ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna”

NYHET Publicerad

ITP Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Lägre avgifter och mer pengar i plånboken blir att vänta.

Collectum presententerade idag de tio försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Fem bolag inom traditionell pensionsförsäkring och fem bolag inom fondförsäkring har utsetts. Mellan dessa bolag kan privatanställda tjänstemän välja sin förvaltare av den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP.

– Vi är nöjda med att vi ytterligare har kunnat stärka ett redan attraktivt erbjudande för vad våra medlemsföretag ger sina medarbetare i pensionsskydd – helt enkelt mer pension för pengarna, säger Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Avgifterna har pressats i årets upphandling, och dessutom blir pensionsutbetalningarna större.

– Det känns bra att vi kan pressa avgifterna ytterligare trots att de redan var så låga. Den här gången har vi också tagit ett steg till och fokuserat ytterligare på utbetalning, där vi ser att månadsutbetalningarna kan bli mer än 1 000 kronor högre för den som har ITP jämfört med den öppna marknaden, säger Gunnar Ölundh, vd Collectum, i ett pressmeddelande.

Läs mer i Collectums pressmeddelande.

Valbara bolag
Traditionell försäkring         Fondförsäkring:
Alecta  Danica
AMFHandelsbanken
FolksamMovestic
SEB  SPP
SkandiaSwedbank

Alecta som hade den bästa offerten för traditionell försäkring fortsätter som icke-valsbolag. Det innebär att Alecta får de försäkrade som inte väljer något av nyss nämnda alternativ.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

PENSIONER Drygt tvåtusen kronor mer i månaden. Det är effekten av en ny upphandling av tjänstepensioner som kraftigt pressat avgifterna och höjer det sparkapital som avgör pensionen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

AVTALSFÖRSÄKRING Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.
NYHET Publicerad:

ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna”

ITP Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Lägre avgifter och mer pengar i plånboken blir att vänta.