Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

NYHET Publicerad

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.

I Socialdemokraternas tiopunktsprogram inför valet säger man att det alltid ska vara möjligt att tvinga fram ett svenskt kollektivavtal, något som inte är tillåtet enligt Lex Laval. I samband med Svenskt Näringslivs rapportsläpp hölls ett seminarium där Lars Gellner, rapportförfattare och arbetsrättsjurist, pekade på att Sverige åtagit sig att följa EU-rätten.
− Det tycker jag man ska ha i minnet när man läser fackliga och vissa politiska krav att riva upp Lex Laval utan att sätta något i dess ställe. Då är vi tillbaka till före 2010, innan Lex Laval trädde i kraft.  Vi kan inte ha ett vakuum eftersom att vi då bryter mot EU-rätten och kan vi ställas inför EU-domstolen för fördragstrots, sade han.

EU-dom bakom ändringar

Under seminariet gavs en bakgrundsbeskrivning till Lex Laval. 2004 kom det lettiska företaget Laval till Vaxholm för att bygga om en skola. Fackliga organisationer krävde att företaget skulle teckna byggavtalet, något Laval inte gick med på. Detta ledde till stridsåtgärder och företagets konkurs.

Efter en anmälan gick fallet vidare till Arbetsdomstolen, som i sin tur skickade det vidare till EU-domstolen. 2007 slogs det fast att fackets agerande stred mot EU-rätten.

– Efter domen ändrade vi vår lagstiftning så att den blev förenlig med Lavaldomen, det är de ändringarna som kallas för Lex Laval, sade Lars Gellner.

Ändringarna infördes i svensk lag 2010. Sedan dess får stridsåtgärder vidtas om villkoren facket kräver motsvarar villkoren i ett svenskt kollektivavtal.  Villkoren som krävs måste också rymmas inom den så kallade hårda kärnan, en katalog av förmåner som står i EU:s utstationeringsdirektiv. Slutligen är stridsåtgärder tillåtna om villkoren som krävs är bättre än de som redan följer av utstationeringsdirektivet.

– Om den utländska arbetsgivaren har med sig ett kollektivavtal och lönenivån i det avtalet inte når upp till svensk minimilönenivå får man med stridsåtgärder tvinga på arbetsgivaren ett svenskt avtal med svenska minimilöner. Men om man redan har, i kollektivavtalet från hemlandet, en minst lika hög lön som vi har i våra egna avtal, då får man inte tränga undan dem, sade Lars Gellner.

Bättre förutsägbarhet

I rapporten ges en mer utförlig beskrivning av historiken bakom Lex Laval och hur reglerna ser ut idag. Enligt rapporten lever Sverige i stort upp till EU-rättens krav, förutom på en punkt.

Ett krav från EU-rätten är att det ska finnas förutsägbarhet vid utstationering av arbetskraft till andra länder. I Sverige är det Arbetsmiljöverkets ansvar att informera om kollektivavtalen i landet. Problemet är att för få avtal är inskickade till myndigheten.

– Det här är en skyldighet som åligger fackliga organisationer, men enligt vår uppfattning sköter man sig inte riktigt. Där vill vi ha en lagändring som skärper ansvaret för fackliga organisationer helt enkelt för att utländska arbetsgivare inte ska vilseledas av vilka villkor de är tvungna att iaktta under vistelsen i Sverige, sade Lars Gellner. 

Sparar krångel

Med på seminariet var även Carin Stoeckmann som är vd för Byggmästarn i Skåne.  

– När vi tar in underentreprenörer, oavsett om de är svenska eller utländska, har vi en skyldighet att sätta upp ett regelverk, som vi tycker ska gälla på arbetsplatsen utöver lag och föreskrift. Sen ska alla aktörer följa detta och gör man inte det åker man ut, sade hon. 

Hon tycker att det är bra att arbetsgivare som är utstationerade inte tvingas att alltid anta svenska kollektivavtal. Det sparar bland annat mycket krångel för mindre företag som vill utföra tjänster i andra länder, men garanterar ändå att vissa kriterier i avtalen uppfylls.

– Jag som har ett litet företag ser det byråkratiska och krångliga i att göra tjänster i ett visst land under en period om jag måste lära mig hela kollektivavtalet som gäller där, sade hon.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Kommuner slösar med skattemedel i onödan

KOMMENTAR Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visar Uppdrag Granskning. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Förvaltningschefer och politiker bör fundera på om de är mogna uppgiften. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, skriver upphandlingsexperterna Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Forskare: Var inte rädd för robotar

AUTOMATISERING Den dystopiska bilden av automatiseringen bör tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre vid Chalmers.
NYHET Publicerad:

Ökad uppgiftsbörda med ny lag

LAG En ny lag ställer krav på aktiebolag och andra juridiska personer att utreda och anmäla vem eller vilka fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen till Bolagsverket.
NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Dags för höjd bilersättning

KOMMENTAR Det är hög tid att regeringen höjer den skattefria ersättning som anställda får när de använder egen bil i tjänsten, skriver Torbjörn Spector, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Privat ägande en styrkefaktor

MITT ELLER DITT Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.
NYHET Publicerad:

Faran med att stjäla socialismens kläder

KOMMENTAR Det här är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna, men då det begav sig var det samma sak.
NYHET Publicerad:

Pass på, tidig påsk

HÖGTID Påsken infaller ovanligt tidigt i år. Passa på och njut för det dröjer nämligen 220 år till nästa gång, år 2228.
NYHET Publicerad:

Sluta inte konsumera

DEBATT 24 november har utnämnts till köpfri dag av organisationer som vill protestera mot konsumtionssamhället. Men konsumtion är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då hittar vi också lösningarna på de stora världsproblemen, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen.