

Företagarförbundet skriver i sitt remissvar att många småföretagare tecknar försäkringen för företagets överlevnad, inte för bekvämligheten. ”Om en snickare med två anställda t.ex. drabbas av en knäskada och tvingas vänta på operation i det offentliga i sex månader kan det betyda slutet för företaget och konkurs”.

Ytterligare motiv till förslaget är att försäkringarna skulle innebära en gräddfil för höginkomsttagare som ger dem förtur i vården. Det stämmer inte, menar Catharina Bäck.

– Arbetsgivarbetald vård är ingen gräddfil för höginkomsttagare. Hälften av de anställda som har sjukvårdsförsäkring tecknad av arbetsgivaren är låg- och medelinkomsttagare, det visar att företagen försäkrar anställda i alla inkomstlägen, såväl arbetare som tjänstemän, säger hon.

Företagare som Svenskt Näringsliv tidigare har talat med instämmer.

– Det är helt fel. I veckan har vi bland annat haft en gruvarbetare från Kiruna, en mjölkbonde från Dalarna, och en städerska från Stockholm bland våra patienter. Det är alltså människor med jobb som sliter på kroppen och som tagit ett eget ansvar för att få den specialistvård de behöver, sa Elisabet Hagert, ägare specialistkliniken Hand & Foot Surgery Center.

Det bevisas av siffror som visar att nästan hälften av alla som har arbetsgivarbetalad sjukvårdsförsäkring, hela 49,3 procent, har en inkomst som uppgår till max 36 942 kronor i månaden. 27,8 procent har en inkomst mellan 36 942 och 52 443 kronor, och resten har en inkomst över 52 443 kronor.

Med anledning av det skriver Saco i sitt remissyttrande: ”Det handlar heller inte om en försäkring för enbart höginkomsttagare eftersom många företag tecknar försäkringen för samtliga sina anställda. Förmånsbeskattningen drabbar därför alla anställda oavsett befattning och lönenivå. Förslaget slår därför hårdare mot anställda med lägre löner och mindre ekonomiska marginaler, vilket skulle kunna leda till att en del avstår från förmånen.”

Regeringen räknar i budgeten med intäkter från beskattningen av vård med drygt en miljard kronor på årsbasis och förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2018. Företagen som tecknar försäkringarna finns över hela landet och i alla branscher, många är mindre företag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.