LogoLogo
LogoLogo
Nyhet31 augusti 2018

Heta valfrågor för småföretagare

Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.

Christina Cedergren
Christina Cedergren

Christina Cedergren, Cedergruppen, Stockholm

Valrörelsen går in i slutskedet. Vilken fråga är viktigast för dig som företagare att få svar på från politikerna?
– För oss som arbetar med LSS-verksamhet är bevarandet av LSS en viktig fråga. Vi behöver också få veta var allianspartierna står i fråga om besparingar i den allmänna sjukförsäkringen, eftersom det också drabbar de personer som vi arbetar med.

Vilka andra frågor vill du ha svar på från politikerna?
– Socialdemokratins framtida hållning i frågan om privata utförare i välfärden.

Näringslivsfrågor lyser med sin frånvaro i valrörelsen. Varför är det så?
– Det beror på inkompetens hos den sittande regeringen. Beroendet av MP och V har gjort att S försökt att förbise den grundläggande frågan om varifrån pengar kommer.

Vad får ett oklart valresultat för konsekvenser för ditt företag?
– För oss och för hela samhället innebär det en låst och farlig situation. Regeringsbildandet kan ta månader och vi kan få en svag regering som inte kommer att kunna genomföra en enda reform under hela mandatperioden. Vi går miste om nödvändig utveckling för att säkra tillväxt och välfärd.

Sven-Olof Gudmundsson
Sven-Olof Gudmundsson
Foto: ADAM IHSE / TT

Sven-Olof Gudmundsson, bensinstationsägare, Halmstad

Valrörelsen går in i slutskedet. Vilken fråga är viktigast för dig som företagare att få svar på från politikerna?
– Eftersom jag driver en bensinstation är det viktigaste för mig att få besked om hur vi ska kunna uppnå målet om ett till 70 procent fossilfritt Sverige år 2030. I övriga Europa har man satt målet 20 procent och eftersom det är en lag är jag orolig för att man på olika sätt kommer att stjälpa över detta på medborgarna via olika skattehöjningar.

Vilka andra frågor vill du ha svar på från politikerna?
– Helt klart integrationen. Vi måste få igång hela samhället och öppna upp för fler lösningar på arbetsmarknaden, så att människor kan få jobb.

Näringslivsfrågor lyser med sin frånvaro i valrörelsen. Varför är det så?
– Vi skulle behöva avsätta pengar till att utbilda människor som förklarar företagens betydelse för skatter och välfärd. Att visa att det faktiskt är företagen som skapar förutsättningen för vår välfärd. Jag tror tyvärr att få människor i dagens Sverige är medvetna om att det förhåller sig så. Här borde också Svenskt Näringsliv satsa mer för att nå ut till folk.

Vad får ett oklart valresultat för konsekvenser för ditt företag?
– Det kan komma att bli reformfattigt, och det bådar inte för en bra företagsstruktur i landet. Ett passivt Sverige är heller inte bra för hur vi ska klara oss i den internationella konkurrensen.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist