City Network
Foto: Krisztina Andersson

Johan Christensen

Blekingeföretag högt upp bland molnen

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR När Folksam sjösätter en ny IT-strategi är det Blekingeföretaget City Network som står som samarbetspart. Den nya IT-strategin som försäkringsbolaget sätter igång innebär att den nya generationen webbtjänster läggs på en publik molntjänst hos City Network i Karlskrona.

Ett klart genombrott, att ett försäkrings- och finansbolag av Folksams kaliber väljer att ta steget. Nu väntas fler stora banker och finansföretag följa samma linje.

– Att ett företag i Blekinge står för denna transformation är unikt och ett genombrott även i vår bransch, säger Johan Christenson, vd och ägare till City Network.

Johan Christenson har en lång och gedigen bakgrund inom IT-branschen. City Network sysselsätter i dagsläget ett 40-tal personer och ambitionen är att stärka upp personalstyrkan med ytterligare 20 anställda inom de närmaste åren. Förutom huvudkontoret i Karlskrona har man kontor i Stockholm och i USA. Och med över 30 000 kunder samt 27 hallar runt om i världen, har företaget befäst sin position som en av Europas snabbast växande leverantörer av infrastruktur.

Datormoln är ett av de hetaste modeorden i IT-branschen just nu. Grundtanken med datormoln är att delar av ett nätverks resurser, eller till och med hela nätverket, kan flyttas ut på nätet och hanteras av ett annat företag. Publika molntjänster har länge mötts av tveksamhet och i viss mån rädsla från framför allt branscher där hårt ställda regelverk kring IT-säkerhet styr verksamheten.

– Det är bara att inse att allt kommer att digitaliseras och det är en förändring som sker. Många företag och bolag står ännu i startgroparna till att bygga om IT-infrastrukturen medan nystartade företag satsar på molntjänst direkt från början. Men det gäller att bygga nu för att klara att möta de nya utmaningar som kommer, säger Johan Christenson.

Från och med 2018 kommer nya EU-direktiv att ersätta dagens PUL, personuppgiftslagen. De nya EU-direktiven är en viktig anledning till att företag och bolag nu ser över IT-infrastrukturen, men det finns även andra faktorer som spelar in, samordningsvinster bland annat.

En övergång till molntjänster innebär att man internt inte behöver ha lika mycket administrationskrävande hårdvara och program. Datormoln skiljer sig från traditionell IT genom att vara skalbara pooler med resurser som lätt kan anpassas på olika sätt. Resurser i molnet kräver inte särskilt mycket administration av de företag som köper in tjänsterna och tjänsterna konsumeras på ett annorlunda sätt än traditionell IT. Företagen behöver bara köpa in precis de resurser som behövs, vilket sällan är fallet med vanlig utrustning där man som regel har överkapacitet.

– Vårt mål är att alla företag och organisationer ska kunna dra fördel av en molnbaserad infrastruktur och vår IaaS-tjänst* håller extra höga krav på säkerhet, säger Johan Christenson.

Tjänsten bygger på servicekapacitet och lagring efter kundens behov. Den fysiska säkerheten på de datacenter där tjänsten är placerad uppfyller, tillsammans med krav på loggning, övervakning och spårbarhet, myndigheters- och branschorganisationers krav på säkerhet. Skalbara och kostnadseffektiva infrastrukturtjänster från hallar runt om i världen är sammankopplade med ett globalt och dedikerat nätverk.

Men den publika molnplattformen nås direktaccess till datan var som helst i världen med full kontroll över var och hur den lagras. Som användare slipper man gå utanför nätverket och riskera säkerhet och insyn.

– Vi fokuserar på att vara unika och leverera något regionalt, framför allt i Sverige men även utifrån ett europeiskt perspektiv, avslutar Johan Christenson.

Krisztina Andersson

*IaaS - Infrastructure as a Service
Mer om det nya EU-direktivet
  • Fr.o.m. 2018 kommer nya EU-direktiv att ersätta dagens PUL. För enskilda personer kommer rättigheterna att stärkas, bl.a. ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.
  • Enskilda ska i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder ens personuppgifter. I Sverige kan man till exempel redan motsätta sig att ens personuppgifter används för att skicka direktreklam, men i den nya EU-förordningen utökas den rätten.
  • För bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter ställs det nya krav. Skulle ett företag bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter så måste bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller och Datainspektionen, om incidenten är allvarlig. Det kan den vara om uppgifterna som läckt ut kan leda till att personer utsätts för diskriminering, id-stölder, bedrägeri eller finansiella förluster.
Källa: Datainspektionen
Läs mer om den nya EU-förordningen på Datainspektionens hemsida HÄR.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Geoblockering förbjuds mitt i julhandeln

NÄTHANDEL Från 3 december i år ska konsumenter och företag få besöka och handla från webbsidor inom hela EU. För dig som är leverantör är det viktigt att ha koll på vad som verkligen krävs. Sanktionsavgifterna i Sverige föreslås få uppgå till max 10 procent av årsomsättningen. 
NYHET Publicerad:

Riktlinjer för den ansvarfullt skapade artificiella intelligensen

KOMMNENTAR Det pågår flera ambitiösa arbeten med att ta fram riktlinjer för hur artificiell intelligens, AI, kan användas på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Initiativen tas inom näringslivet. EU-kommissionen har en expertgrupp som jobbar dels med etiska riktlinjer, dels med rekommendationer för att stärka användandet av AI.