Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR30 november 2020

Utredningen om planering aoch dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU2020:33)

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2020/03826/GV

Svenskt Näringsliv anser att flera av utredningens förslag är efterlängtade och bör genomföras så snart som möjligt.

Svenskt Näringsliv ser framför allt tre förändringar som särskilt viktiga:

• Att skollagen ändras så att hänsyn tas till både elevernas efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov när det fattas beslut om vilka utbildningar som ska erbjudas.

• Att det sker en ökad samverkan mellan huvudmän kring gymnasial utbildning.

• Att branscher får ett större inflytande vid planering och dimensionering av gymnasial yrkesutbildning.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist