Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.

Richard Fahlström

Richard Fahlström betonar att Capio Simrishamn försöker undvika heltidssjukskrivningar, som han menar riskerar att passivisera patienten.

Vårdcentralen i Simrishamn driver ett framgångsrikt arbete för att minska sjukskrivningar. Ett knappt tiotal av över 9 200 listade patienter är idag sjukskrivna av Capio Vårdcentral. Vad ligger bakom detta enastående resultat?

– Samsyn inom vårdcentralen, rehabkoordinatorer med planer i varje sjukskrivning och samverkan mellan vård, arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är grunden för färre och kortare sjukskrivningar, säger Rickard Fahlström, specialist inom allmänmedicin och medicinsk chef på Capio Simrishamn.

Det framgångsrika arbetet grundar sig i att patienterna som vänder sig till vårdcentralen möts av vårdpersonal som har en samsyn kring vikten av att bygga en allians med patienten och att det är symptomen som ska avgöra vilka insatser som behövs för ett tillfrisknande.

– Vi bokar aldrig ett patientmöte för sjukskrivning, även om patienten kanske har en sådan önskan. Vi lyssnar naturligtvis noga på patientens berättelse, men ibland får vi förklara att den olust patienten känner är normala rektioner och inte en krisreaktion som kräver sjukskrivning. Livspusslet är inte en grund för sjukskrivning. Vårt mål är att möta ohälsan och hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning, säger Rickard Fahlström.

Helhetssyn och snabb kommunikation är viktiga komponenter för att minska sjukskrivningarna, särskilt i de allt vanligare diagnoser som rör psykisk ohälsa.

– Sjukskrivning är en del av en helhet. Det är ofta bättre att arbeta lite grann, efter sin förmåga, än att kopplas loss helt från det sociala sammanhang som arbetsplatsen är. Förebyggande sjukskrivning kan vara en lösning, men det varierar från individ till individ. Vi som läkare ska inte vara rädda att tillsammans med patienten ta kontakt med arbetsgivaren och ta reda på om det är fråga om ett arbetsrelaterat problem och vad man kan göra åt det, säger Rickard Fahlström.

Han pekar på att Capio Simrishamn vill undvika heltidssjukskrivningar, som han menar riskerar att passivisera.

– Det är alltid bättre att jobba 25 procent än att vara sjukskriven på 100 procent. Efter tre månaders sjukskrivning är det mycket svårt att komma tillbaka till arbete. Vi sjukskriver inte för obehag – det är ingen behandling att undandra någon obehag. Vi gör istället en plan för att lösa patientens problem, säger Rickard Fahlström.

Rehabiliteringsplanen som dokumenteras i intyg och journaler är ett viktigt verktyg för rehabiliteringskoordinatorn som kommer in redan andra veckan av en sjukskrivning, när sjukskrivningen saknar tydligt avslut. Benbrott, infektioner och liknande har tydliga avslut, efter en viss tid kan den sjukskrivne gå tillbaka till jobbet. Mer komplicerade sjukskrivningsorsaker, inte sällan psykisk ohälsa, kräver mer av alla inblandade.

– Vi trycker på att man som sjukskriven har ett egenansvar för sin situation, men för att de ska komma i arbete igen krävs stöd. Samverkan med individen i centrum har visat sig framgångsrikt. Under flera års tid har vården (läkare, sjukgymnast, terapeut, etc), en gång i månaden träffat rehabiliteringskoordinator, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och gjort en gemensam teamrond där vi går igenom och följer upp patienternas planer. Dessa teamronder har varit en stor styrka för oss under många års tid, säger Rickard Fahlström.

Rickard Fahlström är dock kritisk mot Försäkringskassan, som nyligen hoppat av arbetet och inte längre är med på teamronderna.

– När Försäkringskassan upphör att delta i teamronderna skjuter de sig själva i foten. När vi måste jaga Försäkringskassan om varje enskild patient kräver det mer resurser och tar längre tid. Det innebär att sjukskrivningstiderna förlängs på grund av att avstämningsmöten inte blir av. Samverkan är oerhört viktig, säger Rickard Fahlström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.