Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen utreder alltfler kontraproduktiva eller verkningslösa miljöskatter. Senast i raden är kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen har stora brister och hotar industrins konkurrenskraft.

Linda Flink

Linda Flink

Idag presenterades en utredning som haft i uppdrag att bland annat utreda om avfallsförbränningsskatt och kväveoxidskatt (NOx-skatt) bör införas i Sverige.

Utredningens hantering av NOx-frågan har varit anmärkningsvärd. Istället för att analysera företagens faktiska möjligheter att minska utsläppen genom investeringar och åtgärder har utredningen valt att fokusera på skattens påverkan på produktionsvolymerna, där de konstaterar att en positiv effekt av skatten är att den skulle skapa incitament för ”återhållen produktion”.

I klarspråk betyder det att skatten skulle slå mot lönsamheten i de berörda företagen på ett sådant sätt att det leder till minskad produktion av energi, och därigenom industriproduktionen, i Sverige. Till exempel visar utredningens konsekvensanalys att produktionen i den svenska cement- och kalkindustrin skulle kunna minska med en dryg tredjedel till följd av skatten.

Det är mycket allvarligt att en statlig utredning resonerar på det sättet och inställningen känns väldigt främmande. Eftersom en NOx-skatt i stor utsträckning träffar internationellt konkurrensutsatta branscher blir resultatet att den svenska produktionen minskar till förmån för produktion i andra länder. En skatt som minskar industriproduktionen i Sverige skulle få effekter på jobb och tillväxt.

Utredningen inser att konsekvenserna för industrin skulle bli mycket stora, varför den överlåter till politiken att ta det slutliga beslutet huruvida skatten bör införas eller ej. Men eftersom utredningen principiellt anser att en skatt vore ett bra styrmedel, så läggs två alternativa skatteutformningar ändå fram. Utredningen borde istället kommit till slutsatsen att konsekvenserna för industrin skulle bli så allvarliga att skatten inte kan införas, och därmed avrått från en sådan.

Genom ett tilläggsdirektiv tvingade regeringen i ett sent skede utredningen att lägga fram ett förslag om en avfallsförbränningsskatt, trots att utredningen kommit till slutsatsen att en sådan inte är lämplig. Syftet som regeringen vill uppnå med skatten är att bidra till en cirkulär ekonomi med ökad materialåtervinning samt att Sverige ska bli ett fossilfritt land, vilket är goda intentioner.

Men för industrin skulle skatten bli direkt kontraproduktiv. Dels träffar skatten företag som ägnar sig åt materialåtervinning och skulle kraftigt fördyra verksamheten. Dels träffar den företag som försöker lämna fossilt kol, där avfallsbränslen idag är enda alternativet och som kan bidra till rejält sänkta koldioxidutsläpp. Skatten skulle därför motverka sitt eget syfte, och snarast slå undan möjligheterna för dessa företag att bidra till målen om cirkulär ekonomi och ett fossilfritt Sverige.

Regeringen har under mandatperioden utropat miljöskatter till en av sina paradgrenar och har återkommande slagit sig för bröstet med siffror om hur mycket miljöskatterna har höjts. Detta trots att inte alla skatter som utmålas som ”gröna” i verkligheten har någon miljöeffekt. Att regeringen tillsatt utredningen är därför kanske ingen överraskning. Men låt oss hoppas att regeringen inser bristerna i förslagen om avfallsförbränningskatt och NOx-skatt och dess orimliga konsekvenser för konkurrenskraften, och inte gör verklighet av dem.

Läs det särskilda yttrandet nedan.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.