Robert Thorburn

Robert Thorburn

Kommunikationsrådgivare, projektledare.

Arbetar på kommunikationsavdelningen med projekt som i huvudsak berör Sveriges elförsörjning, företagande i välfärden, offentlig upphandling, cirkulär ekonomi och arbetsmiljö.