NYHET8 mars 2018

Carola Lemne: Det är dags att planera för min efterträdare

Jag har med vår ordförande Fredrik Persson diskuterat framtiden. Vi är ense om att processen att hitta min efterträdare ska påbörjas.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Jag började i styrelsen 2008 och i arbetsutskottet 2009. De senaste fyra åren har jag haft ett av de viktigaste och roligaste jobben i Sverige. Men redan när jag tillträdde som vd sade jag att jag inte räknade med att arbeta längre i Svenskt Näringsliv än till 2020. Jag vill hinna pröva ytterligare utmaningar innan jag blir pensionär. Jag tror inte heller att det är bra vare sig för organisationen eller personen att ha den här typen av uppdrag för länge.

Men år 2020 stundar en mycket viktig avtalsrörelse. Det är en orsak till att Fredrik vill ha ett längre åtagande från vd när han i vår börjar som stämmovald ordförande. Vår gemensamma slutsats är därför att styrelsen bör inleda en rekryteringsprocess nu. Jag stannar kvar så länge det behövs och lovar att jobba – som det heter – ända in i kaklet.

Det är för tidigt att sammanfatta allt, men mycket av vad vi satte som mål när jag tillträdde har uppnåtts: Svenskt Näringsliv har blivit en mer öppen organisation med en mer konstruktiv, problemlösande roll i den offentliga debatten.

I en verksamhet som vår är det alltid ömsom vin och ömsom vatten. Till exempel visar våra stora opinionsundersökningar att vi har stärkt vårt varumärke, att vi uppfattas som mer trovärdiga och mer konstruktiva av både allmänhet och våra medlemsföretag, och att det långsamt blir en mer företagarvänlig inställning i många för oss centrala frågor. Exempelvis instämmer allt fler i att ”det som är bra för företagen är bra för Sverige” och allt fler ungdomar vill bli entreprenörer.

Vi kan också konstatera att Avtal 2017 blev det hittills lägsta tre-årsavtal som slutits sedan Industriavtalet trädde i kraft.

Samtidigt har vi en regering som drar åt andra hållet och som presenterat en lång rad näringslivsfientliga förslag. Även om vi kan vara stolta över att med gemensamma krafter lyckats stoppa många av de värsta förslagen – som sjukskatten och försämringarna av 3:12-reglerna – så finns mycket kvar att göra. Listan på nödvändiga reformer är lång.

Och vi arbetar långsiktigt. Vi ger oss inte. Med envist och uthålligt påverkans- och opinionsbildningsarbete kan vi förflytta berg. Se bara på den diskussion om LAS som nu förs inom alla oppositionspartier – något sådant var länge helt otänkbart.

Därför fortsätter vårt arbete med full fart. Vi planerar flera stora aktiviteter under valåret 2018. Just nu pågår bland annat arbetet med Kandidat 2018 där vi kommer att föra många samtal med kandidater till de olika politiska församlingarna. Det känns viktigare än någonsin att få upp företagens hjärtefrågor högt på agendan hos alla våra folkvalda.

Svenskt NäringslivSvenskt Näringsliv
Skriven avCarola Lemne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist