Vårt material

Sök bland alla Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Arkiv över alla nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 21 - 40 av 1275
RAPPORTPublicerad: Jobb! Tips från dem som anställer
PRESSMEDDELANDEPublicerad:
RAPPORTPublicerad: Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Så kan kommuner arbeta med mål, styrning och ledarskap för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

RAPPORTPublicerad: Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Så kan kommuner arbeta med upphandlingar för att både åstadkomma större nytta för medborgarna och ett bättre företagsklimat.