Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

NYHET Publicerad

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst. Men även lägre skatter och förändringar i LAS kommer högt på listan över företagens viktigaste valfrågor, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Carin Stoeckmann, ägare och vd för Byggmästarn i Skåne.
Foto: Ola Torkelsson

Andra politiska frågor som engagerar företagarna är infrastruktur och miljö- och klimatfrågor samt skatter på utsläpp.

Maud Spencer

Maud Spencer, vd för industriföretaget Svalson utanför Piteå, tycker att arbetskraftskostnaderna är den viktigaste valfrågan.

Michael_Prising

För Michael Prising, som driver fisk- och delikatessbutiken Feskarn i Uppsala, är integrationen av nyanlända en viktig valfråga.

– Regelbördan är verkligen en viktig fråga. Inte nog med att alla regler skapar tidsödande administration, det hämmar också entreprenörskap och kreativitet. Regelverk borde tvärtom utformas för att skapa möjligheter för oss företagare, säger Carin Stoeckmann, ägare och vd för byggbolaget Byggmästarn i Skåne, som omsätter en miljard kronor och har 200 anställda.

Enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel, en internetundersökning genomförd av Kantar Sifo, tycker 81 procent av företagen att minskad regelbörda är en viktig valfråga.  

– Om jag var folkvald skulle jag vara noggrann med att kontrollera effektiviteten i olika regelverk. Ta exempelvis detta med personalliggare för restaurangföretag. Även ägarna för små restauranger måste skriva in sig i liggarna trots att de ofta jobbar dygnet runt. Det skapar bara onödig administration, säger Carin Stoeckmann.

På andra plats på listan över viktiga valfrågor kommer lägre skatt på arbete och på tredje plats förändrade arbetsrättsregler, bland annat turordningsreglerna i LAS. Dessa frågor tycker 77 respektive 69 procent av företagarna i undersökningen är viktiga.

– Politikerna skulle behöva göra ett rejält omtag och titta på hur vi beskattar arbete i Sverige. I princip alla mina medarbetare, även de i hantverksyrken, har så pass höga löner att de måste betala marginalskatt, säger Carin Stoeckmann.

Maud Spencer, vd för industriföretaget Svalson utanför Piteå, tycker att arbetskraftskostnaderna är den viktigaste valfrågan.

– Det är för dyrt att anställa människor i Sverige. Då menar jag inte själva lönekostnaderna, utan kringkostnaderna i form av skatter, arbetsgivaravgifter och försäkringar. Eftersom vi jobbar på en global marknad, så blir dessa kostnader tydliga i jämförelse med våra konkurrenters arbetskraftskostnader i andra länder, säger hon och fortsätter:

– Vi är femtio anställda. En sänkning av arbetsgivaravgifterna med bara några få procent skulle betyda mycket för oss. Då skulle vi kunna anställa ett par personer extra, säger Maud Spencer och framhåller att det är särskilt viktigt nu när det är så många nyanlända i Sverige som behöver jobb.

Hon får medhåll av Michael Prising, som driver fisk- och delikatessbutiken Feskarn i Uppsala. För honom är det just integrationen av nyanlända som är den viktigaste valfrågan.

–  Om integrationen inte fungerar skapas ett utanförskap som i sin tur skapar osäkerhet och otrygghet i samhället. Nyanlända måste snabbt komma i arbete och därför är det viktigt att vi företagare, som skapar jobben, får incitament för att anställa. Det måste bli lättare och billigare att anställa i Sverige, säger han.

Enligt Företagarpanelen är det 63 procent av företagen som tycker att en bättre integration av nyanlända är en viktig valfråga.

Andra hjärtefrågor för företagen är infrastruktur och miljö- och klimatfrågor. Skatter på utsläpp, som flyg- och kilometerskatten, engagerar.

– Vi är rädda för att frågan om vägslitageavgift (kilometerskatt) ska komma upp igen. Vi bor hundra mil från Stockholm och höjd avståndsbeskattning skulle slå oerhört hårt mot oss, och mot liknande företag som ligger långt från storstadsregionerna. Politikerna måste fråga sig om de överhuvudtaget vill ha kvar produktion ute på landsbygden, säger Maud Spencer.

Carin Stoeckmann framhåller att det är bra att politikerna sätter upp mål för att minska utsläppen, men hon tycker inte att de ska styra i detalj hur det ska gå till. De ska inte tala om vilken teknik som är bäst och lägga straffskatter på andra, enligt henne.

– Ta diskussionerna om diesel. Alla bor inte i Stockholms innerstad och det finns dieselbilar som har mycket låga utsläpp. I mitt företag har vi en bilpark med 120 dieselbilar. Ska jag byta ut alla dem trots att de fungerar utmärkt? Det är både dyrt och ogenomtänkt, säger Carin Stoeckmann.

Företagens sex viktigaste valfrågor

Andelen företag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som angett att den fråga är mycket viktig eller viktig.

Minskad regelbörda, 81 procent                                        

Läge skatt på arbete, 77 procent                                         

Förändrade arbetsrättsregler, 69 procent                          

Infrastrukturfrågor, 68 procent

Bättre integration av nyanlända, 63 procent                       

Reformerat utbildningssystem
för enklare kompetensförsörjning, 61 procent                   

Svenskt Näringslivs Företagarpanel har till syfte att undersöka hur medlemsföretagen ser på konjunkturen och viktiga samhällsfrågor. Det är en internetunderökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 27 april – 14 maj. Antalet svarande företag är drygt 2 750.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

VALET 2018 Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Väljarna vill förbättra företagens villkor

VAL 2018 Budskapet från väljarna är tydligt. Gör det enklare att driva företag. En ny undersökning visar att det finns stöd i opinionen för att ändra i LAS, minska regelbördan och att sänka företagsbeskattningen.
NYHET Publicerad:

Företagare: Vi utmålas som bovar

FÖRETAGSKLIMAT Småföretagare vittnar om att det finns ett utbrett missnöje med regeringens näringspolitik. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag skapar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.
NYHET Publicerad:

Icke godkänt, Stefan Löfven

VALET 2018 Statsminister Stefan Löfvens löften om en ny näringspolitik har inte infriats. Av 92 initiativ som regeringen gjort på viktiga politikområden för företagen har 53 skadat näringslivet och Sverige. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd, skriver vd Carola Lemne, och efterlyser en företagsvänlig regering efter valet 2018.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.