Mötesdeltagare
Foto: Krisztina Andersson

Karlskrona kommun vill ha företagens hjälp med att hitta åtgärder till ett bättre företagsklimat.

”Ett bra näringslivsklimat bygger en kommun”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mycket har gjorts men mycket kan också göras ännu bättre. Attityden till företag och företagande är fortfarande en angelägen fråga som man måste jobba hårdare med. Det framkom i diskussionerna när näringslivsenheten i Karlskrona kommun tillsammans med Svenskt Näringsliv genomförde ett dialogmöte om företagsklimatet och vad som bör göras för att det ska bli bättre.

I dialogen deltog representanter från det lokala näringslivet, politiker, kommunledning och tjänstemän. Alla med siktet inställt på att tillsammans komma fram till förslag på vad och hur förbättringar kan göras. 

– Visst händer det mycket i näringslivsarbetet men är det vi gör bra och vad kan göras bättre, undrar Pia Holgersson, näringslivschef, när hon inledde dialogmötet.

Under de senaste åren har näringslivsarbetet i Karlskrona kommun förstärkts med en rad olika aktiviteter och insatser. Nyhetsbrev, företagsträffar, frukostmöten och företagsbesök är bara några exempel på regelbundna och återkommande företagsfrämjande insatser.

Vidare har funktionen näringslivslots inrättats, en service som ska ge företagen snabb service och vägledning i frågor som rör företagande eller nyetableringar. Ytterligare ett steg i att förenkla för företag har Karlskrona, som första kommun i landet, startat upp att företag inom restaurangbranschen kan söka serveringstillstånd direkt på nätet om man har en e-legitimation. 

Och till årsskiftet startar upphandlingsenheten igång en anbudsskola för att lära ut mera om kommunens upphandlingsrutiner etc.

Dialogmöte Karlskrona LFK
Foto: Krisztina Andersson

Anna Lindqvist, vd Jeppssons, tror att en etablering av en internationell skola i Karlskrona skulle ge flera positiva effekter på företagsklimatet. Magnus Larsson, kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tar del av synpunkterna

Insatserna har gett resultat men det är långt ifrån tillräckligt. Den senaste undersökningen när det gäller just hur företagen upplever företagsklimatet i Karlskrona, visar ett ganska ljumt resultat. Kommunen hamnar någonstans i mitten på skalan sett till andra kommuners placeringar i riket när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen.

– Här finns en del att göra och tanken är att vi vid dialogen idag ska komma fram till några konkreta åtgärder, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, när hon presenterar delar av resultatet från senaste undersökningen.

Hon poängterar att det skiljer en del hur företagare respektive politiker bedömt företagsklimatet i Karlskrona och att det inte minst av den anledningen finns ett behov av ökad dialog. Det är framför allt små och medelstora företag som efterlyser bättre dialog mellan företag och kommun och en ökad förståelse för företagens villkor och förutsättningar.

I Carina Centréns analys av resultatet är hennes slutsats att de nu framförallt behöver fokusera på vilka förbättringsåtgärder som behöver göras gällande:

  • Dialogen mellan företagare och kommunen
  • Kommunens service till företag
  • Kommunens information till företag
  • Tjänstemännens attityd till och förståelse för företagare
  • Kommunens tillämpning av lagar och regler

– Vad kan ni göra imorgon eller i närtid för att ta ett steg mot bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen, undrar Carina Centrén.

Pia Holgersson mfl
Foto: Krisztina Andersson

Ida Henrysson, Subway Karlskrona, välkomnar att kommunen tar initiativ till företagsbesök. Med på bild är Åsa Olofsson, miljöavdelningen, Karlskrona kommun, och Pia Holgersson, näringslivschef.

– Företagsklimatet är en viktig del för att en kommun ska fungera. Ett bra näringslivsklimat bygger en kommun, hur ska vi göra för att förbättra servicen till er företagare och vässa det interna flödet inom organisationen för att kunna utveckla företagsklimatet? Det vill även jag ha konkreta idéer på säger, Pia Holgersson inför starten av gruppdiskussionerna.

Och det var många idéer och förslag som kom fram i diskussionerna. Några exempel som redovisades från grupperna:

– Kommunen behöver bli mer rådgivande än granskande. Flytta fokus från granskning till rådgivning och jobba med attityder för ett mer lösningsfokuserat bemötande. Kommunen bör se sig som en supportfunktion, säger Joakim Andersson, Dynacon.

– Vi bör har mera användarperspektiv när vi informerar på kommunens hemsida och vi måste utvärdera de aktiviteter vi gör, säger Ann-Marie Nordström, Karlskrona kommun.

Dialogmöte Karlskrona LFK 3
Foto: Krisztina Andersson

Ann-Marie Nordström, längst till höger i bild, diskuterar landsbygdsutveckling ur ett företagsperspektiv med Claes Nicklasson, räddningstjänsten, Katarina Lindell, Karlskrona kommun, och Sandra Bizzozero, politiker.

– Satsa mer på besöksnäringen och se möjligheterna med den. Vem äger frågan när det gäller möten och event i kommunen, undrar Ola Johansson Scandic.

– Man ska inte behöva försvara att man är företagare och höra att man driver företag bara för att tjäna pengar. Det är det jag gör och vill åstadkomma i min verksamhet som ligger i fokus. Det viktiga är att öka kompetensen hos både företagare och tjänstemän så att vi får förståelse för varandra och inser att vi är beroende av varandra, säger Gertrud Weiselblad, Gertrud Solutions AB.

Dialogmöte Karlskrona LKF 2
Foto: Krisztina Andersson

Mikael Augustsson, upphandlingschef, och Magnus Lindoffson, miljöchef, diskuterar företagsklimat med företagaren Gertrud Weiselblad.

Det var med stort engagemang som deltagarna deltog i dialogen och nu ser alla framemot att det i vart fall bli verkstad av några av de förslag som framkom. Flera förbättringsförslag hittar ni via länk nedan.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.