NYHET22 september 2021

Blekingekommun bland landets bästa långsiktiga klättrare

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner har presenterats. I Blekinge sticker Sölvesborg ut som en av de kommuner som förbättrat sig mest i hela Sverige de senaste tio åren.

Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv årligen rankat företagsklimatet i landets alla kommuner. Rankingen grundas på en stor enkätundersökning, som besvarats av mer än 30 000 företagare, kombinerat med statistik som visar hur väl kommunerna presterar.

Av de blekingska kommunerna sticker Sölvesborg ut ordentligt. I rankingen landar kommunen på plats 77 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 32 placeringar jämfört med förra året. Sölvesborg har under en lång tid målmedvetet och systematiskt förbättrat sitt företagsklimat. På tio års sikt har kommunen klättrat 186 placeringar – från plats 263 i landet till plats 77. Bara tre andra kommuner i hela Sverige har förbättrat sig mer.

– Sölvesborg har jobbat långsiktigt och medvetet med att förbättra sin service gentemot företagen. När politiken sätter en tydlig prioritering kring dessa frågor så får det effekt. Det är också viktigt att ledarskapet är tydligt och trovärdigt, så att hela organisationen drar åt samma håll – från den högsta politiska och tjänstemannaledningen till varje enskild handläggare, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB
Det är glädjande att allt fler kommuner inser vikten av att satsa på sitt näringslivsarbete och förstår och framhåller att ett gott företagsklimat skapar bättre välfärd.
Johan Dalén

Under de 20 år som Svenskt Näringsliv mätt det lokala företagsklimatet i Sverige, har företagarnas betyg på sina kommuner ökat, och mellan 2020 och 2021 har förbättringen varit större än vanligt. Årets snittbetyg är det bästa på tio år, och mer än hälften av de svenska kommunerna höjer sitt betyg jämfört med 2020. En följd av detta blir att många av de kommuner som fått bättre omdöme av sina företag därför ändå tappar i rankingplacering gentemot andra kommuner.

– Det är glädjande att allt fler kommuner inser vikten av att satsa på sitt näringslivsarbete och förstår och framhåller att ett gott företagsklimat skapar bättre välfärd. Samtidigt gör den ökade konkurrensen att många kommuner som gjort goda insatser och förbättrat sitt företagsklimat ändå står stilla eller backar i förhållande till andra kommuner som förbättrat sig ännu mer, säger Johan Dalén.

KommunRanking 2021Förändring från 2020
Sölvesborg7732
Ronneby201-30
Olofström202-43
Karlskrona235-32
Karlshamn270-45

Fakta om rankingen

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner baseras till 2/3 på en enkät som 32  000 företag svarat på och till 1/3 på fem statistikfaktorer. 12 enkätfrågor ingår i rankingen, som väger från 1/3 till 1/72 i det totala rankingresultatet. Enkätfrågan om vilket sammanfattande omdöme företagen vill ge företagsklimatet i den egna kommunen, viktas med 1/3.

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se 

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt FöretagsklimatRankingBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist