Remiss av Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02619/OU


Svenskt Näringslivs diarienummer

141/2019