NYHET24 maj 2018

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst. Men även lägre skatter och förändringar i LAS kommer högt på listan över företagens viktigaste valfrågor, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Maud Spencer, vd för industriföretaget Svalson utanför Piteå, tycker att arbetskraftskostnaderna är den viktigaste valfrågan.

– Regelbördan är verkligen en viktig fråga. Inte nog med att alla regler skapar tidsödande administration, det hämmar också entreprenörskap och kreativitet. Regelverk borde tvärtom utformas för att skapa möjligheter för oss företagare, säger Carin Stoeckmann, ägare och vd för byggbolaget Byggmästarn i Skåne, som omsätter en miljard kronor och har 200 anställda.

Enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel, en internetundersökning genomförd av Kantar Sifo, tycker 81 procent av företagen att minskad regelbörda är en viktig valfråga.

– Om jag var folkvald skulle jag vara noggrann med att kontrollera effektiviteten i olika regelverk. Ta exempelvis detta med personalliggare för restaurangföretag. Även ägarna för små restauranger måste skriva in sig i liggarna trots att de ofta jobbar dygnet runt. Det skapar bara onödig administration, säger Carin Stoeckmann.

På andra plats på listan över viktiga valfrågor kommer lägre skatt på arbete och på tredje plats förändrade arbetsrättsregler, bland annat turordningsreglerna i LAS. Dessa frågor tycker 77 respektive 69 procent av företagarna i undersökningen är viktiga.

– Politikerna skulle behöva göra ett rejält omtag och titta på hur vi beskattar arbete i Sverige. I princip alla mina medarbetare, även de i hantverksyrken, har så pass höga löner att de måste betala marginalskatt, säger Carin Stoeckmann.

Maud Spencer, vd för industriföretaget Svalson utanför Piteå, tycker att arbetskraftskostnaderna är den viktigaste valfrågan.

– Det är för dyrt att anställa människor i Sverige. Då menar jag inte själva lönekostnaderna, utan kringkostnaderna i form av skatter, arbetsgivaravgifter och försäkringar. Eftersom vi jobbar på en global marknad, så blir dessa kostnader tydliga i jämförelse med våra konkurrenters arbetskraftskostnader i andra länder, säger hon och fortsätter:

– Vi är femtio anställda. En sänkning av arbetsgivaravgifterna med bara några få procent skulle betyda mycket för oss. Då skulle vi kunna anställa ett par personer extra, säger Maud Spencer och framhåller att det är särskilt viktigt nu när det är så många nyanlända i Sverige som behöver jobb.

Hon får medhåll av Michael Prising, som driver fisk- och delikatessbutiken Feskarn i Uppsala. För honom är det just integrationen av nyanlända som är den viktigaste valfrågan.

– Om integrationen inte fungerar skapas ett utanförskap som i sin tur skapar osäkerhet och otrygghet i samhället. Nyanlända måste snabbt komma i arbete och därför är det viktigt att vi företagare, som skapar jobben, får incitament för att anställa. Det måste bli lättare och billigare att anställa i Sverige, säger han.

Enligt Företagarpanelen är det 63 procent av företagen som tycker att en bättre integration av nyanlända är en viktig valfråga.

Andra hjärtefrågor för företagen är infrastruktur och miljö- och klimatfrågor. Skatter på utsläpp, som flyg- och kilometerskatten, engagerar.

– Vi är rädda för att frågan om vägslitageavgift (kilometerskatt) ska komma upp igen. Vi bor hundra mil från Stockholm och höjd avståndsbeskattning skulle slå oerhört hårt mot oss, och mot liknande företag som ligger långt från storstadsregionerna. Politikerna måste fråga sig om de överhuvudtaget vill ha kvar produktion ute på landsbygden, säger Maud Spencer.

Carin Stoeckmann framhåller att det är bra att politikerna sätter upp mål för att minska utsläppen, men hon tycker inte att de ska styra i detalj hur det ska gå till. De ska inte tala om vilken teknik som är bäst och lägga straffskatter på andra, enligt henne.

– Ta diskussionerna om diesel. Alla bor inte i Stockholms innerstad och det finns dieselbilar som har mycket låga utsläpp. I mitt företag har vi en bilpark med 120 dieselbilar. Ska jag byta ut alla dem trots att de fungerar utmärkt? Det är både dyrt och ogenomtänkt, säger Carin Stoeckmann.

Företagens sex viktigaste valfrågor

Andelen företag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som angett att den fråga är mycket viktig eller viktig.

Minskad regelbörda, 81 procent

Läge skatt på arbete, 77 procent

Förändrade arbetsrättsregler, 69 procent

Infrastrukturfrågor, 68 procent

Bättre integration av nyanlända, 63 procent

Reformerat utbildningssystem
för enklare kompetensförsörjning, 61 procent

Svenskt Näringslivs Företagarpanel har till syfte att undersöka hur medlemsföretagen ser på konjunkturen och viktiga samhällsfrågor. Det är en internetunderökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 27 april – 14 maj. Antalet svarande företag är drygt 2 750.

Samhällsekonomi
Skriven avAnna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist