Idéburen välfärd

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/04187/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

6/2020