Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/05090


Svenskt Näringslivs diarienummer

142/2017