Skattemedel i miljardklassen klantas bort

NYHET Publicerad

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling.

Foto: Ernst Henry Photography AB
Inger Ek

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Foto: Andreas Blomlöf

Portalparagrafen säger att ”kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Verkligheten blottlägger något annat. Många aktörer slösar med skattepengarna på den offentliga marknaden.

Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens i samband med upphandling innebär att den offentliga sektorn saknar 70-100 miljarder kronor, enligt en kartläggning från Svenskt Näringsliv.

Fortsätter slöseriet, så saknas ytterligare 62 miljarder kronor i den kommunala kassan år 2022, för en ekonomi som med nöd och näppe håller näsan över vattenytan, då välfärdssektorn brottas med stora ekonomiska utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen, konstateras vidare.

– Ja, det är en dyster bild. Anledningen är att myndigheterna framför allt fokuserar på att tillhandahålla skola, vård och omsorg, snarare än upphandling. Målet med inköp för de flesta myndigheter är att ”göra så få otillåtna direktupphandlingar som möjligt”, uppfylla lagkraven, inget annat, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.

Framför allt är det ekonomistyrningen som brister. Uppmaningen är att myndigheterna bör jobba mer strategiskt. Fokusera på behov, inte önskemål. Formalisera beslutsprocesser och skapa rutiner för inköp och uppföljning och regelbundet analysera vem som köper, vad som köps, från vem och till vilket pris.

Är inköpsmönstret klarlagt, så är det lättare att upptäcka avvikelser utanför gällande avtal. Och en förändring brådskar, att skapa så kallade ”inköpsmogna myndigheter” tar tid, fem till sju år, enligt rapporten.

En märkbart oroad Ellen Hausel Heldahl konstaterarar att ekonomistyrning är lågt prioriterad hos de flesta myndigheter. Högre chefer, som kommundirektörer, anställs utifrån att de är lyhörda, diplomatiska och har förmågan att leda och samarbeta. Men inte att de är bra på ekonomistyrning.

– Det leder till förvaltningsstrukturer i stuprör, budgetstyrning utan nyttokrav och bristande kostnadskontroll, säger Ellen Hausel Heldahl.

– Slutsatserna i vår rapport är att högre chefer och ledande politiker måste prioritera upphandling organisatoriskt genom att införa löpande spendanalyser och kategoristyrning och på så sätt skapa inköpsmogna organisationer.

Hagelskurar av attacker, från bland annat näringslivet, fick nyligen generaldirektören på Upphandlingsmyndigheten, Inger Ek, att i en debattartikel i DI tillstå att upphandlingssystemet har allvarliga brister.

Hon ser regeringens initiativ, att skapa en statistikdatabas med uppgifter om annonserade upphandlingar, som ett första steg mot en heltäckande bild över de offentliga inköpen och efterlyser också nationell inköpsstatistik, vilket näringslivet länge efterfrågat.

”Offentlig upphandling får inte läcka pengar. Statistik är därför avgörande för den fortsatta utvecklingen på upphandlingsområdet”, skriver Inger Ek i DI.

– Vi håller med, men det räcker inte. Vad ska vi med statistik till om vi inte har en organisationsstruktur som kan ta om hand resultatet, undrar Ellen Hausel Heldahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.