Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv är positivt till att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten och att lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet tydliggörs.  


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2020/03053/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

92/2020