Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

NYHET Publicerad

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.

Jacke besöker Sandvik

Sandvik jobbar intensivt med hållbarhet. Företaget minskar koldioxidutsläppen, har en energieffektivare tillverkning och återvinner material.

Den fjortonde januari konstaterade vd:n i fondbolaget BlackRock att klimatförändringarna gör att vi befinner oss vid en punkt där finanssektorn kommer att genomgå ”en fundamental förändring”. BlackRock är världens största fondbolag och förvaltar 7 000 miljarder dollar.

Samtidigt var den viktigaste slutsatsen vid toppmötet i Davos att omställningen måste ske snabbt och globalt. Deltagarna rankade fem klimat- och miljörelaterade globala risker som de största. Det har aldrig hänt tidigare under organisationens femtioåriga historia.

Företagen ser problemen och tar dem på största allvar. De går från visioner till handlingsplaner och genomförande. Under de kommande decennierna väntas de privata klimatinvesteringarna öka kraftigt. Samhällets omställning kommer i allt högre grad att ledas av näringslivet.

Sverige är inget undantag, tvärtom. På flera viktiga områden leder svenska företag och svensk teknik den globala utvecklingen. Omställningen här i Sverige går snabbt.

Men den skulle kunna gå ännu snabbare. Svenska företag måste ha bra förutsättningar att fortsätta vara ledande. Här finns mer att göra. Idag finns det hinder för lösningar som skulle minska Sveriges samlade koldioxidutsläpp och skynda på den globala omställningen.

Det politiska uppdraget borde vara att kanalisera näringslivets vilja, pengar och ambitioner på ett sätt som är bra för klimatet. Men Sverige är ett av de länder i världen där det är svårast att få tillstånd för industriell verksamhet och att etablera nya anläggningar. Det drabbar industriföretag vars lösningar skulle bidra till att minska utsläpp och effektivisera resurshushållningen. Ett exempel: 80 procent av alla nya vindkraftverk fick nej 2018.

Den elektrifiering av industri- och av transportsektorn som är nödvändig för att minska svenska utsläpp står potentiellt inför stora problem när infrastrukturen inte kan byggas ut.

Enligt flera beräkningar behövs investeringar i elnät och elproduktion på över 1 000 miljarder kronor de kommande 25-30 åren. För att det ska bli möjligt måste tillståndsprocesserna ses över.

Företag avstår från att prospektera i Sverige

Svenska gruvföretag vittnar om liknande svårigheter, samtidigt som företag avstår från att prospektera i Sverige eftersom tillståndsprocesserna uppfattas som långdragna och inte fullt ut tillförlitliga. Följden blir att mineraler som behövs för att utveckla bättre batterier och därmed underlätta för elektrifieringen förblir outnyttjade.

Sveriges kanske mest uppmärksammade klimatprojekt – Hybrit-samarbetet för att få fram koldioxidfri ståltillverkning – har uttryckt oro för att infrastrukturen för elförsörjningen inte ska finnas på plats. Även här behöver politiken ge näringslivet förutsättningar så att Sverige kan nå klimatmålen. Den insikten måste vara vägledande i svensk tillstånds- och miljöpolitik framöver. Det handlar om klimatfrågan, men också om vårt lands fortsatta konkurrenskraft och välstånd.

Hela världen vill investera i ny grön teknik och Sverige har alla förutsättningar att leda utvecklingen – förutsatt att företagen kan verka och bygga verksamhet här.

Med handläggningstider på 10-15 år för tillstånd till nyinvesteringar i energiproduktion, eller för andra typer av tillstånd som är nödvändiga för att klara klimatomställningen kommer detta inte ske tillräckligt snabbt.

Vi behöver även bli betydligt bättre på att utnyttja resurser vi redan har. Det förutsätter en förändrad syn på vad som klassas som avfall, vem som äger det och en bättre hantering av tillståndsfrågorna. En cirkulär ekonomi bygger på att företag får och kan ta hand om de resurser som finns.

Det svenska näringslivet är världsledande inom klimatteknik. Våra stora industriföretag säljer smartare och bättre produkter till hela världen. Vår export är ett viktigt klimatpolitiskt bidrag. Nya cirkulära lösningar växer fram över hela landet. Näringslivet investerar varje år tiotals miljarder i innovationer och utveckling.

Lagstiftning och politik borde utgå från företagens potential

Lagstiftning och politik borde utgå från den potential svenska företag har. Ska vi leda vägen mot exempelvis koldioxidfri stål- och cementproduktion, så måste lagstiftning och tillståndsgivning gå i takt.

Redan 2003 framförde en parlamentarisk kommitté att miljöbalken är ett hinder mot investeringar som är bra för både miljön och samhällsekonomin, och att den motverkar sitt eget syfte om en hållbar utveckling. Sedan dess har flera utredningar kommit och gått – men inga verkliga förbättringar har genomförts.

Näringslivet kommer att leda omställningen för att vi tillsammans ska klara klimatet. Det kommer att ske över hela världen. Sveriges kanske viktigaste globala bidrag är att ge det svenska näringslivet möjlighet att fortsätta ha en ledande roll. Att göra det möjligt är ett politiskt ansvar.

Artikeln publicerades i Dagens Industri 2020-01-29

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.
NYHET Publicerad:

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

FÖRSÄKRINGAR Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv vill inspirera unga till yrkesutbildning under Järvaveckan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbildning är en nyckel till kompetensförsörjning. Därför är Svenskt Näringsliv på plats under Järvaveckan och pratar yrkesutbildning och framtidsyrken.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Näringslivet kan fortsätta vara en motor i klimatarbetet"

STÄMMAN 2019 "Svenskt Näringsliv kommer att med ännu större kraft driva klimatfrågorna. Vi är redo att anta utmaningen, men även regering och riksdag måste göra sina delar av jobbet." Det sade vd Jan-Olof Jacke i ett tal på stämman på torsdagen.
NYHET Publicerad:

De sitter i den nya styrelsen

STÄMMA 2019 Svenskt Näringslivs stämma och dess medlemsorganisationer har utsett ny styrelse.
NYHET Publicerad:

Viktigt att reformer nu snabbt genomförs

FÖRETAGSKLIMAT Sverige kan ha en välfärd i världsklass, men bara om vår konkurrenskraft också är i världsklass, konstaterar vd Jan-Olof Jacke. Avskaffad värnskatt och sänkta marginalskatter väcker förhoppningar, liksom en utredning om LAS.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

PENSIONER Drygt tvåtusen kronor mer i månaden. Det är effekten av en ny upphandling av tjänstepensioner som kraftigt pressat avgifterna och höjer det sparkapital som avgör pensionen.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: ”Resultaten som räknas, inte vem som gör vad”

KOMMENTAR I en DN-artikel i dag påstås att Centerpartiet och Liberalerna saknar stöd från näringslivet när det gäller kraven på Stefan Löfven om lagförändringar i arbetsrätten. Men beskrivningen är felaktig, enligt Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nicolinpriset till frispråkig entreprenör

HYLLAD Årets Nicolinpris tilldelas Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård. I motiveringen står bland annat att "han är orädd att ta sig an viktiga frågor, även om de är kontroversiella, och står alltid på företagsamhetens sida."
NYHET Publicerad:

Vd Jan-Olof Jacke: ”Vi kan bättre”

FRÅN MIN HORISONT Konjunkturen, kompetenskris och välstånd är veckans tre ämnen för vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Dags för kloka reformer

UTMANINGAR Vårt framtida välstånd kräver reformer. Behoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor, skriver vd Jan-Olof Jacke.