NYHET4 september 2020

Positivt med lösningar för öppen skolstatistik

Det är välkommet att SCB och Skolverket nu redovisar konkreta förslag för hur skolstatistiken kan samlas in och offentliggöras. Ökad kvalitetsmätning och öppen redovisning är en förutsättning för att elever och föräldrar ska kunna göra välgrundade skolval, skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning och innovation.

Idag har Skolverket och SCB presenterat sina respektive regeringsuppdrag om vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att statistikuppgifter om enskilda skolor åter ska bli offentliga.

Det nya rättsläget har inneburit att statistik om exempelvis hur många lärare det finns i förhållande till antalet elever, andel legitimerade lärare och betygsresultat för olika skolor inte längre kan redovisas öppet.

Domen har också inneburit att uppföljning och utvärdering av skolverksamheten försvårats avsevärt och att vissa statsbidrag inte längre kan fördelas baserat på socioekonomiska variabler.

Det är välkommet att SCB och Skolverket nu redovisar konkreta förslag för hur skolstatistiken kan samlas in och offentliggöras. Ökad kvalitetsmätning och öppen redovisning bidrar till att göra den svenska skolan bättre och är en förutsättning för att elever och föräldrar ska kunna göra välgrundade skolval.

Skolverket presenterar fyra alternativa förslag för vilka för- och nackdelar redovisas. Förslagen kräver i olika hög grad förändringar av offentlighets- och sekretesslagen. SCB föreslår dels en sekretessbrytande regel, dels en ny sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen.

Regeringen bör skyndsamt bereda förslagen och då särskilt beakta dels att den administrativa och ekonomiska bördan för skolorna inte ökar, dels behovet av att en ny modell snabbt kan finnas på plats.

Fristående skolorSKOLA UTBILDNING.Utbildning
Skriven avMagnus Wallerå
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist