LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 maj 2019

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.

Statsstödsreglerna styr det offentligas möjlighet att gynna företag, och finns till för att säkerställa jämlika konkurrensvillkor mellan företagen i de olika medlemsstaterna.

Statsstödsreglerna omfattar inte bara direkta bidrag från staten. Det kan även reglera till exempel ett kommunalt energibolags möjlighet att ge ett kapitaltillskott till den kommunalt ägda flygplatsen, statens möjlighet att sänka koldioxidskatten för viss konkurrensutsatt industri, och det offentligas möjlighet att ge ersättning till fristående aktörer som ska matcha arbetssökande mot lediga jobb.

Det är alltså ett väldigt brett och ingripande regelverk som nu börjar ses över. Det är viktigt att svenska företag och organisationer gör sin röst hörd och påverkar inriktningen redan från början av processen.

Svenska företag är betjänta av ett strikt regelverk där företag konkurrerar på sina meriter. Samtidigt behövs utrymme för att korrigera marknadsmisslyckanden, till exempel för att främja forskning och utveckling samt omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi.

Sverige ger, i motsats till vad många kanske tror, ganska mycket statligt stöd i förhållande till BNP till våra företag, främst genom att vi har höga generella miljö- och energiskatter där vi för vissa företag beviljar sänkta skattesatser.

Kommissionen inhämtar uppgifter fram till den 10 juli genom ett särskilt frågeformulär. Erfarenheter från det svenska näringslivet är viktiga för att se till att de uppdaterade reglerna blir väl avpassade, begripliga och inte medför onödig administration.

KonkurrensKonkurrens
Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist