Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 juli 2019

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Foto: Krisztina Andersson

Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet. Ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.

– Jag tycker det är glädjande och positivt att vi nu har lyckats vända trenden med alla de insatser som har gjorts den senaste tiden. Det har varit ett antal år där företagsklimatet har vikt nedåt men nu äntligen kan vi se att det börjar vända. Det tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun.

Jens och Jennie Ekenberg som driver Ekenbergs Auktioner, ser ökat samarbete mellan företagen för att på det sättet fungera som en starkare påverkanspart och attrahera fler företag att etablera sig i kommunen i syfte att skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Jens och Jennie Ekenberg, Ekenbergs Auktioner.
Foto: Krisztina Andersson

– Vi måste hjälpas åt mer och samarbeta för att kunna bli en starkare påtryckande part i näringslivsfrågorna, säger Jens Ekenberg.

Maria Hjelm Nilsson, MH Utbildning, vill att näringslivsfrågorna ska få ökat mandat i politiken.

– Näringslivsfrågorna måste få större utrymme och mandat. Det kvittar hur mycket vi företagare än kontaktar näringslivsenhetens tjänstemän om de inte har mandat att ta några beslut. Då faller ju också servicen, säger Maria Hjelm Nilsson.

Hon pekade på skillnaden mellan företagens och politikernas uppfattning om företagsklimatet. Politikerna är mer positiva och ger högre betyg än företagen själva på samtliga frågeställningar i undersökningen.

– Det är ju intressant varför det är så. Då skulle man kunna uppmana fler företagare att engagera sig politiskt för att få in företagsfrågorna i politiken. Det kan vara ett sätt att påverka och närma sig varandra i uppfattning, säger Maria Hjelm Nilsson.

När man pratar om myndighetsutövandet och handläggningstider kommer flera synpunkter och förslag från företagen på vad som behöver åtgärdas. Tomas Petterson, vd Foodtankers AB, lyfter fram att man som företagare vill få en återkoppling vilken person som handlägger ens ärende och inom vilken tid man kan förväntas sig få ett beslut.

Camilia Qvist, EC Konsult AB
Foto: Krisztina Andersson

– Om jag har en förväntan på att få svar på min bygglovsansökan inom tre veckor men att det tar sex veckor så kan jag förstå det om jag får information om varför det drar ut på tiden och var i processen min ansökan befinner sig. Om jag inte får någon respons och information om varför svaret på min ansökan dröjer, blir jag förbannad och besviken på att svaret dragit ut på tiden utan att jag fått någon förklaring till varför, tillägger Camilia Qvist, EC Konsult AB.

– Om jag som företagare behöver komma i kontakt med en tjänsteman på kommunen för att få svar på en fråga är det som att ta sig genom en djungel. Det måste finnas en enkel väg in, säger Anna Lindqvist, vd på bilföretaget Jeppssons.

Mikael Persson, näringslivsutvecklare, Karlshamns kommun i samtal med Anna Lindqvist, vd på AB Sven Jeppsson, och Peter Nilsson, vd på JN von Bergen och Son AB.
Foto: Krisztina Andersson

Näringslivschefen Mathias Wijk mötte synpunkten genom att flagga för näringslivslotsen.

– Näringslivslotsen är en service för företagen. Den funktionen kommer vi att utveckla från och med i höst. Istället för att som i dagsläget köra näringslivslotsen varannan vecka, kommer vi att utöka servicen med att ha lotsen tillgänglig och öppen för företagen varje vecka, säger Mathias Wijk.

Kommunikation och information var återkommande områden på dialogmötet för ett förbättrat företagsklimat.

– Vi måste bli bättre på att kommunicera och informera. Ett exempel är vid handläggningstider i samband med bygglovsansökan. Här måste vi stärka upp med bättre kommunikation och information om var i processen ansökan ligger, när man kan förvänta sig ett svar och så vidare, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun.

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson, (S), fyllde i.

– Det räcker inte med att kommunikationen och dialogen mellan kommunledningen och företagen fungerar om inte förståelsen för mottagaren finns i hela den kommunala organisationen. Det är ett internt arbete som måste fortsätta. Det finns inget quick fix, det är ett ständigt pågående samtal ut i alla led i organisationen om vikten av bemötande och information, säger Per-Ola Mattsson.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist