Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.

Richard Fahlström

Richard Fahlström betonar att Capio Simrishamn försöker undvika heltidssjukskrivningar, som han menar riskerar att passivisera patienten.

Vårdcentralen i Simrishamn driver ett framgångsrikt arbete för att minska sjukskrivningar. Ett knappt tiotal av över 9 200 listade patienter är idag sjukskrivna av Capio Vårdcentral. Vad ligger bakom detta enastående resultat?

– Samsyn inom vårdcentralen, rehabkoordinatorer med planer i varje sjukskrivning och samverkan mellan vård, arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är grunden för färre och kortare sjukskrivningar, säger Rickard Fahlström, specialist inom allmänmedicin och medicinsk chef på Capio Simrishamn.

Det framgångsrika arbetet grundar sig i att patienterna som vänder sig till vårdcentralen möts av vårdpersonal som har en samsyn kring vikten av att bygga en allians med patienten och att det är symptomen som ska avgöra vilka insatser som behövs för ett tillfrisknande.

– Vi bokar aldrig ett patientmöte för sjukskrivning, även om patienten kanske har en sådan önskan. Vi lyssnar naturligtvis noga på patientens berättelse, men ibland får vi förklara att den olust patienten känner är normala rektioner och inte en krisreaktion som kräver sjukskrivning. Livspusslet är inte en grund för sjukskrivning. Vårt mål är att möta ohälsan och hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning, säger Rickard Fahlström.

Helhetssyn och snabb kommunikation är viktiga komponenter för att minska sjukskrivningarna, särskilt i de allt vanligare diagnoser som rör psykisk ohälsa.

– Sjukskrivning är en del av en helhet. Det är ofta bättre att arbeta lite grann, efter sin förmåga, än att kopplas loss helt från det sociala sammanhang som arbetsplatsen är. Förebyggande sjukskrivning kan vara en lösning, men det varierar från individ till individ. Vi som läkare ska inte vara rädda att tillsammans med patienten ta kontakt med arbetsgivaren och ta reda på om det är fråga om ett arbetsrelaterat problem och vad man kan göra åt det, säger Rickard Fahlström.

Han pekar på att Capio Simrishamn vill undvika heltidssjukskrivningar, som han menar riskerar att passivisera.

– Det är alltid bättre att jobba 25 procent än att vara sjukskriven på 100 procent. Efter tre månaders sjukskrivning är det mycket svårt att komma tillbaka till arbete. Vi sjukskriver inte för obehag – det är ingen behandling att undandra någon obehag. Vi gör istället en plan för att lösa patientens problem, säger Rickard Fahlström.

Rehabiliteringsplanen som dokumenteras i intyg och journaler är ett viktigt verktyg för rehabiliteringskoordinatorn som kommer in redan andra veckan av en sjukskrivning, när sjukskrivningen saknar tydligt avslut. Benbrott, infektioner och liknande har tydliga avslut, efter en viss tid kan den sjukskrivne gå tillbaka till jobbet. Mer komplicerade sjukskrivningsorsaker, inte sällan psykisk ohälsa, kräver mer av alla inblandade.

– Vi trycker på att man som sjukskriven har ett egenansvar för sin situation, men för att de ska komma i arbete igen krävs stöd. Samverkan med individen i centrum har visat sig framgångsrikt. Under flera års tid har vården (läkare, sjukgymnast, terapeut, etc), en gång i månaden träffat rehabiliteringskoordinator, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och gjort en gemensam teamrond där vi går igenom och följer upp patienternas planer. Dessa teamronder har varit en stor styrka för oss under många års tid, säger Rickard Fahlström.

Rickard Fahlström är dock kritisk mot Försäkringskassan, som nyligen hoppat av arbetet och inte längre är med på teamronderna.

– När Försäkringskassan upphör att delta i teamronderna skjuter de sig själva i foten. När vi måste jaga Försäkringskassan om varje enskild patient kräver det mer resurser och tar längre tid. Det innebär att sjukskrivningstiderna förlängs på grund av att avstämningsmöten inte blir av. Samverkan är oerhört viktig, säger Rickard Fahlström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.