Fler måste informeras om rätten att välja skola

NYHET Publicerad

FRISKOLAN Det svenska skolsystemet är unikt. Det tar sin utgångspunkt i att alla ska ha möjlighet att välja skola, oavsett familjens ekonomiska möjligheter. En rapport från OECD visar att Sverige sticker ut genom att det inte är tillåtet att ta avgifter.

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund.

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund.

Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

I veckan diskuterades den svenska skolan ur ett internationellt perspektiv under ett seminarium arrangerat av Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv. Med utgångspunkt i OECD jämfördes Sverige med andra länder.

Sverige har ett sammanhållet skolsystem. Vårt unika system innebär att skolgången betalas helt av offentliga medel, avgifter är inte tillåtna och skolor i Sverige ska också vara öppna för alla på lika villkor. Vilka elever som kommer in på en viss skola avgörs av kriterier godkända av Skolinspektionen.

"Vi bor i ett av världen mest jämlika länder och det återspeglas också i hur det svenska skolsystemet är uppbyggt. Det finns i en bred samsyn om ett samhälle med möjlighet för människor att påverka sina liv genom fria val i kombination med ett utjämnande ekonomiskt system. Det återspeglas också när OECD jämför medlemsländernas jämlikhet och möjlighet till val i skolan" skriver Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund och Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, i en kommentar till rapporten.

Av OECDs redovisning framgår bland annat att:

  • Sverige inte har privatskolor. Till skillnad mot övriga länder finansieras både offentliga och privata skolalternativ till 100 procent av det allmänna.
  • I Sverige begränsas inte skolvalet av religion, kön, ekonomi eller färdigheter. Alla skolor är öppna för alla.
  • I Sverige behöver inte föräldrar någon ”voucher” eller ansöka om skattereduktion för att kunna betala terminsavgift till privat drivna skolor.
  • Alla behandlas lika genom ett skolpengssystem.
  • Sverige har en lägre andel elever som går i privat drivna skolor än genomsnittet i OECD.
  • Skolkonkurrensen i Sverige är lägre än genomsnittet i OECD.
  • I Sverige är det inte tillåtet att ta ut avgifter.

Ulla Hamilton och Tobias Krantz menar att det är en utmaning att det fortfarande finns många som inte känner till att man kan välja skola. Informationen om olika skolors resultat, kvalitet och profil behöver förbättras så att människor får en bättre grund för sitt skolval. Här har Skolverket och kommunerna en viktig uppgift.

Debattartikeln i sin helhet här

Janerik Larsson i SvD om rapporten

Läs även Friskolebloggen här

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kunskapsskolan utvecklar Indiens utbildningssystem

UTBILDNING PÅ EXPORT Kunskapsskolan har tecknat ett avtal med det halvstatliga indiska National Skill Development Corporation. "Det finns en otroligt stor efterfrågan på vårt kunnande utomlands", säger Cecilia Carnefeldt, vd för Kunskapsskolan Education.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Privata förskolor får högsta betyg

KOMMENTAR Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolinspektionen, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Se och lär av friskolorna

KOMMENTAR Sveriges mest utsatta skolor behöver landets bästa lärare, men också en trygg arbetsmiljö och ett professionellt ledarskap. Kommunerna borde studera hur friskolekoncernerna arbetar med styrning. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Vi ska erbjuda valfrihet i alla bostadsområden”

FRISKOLAN Det är tvärtemot den vanliga uppfattningen: Friskolor etableras allt oftare i invandrartäta områden och förorter som beskrivs som mindre privilegierade. "Absolut är det så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden", säger en friskoleföreträdare.
NYHET Publicerad:

Allt fler friskolor etablerar sig i områden med många utrikes födda

FRISKOLAN Friskolor etablerar sig gärna i områden där det bor många familjer med en bakgrund utanför Västeuropa. Det visar en rapport från IFAU. "Vi ser att de friskolorna inte bara väljer områden med studiemässigt gynnande elever", säger en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Fler måste informeras om rätten att välja skola

FRISKOLAN Det svenska skolsystemet är unikt. Det tar sin utgångspunkt i att alla ska ha möjlighet att välja skola, oavsett familjens ekonomiska möjligheter. En rapport från OECD visar att Sverige sticker ut genom att det inte är tillåtet att ta avgifter.
NYHET Publicerad:

Tre lärare vinner pris

TÄVLING Tre vinnare har utsetts i tävlingen om vilken lärare som lämnat in bästa förslag till nytt skolmaterial!
NYHET Publicerad:

Skoldebatten nådde ett nytt lågvattenmärke

KOMMENTAR Helgens partiledardebatt havererade omgående i pajkastning och retoriska övertramp. Den viktiga frågan - hur vi får fler och bättre lärare - kidnappades av en bisak: Ett skolföretags börsintroduktion, som statsministern menade gör barn till handelsvaror. Men inget kan vara längre från sanningen, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lemne: ”Statsministern sänker debatten till en ny lägstanivå”

UTBILDNING Under en partiledardebatt sade Stefan Löfven (S) att barn blir till en handelsvara på börsen, med anledning av Academedias kommande börsnotering. Carola Lemne, vd, ryter till mot uttalandet. ”Att säga att barn görs till handelsvara på grund av ett friskoleföretags börsintroduktion är en grov vantolkning”.
NYHET Publicerad:

Få nya skolidéer från regeringen

KOMMENTAR Lärarna och ledarskapet är nyckeln till bättre resultat i skolan, men regeringen presenterar få nya idéer. Skolan behöver inte fler utredningar, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Jag tror kommunen vill svälta ut oss"

FRISKOLA Minervaskolan i Umeå tvingas driva flera rättsfall parallellt för att få ut sin berättigade ersättning för verksamheten. Med åren har rättsfallen bara ökat, och skolan tvingas gå till rätten för att ens få se beslutsunderlagen. ”Kommunens aktioner är inte acceptabla”, säger Linda Björkman Swanberg, vice vd.
NYHET Publicerad:

Att gå i friskola kräver inte rika föräldrar

MYTERNA OM FRISKOLAN 2 Var tredje svensk tror att friskolor tar ut avgifter av sina elever. 13 procent tror att det är så i alla friskolor, 21 procent att det förekommer i en del av skolorna. Men båda uppfattningarna är felaktiga.