Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

REMISS Publicerad

Synpunkter avseende implementering av EU:s e-handelspaket i svensk momslagstiftning bl.a. avseende definitionen av plattformar och att möjliggöra handel via dessa. 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02563/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

103/2019