NYHET4 juni 2019

”Anpassa tillsynsavgifterna”

”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel AB i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.

Foto: Krisztina Andersson

– Vi är stolta över vårt miljöarbete. Vi har satsat och investerat i åtgärder och insatser, bland annat ISO-certifiering, för att säkerställa att vi når upp till kraven. Det är i dialog med tillsynsmyndigheten som vi har kommit fram till hur många inspektionstillfällen som vår verksamhet kräver. Döm om vår förvåning när vi, trots överenskommelsen om minskat behov av insatser från tillsynsmyndigheten, fick 50 procent högre tillsynsavgift året därpå, säger Patrik Jarlhage, ägare till Contura Steel.

I botten ligger ett gammalt miljötillstånd med krav som gällde tidigare produktion med volymer som var större än den befintliga idag och framförallt med miljöpåverkande processer som inte finns längre.

– Vi är inte i närheten av dessa volymer. Vi har en bra dialog med Miljöförbundet nu och de håller på att se över vår prissättning. Vi önskar att man anpassar tillsynsavgifterna så att de är i paritet med verksamheten och de faktiska tillsynstimmarna, säger Patrik Jarlhage.

Att kunna genomföra nödvändiga satsningar, trots begränsat kapital i en traditionell och konservativ bransch, är ytterligare exempel på utmaningar för småföretagen.

Företagsbesök på Contura Steel med företagare, politiker och representanter från kommunens näringslivsenhet för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning.
Foto: Krisztina Andersson

– Som litet företag gäller det att se inåt i organisationen och se över vilka tillgångar som finns i företaget. Det är det vi har gjort. Vi har använt de tillgångar som finns i form av personella och maskinella resurser och omvandlat dem till möjligheter. För att kunna göra satsningar behövs pengar eller lite klurighet, säger Patrik Jarlhage.

Trots starkt begränsad kapitaltillgång har mycket kunnat göras genom bland annat långsiktig planering.

– Vi har utvecklat nya produkter med befintligt material och omfördelat arbetsuppgifter internt för att ta tillvara på den kompetens som finns i företaget, säger Patrik Jarlhage.

Synpunkter som han vill skicka med beslutsfattare och tjänstemän rör främst kompetensförsörjning och tidskrävande byråkrati.

– Att attrahera unga att söka sommarjobb är ett sätt att försörja yrkeskompetensen på sikt. Här behövs krafttag för att säkra kompetensen i regionen. När det gäller att säkerställa miljötillstånd och lagefterlevnaden så är det i princip samma process för ett litet företag med två anställda som ett bolag med tusen anställda. För ett litet företag är det tungt med den tidskrävande byråkratin.

Kraftsamling elförsörjning och tillstånd
Skriven avKrisztina Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist