Robert Thorburn

Robert Thorburn

Projektledare, kommunikationsrådgivare

  • +46 8 762 70 02

Arbetar på kommunikationsavdelningen med projekt som i huvudsak berör företagande i välfärden, offentlig upphandling och arbetsmiljö.