deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

NYHET Publicerad

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Kompetensförsörjning har blivit en utmaning för många företag i branschen. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. Man vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens.

”Teknik för tjejer” är exempel på ett inslag i insatserna med att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning och då med särskilt fokus på unga kvinnor. Initiativtagare till Teknik för tjejer är Teknikcollege i Ronneby som samverkat med Delta Blekinge för att inspirera fler att söka sig till industrin.

– Vi vill visa att det är kul och mångfacetterande att jobba inom industrin. Denna gången är målgruppen tjejer men det handlar om att väcka intresset för industrin generellt och vi kommer genomföra fler aktiviteter som även inkluderar killar, säger Åse Hamn, personalchef på Orbit One i Ronneby och ordförande i Teknikcollege Ronneby.

Teknik för tjejer
Foto: Krisztina Andersson

Teknik för tjejer ska inspirera fler unga kvinnor att söka sig till tekniska utbildningar.

Det är företagens framtid och överlevnad det handlar om.

– Kompetensförsörjning är viktig och prioriterad fråga som vi jobbar med. Därför behövs insatser från brett håll och ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv är ett måste. Det finns en allmän uppfattning om att det är skitigt och enformigt inom industrin eller att teknikinriktade arbeten är svåra och krångliga. Vi vill visa alla coola produkter som tillverkas och att det finns massor av olika sorters arbetsuppgifter och att det behövs olika kompetenser för att kunna möta de krav som ställs på tillverkningen. Målet är att personalen på varje företag som skolungdomarna besöker ska berätta att det är kul att jobba inom industrin, säger Åse Hamn.

Kamilla Larsen och Clara Bengtsson
Foto: Krisztina Andersson

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One, och Clara Bengtsson, praktikant, höll i presentationen när elever från högstadieskolorna i Ronneby besökte företaget inom ramen för projektet Teknik för tjejer.

Teknik för tjejer genomförs som ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun. Elever från samtliga tre högstadieskolor, Kallingeskolan, Thoren Framtid och Snäckebacksskolan, besöker företag och arbetsplatser gruppvis under en förmiddag eller eftermiddag för att få en närmare inblick i de olika yrkesgrupperna på företaget. Arbetsgivare och arbetsplatser som besöks har alla någon form av teknisk inriktning.

– Ska vi kunna säkra vår kompetensförsörjning på sikt måste vi öka kunskapen och intresset för teknik och tekniska yrkesutbildningar, säger Åse Hamn.

Emilia Åstrand och Inez Sjöberg var två av eleverna som besökte teknikföretag i Ronneby i samband med Teknik för tjejer. De ger tummen upp för projektet och möjligheten att få se hur arbetsplatser fungerar ”på riktigt”.

Emilia Åstrand och Inez Sjöberg elever
Foto: Krisztina Andersson

Eleverna Emilia Åstrand och Inez Sjöberg.

– Det är en stor skillnad att sitta i skolan och läsa om arbetslivet och arbetsmarknaden och sedan få komma ut och få se hur det verkligen fungerar. När man kommer ut så här får man ju också träffa de som jobbar på företaget som kan berätta hur det är och vad som behövs för att man ska kunna jobba med arbetsuppgifterna, säger Emilia Åstrand.

Om det blir teknikinriktad utbildning efter högstadiet för Emilia och kompisen Inez Sjöberg är svårt att säga i nuläget, menar tjejerna. Men helt klart har de fått en annan uppfattning om hur en teknikinriktad arbetsplats fungerar nu när de själva har varit på plats.

– Jag kanske väljer något teknikinriktad i framtiden, man vet aldrig. Det har i alla fall varit spännande att få komma ut och se, säger Inez Sjöberg.

”Undervisningen i skolan behöver förändras”

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One i Ronneby, hade siktet på att bli något inom HR-området.

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One.

Foto: Krisztina Andersson

Hennes första tanke när hon erbjöds jobbet som produktionstekniker var:

– Herregud! Det klarar jag aldrig. Jag ångrar inte mitt beslut att tacka ja, jag får alltid möjlighet att göra något nytt i mitt jobb, säger Kamilla Larsen.

Clara Bengtsson har nyligen tagit studenten efter tre års teknisk gymnasieutbildning och är praktikant på Orbit One. Hon tycker att skolan behöver förändra upplägget för hur undervisningen i tekniska ämnen bedrivs.

Clara Bengtsson, praktikant på Orbit One

Clara Bengtsson, praktikant på Orbit One

Foto: Krisztina Andersson

– Undervisningen i skolan behöver förändras och gå från det traditionella sättet att lära ut teknik till att anpassa undervisningen till hur det fungerar ute på arbetsplatserna och vilka behov företagen har. Teknik finns i vår vardag hela tiden fast man inte tänker på det. Genom att samarbeta mer med företag får man garanterat bättre undervisning och resultat och eleverna får en bättre inblick i vad teknik handlar om, säger Clara Bengtsson.

Hon blev själv inspirerad av elever som kom till skolan inför gymnasievalet för att berätta om de tekniskt inriktade utbildningarna.

– Jag har alltid varit intresserad av elektriska prylar och hur saker och ting fungerar. Det finns en allmän uppfattning om att teknik är svårt och krångligt, särskilt bland tjejer, så är det inte alls, säger Clara Bengtsson.

Företagen behöver förutsättningar och möjligheter att kunna visa sina verksamheter för att också kunna attrahera sökande till branschen. Beslutsfattare har en viktig roll i att verka för att skapa förutsättningarna för att företagen ska klara kompetensförsörjningen och säkra arbetstillfällen, menar Clara Bengtsson och Kamilla Larsen.

– Det handlar om att få bort uppfattningen om att teknik är svårt eller att man måste vara överdrivet intresserad av teknik. Istället handlar det om att vara intresserad av att lösa problem och att jobba med människor, säger Kamilla Larsen.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.