Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

NYHET Publicerad

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.

Jacke besöker Sandvik

Sandvik jobbar intensivt med hållbarhet. Företaget minskar koldioxidutsläppen, har en energieffektivare tillverkning och återvinner material.

Den fjortonde januari konstaterade vd:n i fondbolaget BlackRock att klimatförändringarna gör att vi befinner oss vid en punkt där finanssektorn kommer att genomgå ”en fundamental förändring”. BlackRock är världens största fondbolag och förvaltar 7 000 miljarder dollar.

Samtidigt var den viktigaste slutsatsen vid toppmötet i Davos att omställningen måste ske snabbt och globalt. Deltagarna rankade fem klimat- och miljörelaterade globala risker som de största. Det har aldrig hänt tidigare under organisationens femtioåriga historia.

Företagen ser problemen och tar dem på största allvar. De går från visioner till handlingsplaner och genomförande. Under de kommande decennierna väntas de privata klimatinvesteringarna öka kraftigt. Samhällets omställning kommer i allt högre grad att ledas av näringslivet.

Sverige är inget undantag, tvärtom. På flera viktiga områden leder svenska företag och svensk teknik den globala utvecklingen. Omställningen här i Sverige går snabbt.

Men den skulle kunna gå ännu snabbare. Svenska företag måste ha bra förutsättningar att fortsätta vara ledande. Här finns mer att göra. Idag finns det hinder för lösningar som skulle minska Sveriges samlade koldioxidutsläpp och skynda på den globala omställningen.

Det politiska uppdraget borde vara att kanalisera näringslivets vilja, pengar och ambitioner på ett sätt som är bra för klimatet. Men Sverige är ett av de länder i världen där det är svårast att få tillstånd för industriell verksamhet och att etablera nya anläggningar. Det drabbar industriföretag vars lösningar skulle bidra till att minska utsläpp och effektivisera resurshushållningen. Ett exempel: 80 procent av alla nya vindkraftverk fick nej 2018.

Den elektrifiering av industri- och av transportsektorn som är nödvändig för att minska svenska utsläpp står potentiellt inför stora problem när infrastrukturen inte kan byggas ut.

Enligt flera beräkningar behövs investeringar i elnät och elproduktion på över 1 000 miljarder kronor de kommande 25-30 åren. För att det ska bli möjligt måste tillståndsprocesserna ses över.

Företag avstår från att prospektera i Sverige

Svenska gruvföretag vittnar om liknande svårigheter, samtidigt som företag avstår från att prospektera i Sverige eftersom tillståndsprocesserna uppfattas som långdragna och inte fullt ut tillförlitliga. Följden blir att mineraler som behövs för att utveckla bättre batterier och därmed underlätta för elektrifieringen förblir outnyttjade.

Sveriges kanske mest uppmärksammade klimatprojekt – Hybrit-samarbetet för att få fram koldioxidfri ståltillverkning – har uttryckt oro för att infrastrukturen för elförsörjningen inte ska finnas på plats. Även här behöver politiken ge näringslivet förutsättningar så att Sverige kan nå klimatmålen. Den insikten måste vara vägledande i svensk tillstånds- och miljöpolitik framöver. Det handlar om klimatfrågan, men också om vårt lands fortsatta konkurrenskraft och välstånd.

Hela världen vill investera i ny grön teknik och Sverige har alla förutsättningar att leda utvecklingen – förutsatt att företagen kan verka och bygga verksamhet här.

Med handläggningstider på 10-15 år för tillstånd till nyinvesteringar i energiproduktion, eller för andra typer av tillstånd som är nödvändiga för att klara klimatomställningen kommer detta inte ske tillräckligt snabbt.

Vi behöver även bli betydligt bättre på att utnyttja resurser vi redan har. Det förutsätter en förändrad syn på vad som klassas som avfall, vem som äger det och en bättre hantering av tillståndsfrågorna. En cirkulär ekonomi bygger på att företag får och kan ta hand om de resurser som finns.

Det svenska näringslivet är världsledande inom klimatteknik. Våra stora industriföretag säljer smartare och bättre produkter till hela världen. Vår export är ett viktigt klimatpolitiskt bidrag. Nya cirkulära lösningar växer fram över hela landet. Näringslivet investerar varje år tiotals miljarder i innovationer och utveckling.

Lagstiftning och politik borde utgå från företagens potential

Lagstiftning och politik borde utgå från den potential svenska företag har. Ska vi leda vägen mot exempelvis koldioxidfri stål- och cementproduktion, så måste lagstiftning och tillståndsgivning gå i takt.

Redan 2003 framförde en parlamentarisk kommitté att miljöbalken är ett hinder mot investeringar som är bra för både miljön och samhällsekonomin, och att den motverkar sitt eget syfte om en hållbar utveckling. Sedan dess har flera utredningar kommit och gått – men inga verkliga förbättringar har genomförts.

Näringslivet kommer att leda omställningen för att vi tillsammans ska klara klimatet. Det kommer att ske över hela världen. Sveriges kanske viktigaste globala bidrag är att ge det svenska näringslivet möjlighet att fortsätta ha en ledande roll. Att göra det möjligt är ett politiskt ansvar.

Artikeln publicerades i Dagens Industri 2020-01-29

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Massarbetslöshet dyrare än effektiva krisåtgärder

CORONAKRISEN Det är helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas, skriver vd Jan-Olov Jacke.
NYHET Publicerad:

Rutinerad trio till Svenskt Näringslivs styrelse

ÅRSSTÄMMA Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att tre nya styrelseledamöter utses i samband med föreningens ordinarie stämma den 28 maj. De är Johan Forssell, vd och koncernchef Investor, Martin Lundstedt, vd och koncernchef AB Volvo och Helena Stjernholm, vd Industrivärden.
NYHET Publicerad:

Överenskommelser om pensions- och försäkringsfrågor

AVTAL Svenskt Näringsliv har tecknat överenskommelser med LO och PTK om vissa pensions- och försäkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på åtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet krispaket

CORONA – Vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke efter regeringens krispaket.
NYHET Publicerad:

Läget i företagen och Coronakrisen

KRISÅTGÄRDER Många företag påverkas negativt av coronasmittan, skriver vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen och föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Bra att regeringen inför korttidsarbete – måste snabbt på plats”

KORTTIDSARBETE Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Mattias Dahl, vice vd, konstaterar att det kan rädda många svenska jobb, men att det inte får dröja för länge innan reformen kommer på plats.
NYHET Publicerad:

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

CORONAVIRUSET Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.
NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.