NYHET3 mars 2010

Deltidsanställda har redan förtur till fler timmar om det funkar - men skyldighet att ge heltid leder till ökad arbetslöshet

Nyligen presenterade LO en rapport om "Rätt till heltid". Rapporten tar upp ett viktigt ämne men tyvärr bortser den från flera viktiga perspektiv. Bland annat nämns inte alls det faktum att det sedan 1997 är lag (§ 25a i LAS) att deltidsanställda ska ha förtur till högre veckoarbetstid eller heltid både om någon skulle sluta eller om det behövs flera arbetade timmar på en arbetsplats.

Förutsättningen är att det går att lösa praktiskt det vill säga att den anställde vill och kan jobba när behovet finns och att han /hon har rätt kompetens för jobbet. Det är bra och vettigt. Självklart ska så många som vill, kunna jobba så mycket som möjligt.

Men det som LO nu vill när de går ut med sina krav om ”rätt till heltid” är att gå betydligt längre än att redan deltidsanställda i första hand ska erbjudas mer tid om någon slutar eller behovet ökar. De vill att den anställde själv ska bestämma omfattningen av sin arbetstid. Det innebär att alla arbetsgivare, oavsett vilka behov de har, ska vara skyldiga att ge sina deltidsanställda heltid om de begär det. Och det ska gälla såväl för det stora företaget som för den som just startat upp en verksamhet och vågat anställa sin första medarbetare.

Tror LO verkligen att det går att kommendera fram heltidsjobb även om det inte finns behov av det? Bryr sig LO inte om vilka effekter en sån reglering skulle få för jobben?

En undersökning inom tjänstebranscherna som Novus nyligen utfört visade att i två av tre företag skulle risken för uppsägningar öka om förslaget om skyldighet att ge heltid blev verklighet. Intresset för nyanställningar skulle också svalna i en majoritet av företagen.

Enligt beräkningar av SCB skulle 220 000 jobb gå förlorade om alla deltidsanställda skulle kräva en heltidsanställning (SCB, AKU andra kvartalet 2009). Om LO:s uppskattningar stämmer att hälften av de deltidsanställda skulle vilja jobba mera – och dessutom begära heltid – skulle det motsvara en ökning av den öppna arbetslösheten med 110 000 personer. Deltidsarbetslöshet ersätts av heltidsarbetslöshet.

Många av de som kommer att förlora jobbet är dessutom kvinnor eftersom kvinnorna är överrepresenterade inom exempelvis vård- och tjänstebranscher där deltidsarbete på grund av stora variationer i efterfrågan och behov är vanligt. Se på detaljhandeln som har 60 procent av sin omsättning på helgerna. Deltidsarbete är också mycket mer en branschfråga än en könsfråga. Mer än hälften av männen inom hemelektronikföretagen jobbar deltid.

Det har lagts ner ett omfattande arbete under många år på arbetsplatserna för att så långt som möjligt hitta arbetstidslösningar och arbetstidssystem som tillgodoser både verksamhetens krav och de anställdas olika önskemål. Enligt EU:s forskningsinstitut Dublin Foundation är Sverige faktiskt till och med bäst i klassen inom EU när det gäller flexibla arbetstider – sett ur arbetstagarnas perspektiv. Deltidsarbetslösheten har också minskat kraftigt.

Det är den vägen vi borde fortsätta. Frivillighet är bättre än tvång – om vi ska hitta lösningar som både passar de anställda och fungerar på de enskilda arbetsplatserna.

ArbetstidArbetsrättArbetsgivarfrågorArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist