Mötesdeltagare
Foto: Krisztina Andersson

Karlskrona kommun vill ha företagens hjälp med att hitta åtgärder till ett bättre företagsklimat.

”Ett bra näringslivsklimat bygger en kommun”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mycket har gjorts men mycket kan också göras ännu bättre. Attityden till företag och företagande är fortfarande en angelägen fråga som man måste jobba hårdare med. Det framkom i diskussionerna när näringslivsenheten i Karlskrona kommun tillsammans med Svenskt Näringsliv genomförde ett dialogmöte om företagsklimatet och vad som bör göras för att det ska bli bättre.

I dialogen deltog representanter från det lokala näringslivet, politiker, kommunledning och tjänstemän. Alla med siktet inställt på att tillsammans komma fram till förslag på vad och hur förbättringar kan göras. 

– Visst händer det mycket i näringslivsarbetet men är det vi gör bra och vad kan göras bättre, undrar Pia Holgersson, näringslivschef, när hon inledde dialogmötet.

Under de senaste åren har näringslivsarbetet i Karlskrona kommun förstärkts med en rad olika aktiviteter och insatser. Nyhetsbrev, företagsträffar, frukostmöten och företagsbesök är bara några exempel på regelbundna och återkommande företagsfrämjande insatser.

Vidare har funktionen näringslivslots inrättats, en service som ska ge företagen snabb service och vägledning i frågor som rör företagande eller nyetableringar. Ytterligare ett steg i att förenkla för företag har Karlskrona, som första kommun i landet, startat upp att företag inom restaurangbranschen kan söka serveringstillstånd direkt på nätet om man har en e-legitimation. 

Och till årsskiftet startar upphandlingsenheten igång en anbudsskola för att lära ut mera om kommunens upphandlingsrutiner etc.

Dialogmöte Karlskrona LFK
Foto: Krisztina Andersson

Anna Lindqvist, vd Jeppssons, tror att en etablering av en internationell skola i Karlskrona skulle ge flera positiva effekter på företagsklimatet. Magnus Larsson, kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tar del av synpunkterna

Insatserna har gett resultat men det är långt ifrån tillräckligt. Den senaste undersökningen när det gäller just hur företagen upplever företagsklimatet i Karlskrona, visar ett ganska ljumt resultat. Kommunen hamnar någonstans i mitten på skalan sett till andra kommuners placeringar i riket när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen.

– Här finns en del att göra och tanken är att vi vid dialogen idag ska komma fram till några konkreta åtgärder, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, när hon presenterar delar av resultatet från senaste undersökningen.

Hon poängterar att det skiljer en del hur företagare respektive politiker bedömt företagsklimatet i Karlskrona och att det inte minst av den anledningen finns ett behov av ökad dialog. Det är framför allt små och medelstora företag som efterlyser bättre dialog mellan företag och kommun och en ökad förståelse för företagens villkor och förutsättningar.

I Carina Centréns analys av resultatet är hennes slutsats att de nu framförallt behöver fokusera på vilka förbättringsåtgärder som behöver göras gällande:

  • Dialogen mellan företagare och kommunen
  • Kommunens service till företag
  • Kommunens information till företag
  • Tjänstemännens attityd till och förståelse för företagare
  • Kommunens tillämpning av lagar och regler

– Vad kan ni göra imorgon eller i närtid för att ta ett steg mot bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen, undrar Carina Centrén.

Pia Holgersson mfl
Foto: Krisztina Andersson

Ida Henrysson, Subway Karlskrona, välkomnar att kommunen tar initiativ till företagsbesök. Med på bild är Åsa Olofsson, miljöavdelningen, Karlskrona kommun, och Pia Holgersson, näringslivschef.

– Företagsklimatet är en viktig del för att en kommun ska fungera. Ett bra näringslivsklimat bygger en kommun, hur ska vi göra för att förbättra servicen till er företagare och vässa det interna flödet inom organisationen för att kunna utveckla företagsklimatet? Det vill även jag ha konkreta idéer på säger, Pia Holgersson inför starten av gruppdiskussionerna.

Och det var många idéer och förslag som kom fram i diskussionerna. Några exempel som redovisades från grupperna:

– Kommunen behöver bli mer rådgivande än granskande. Flytta fokus från granskning till rådgivning och jobba med attityder för ett mer lösningsfokuserat bemötande. Kommunen bör se sig som en supportfunktion, säger Joakim Andersson, Dynacon.

– Vi bör har mera användarperspektiv när vi informerar på kommunens hemsida och vi måste utvärdera de aktiviteter vi gör, säger Ann-Marie Nordström, Karlskrona kommun.

Dialogmöte Karlskrona LFK 3
Foto: Krisztina Andersson

Ann-Marie Nordström, längst till höger i bild, diskuterar landsbygdsutveckling ur ett företagsperspektiv med Claes Nicklasson, räddningstjänsten, Katarina Lindell, Karlskrona kommun, och Sandra Bizzozero, politiker.

– Satsa mer på besöksnäringen och se möjligheterna med den. Vem äger frågan när det gäller möten och event i kommunen, undrar Ola Johansson Scandic.

– Man ska inte behöva försvara att man är företagare och höra att man driver företag bara för att tjäna pengar. Det är det jag gör och vill åstadkomma i min verksamhet som ligger i fokus. Det viktiga är att öka kompetensen hos både företagare och tjänstemän så att vi får förståelse för varandra och inser att vi är beroende av varandra, säger Gertrud Weiselblad, Gertrud Solutions AB.

Dialogmöte Karlskrona LKF 2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Augustsson, upphandlingschef, och Magnus Lindoffson, miljöchef, diskuterar företagsklimat med företagaren Gertrud Weiselblad.

Det var med stort engagemang som deltagarna deltog i dialogen och nu ser alla framemot att det i vart fall bli verkstad av några av de förslag som framkom. Flera förbättringsförslag hittar ni via länk nedan.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggboom i Malung-Sälen

FÖRETAGSKLIMAT Besöksnäringen och sågindustrin investerar för fullt i Malung-Sälens kommun. Nu gäller det för kommunen att hänga med i utvecklingen. "Det är jättekul att jobba i en kommun där det händer så mycket positivt", säger kommunalrådet Hans Unander (S).
NYHET Publicerad:

Handfasta råd till kommunpolitiker

FÖRETAGSKLIMAT Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat. Svårigheten är att veta vad man ska göra. Svenskt Näringsliv publicerar därför en serie guider riktade till kommunala politiker och chefer.
NYHET Publicerad:

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

GISLAVEDS FÖRETAGSRESA I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.
NYHET Publicerad:

Så blev Nordmaling topp tio

FEM FRAMGÅNGSFAKTORER Från botten till toppen på drygt fyra år. Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, redogör för faktorerna bakom Nordmalings förbättrade företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

Kundfokus gav kortare bygglovstider i Eslöv

MYNDIGHETSUTÖVNING År 2014 tog det i genomsnitt fyra månader att få svar på sitt bygglov i Eslöv. Nu har handläggningstiden sjunkit till 5,7 veckor, även om företagsärenden i snitt tar längre tid, 6,9 veckor. "Även om vi tillämpar myndighetsutövning är företagen våra kunder som vi måste värna om", säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.
NYHET Publicerad:

Så tydliga är kommunerna med sina mål om företagsklimatet

KARLÄGGNING Det ska vara enkelt för en företagare att se vilka mål kommunen satt upp för att förbättra företagsklimatet. Svenskt Näringslivs studentmedarbetare Emma Supponen har genomfört ett projekt där hon kartlagt hur tydliga kommunerna är med sina mål.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Skogsägare stämmer staten för utebliven ersättning

ÄGANDERÄTT Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden. Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende i Mark- och miljödomstolen i Umeå.
NYHET Publicerad:

"Problemet att politiker inte förstår våra behov"

FÖRETAGARDAGEN Kompetensförsörjning, skatter och integration var några frågor i fokus när företagare, politiker och experter träffades under årets ”Företagardag” i Näringslivets Hus. Ett problem som lyftes var att politiker och företagare lever i olika världar.
NYHET Publicerad:

Debatt: Kompetens i klassrummen kräver nytänkande

DEBATT I dag, den 26 november, lanseras Svenskt Näringslivs rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” där sex skribenter har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert och Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Drop-in för företagare förenklar

FÖRETAGSKLIMAT Istället för att vänta på att företagarna hör av sig med frågor tar näringslivskontoret i Krokom initiativ till öppna möten. Satsningen "Näringslivskontoret med vänner" ger svar direkt på plats.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Linköping sätter fokus på företagandet

FÖRETAGSKLIMAT Ett bättre företagsklimat blir ett prioriterat område för det nya styret i Linköping. Den som ska leda arbetet har själv drivit företag sedan 2005. ”Jag har varit med och startat företag från grunden och upplevt allt man kan uppleva som företagare”, säger kommunstyrelsens nya ordförande Niklas Borg (M).
NYHET Publicerad:

För första gången når Falkenberg topp-tio

RANKINGEN År efter år har Falkenbergs kommun successivt klättrat uppåt på kommunrankingen. 2010 passerades topp-50-gränsen och i år hamnade kommunen för första gången i det absoluta toppskiktet med en tiondeplacering.
NYHET Publicerad:

Klättraren Piteå firar men jobbar för att bli bäst

RANKINGEN Näst störst kliv på kommunrankingen efter Strömstad gör Piteå. Med en klättring på 86 steg är stämningen i kommunen god. Men det här är bara början. "Nu har vi firat färdigt, vi ska smälta resultatet och börja jobba på att bli bäst i Norrbotten igen. Kan vi sedan hamna bland toppkommunerna i landet, så inte mig emot", säger Peter Palmqvist, näringslivschef i Piteå kommun.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

RANKING 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Höganäs gläds åt framgången – blickar framåt

RANKING 2018 Efter många år i toppen, men utanför prispallen, hittar vi i år Höganäs på tredjeplatsen i kommunrankingen. ”Det är ett jätteroligt kvitto på vårt arbete”, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2018: ”Konkurrensen har hårdnat”

RANKING 2018 Solna toppar för elfte året i rad. Det visar rankinglistan över kommunernas företagsklimat som presenteras idag. ”Många kommuner jobbar intensivt med frågorna vilket är positivt. Samtidigt ser vi en del orosmoln när det gäller de större kommunerna”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.