deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

NYHET Publicerad

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Kompetensförsörjning har blivit en utmaning för många företag i branschen. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. Man vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens.

”Teknik för tjejer” är exempel på ett inslag i insatserna med att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning och då med särskilt fokus på unga kvinnor. Initiativtagare till Teknik för tjejer är Teknikcollege i Ronneby som samverkat med Delta Blekinge för att inspirera fler att söka sig till industrin.

– Vi vill visa att det är kul och mångfacetterande att jobba inom industrin. Denna gången är målgruppen tjejer men det handlar om att väcka intresset för industrin generellt och vi kommer genomföra fler aktiviteter som även inkluderar killar, säger Åse Hamn, personalchef på Orbit One i Ronneby och ordförande i Teknikcollege Ronneby.

Teknik för tjejer
Foto: Krisztina Andersson

Teknik för tjejer ska inspirera fler unga kvinnor att söka sig till tekniska utbildningar.

Det är företagens framtid och överlevnad det handlar om.

– Kompetensförsörjning är viktig och prioriterad fråga som vi jobbar med. Därför behövs insatser från brett håll och ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv är ett måste. Det finns en allmän uppfattning om att det är skitigt och enformigt inom industrin eller att teknikinriktade arbeten är svåra och krångliga. Vi vill visa alla coola produkter som tillverkas och att det finns massor av olika sorters arbetsuppgifter och att det behövs olika kompetenser för att kunna möta de krav som ställs på tillverkningen. Målet är att personalen på varje företag som skolungdomarna besöker ska berätta att det är kul att jobba inom industrin, säger Åse Hamn.

Kamilla Larsen och Clara Bengtsson
Foto: Krisztina Andersson

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One, och Clara Bengtsson, praktikant, höll i presentationen när elever från högstadieskolorna i Ronneby besökte företaget inom ramen för projektet Teknik för tjejer.

Teknik för tjejer genomförs som ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun. Elever från samtliga tre högstadieskolor, Kallingeskolan, Thoren Framtid och Snäckebacksskolan, besöker företag och arbetsplatser gruppvis under en förmiddag eller eftermiddag för att få en närmare inblick i de olika yrkesgrupperna på företaget. Arbetsgivare och arbetsplatser som besöks har alla någon form av teknisk inriktning.

– Ska vi kunna säkra vår kompetensförsörjning på sikt måste vi öka kunskapen och intresset för teknik och tekniska yrkesutbildningar, säger Åse Hamn.

Emilia Åstrand och Inez Sjöberg var två av eleverna som besökte teknikföretag i Ronneby i samband med Teknik för tjejer. De ger tummen upp för projektet och möjligheten att få se hur arbetsplatser fungerar ”på riktigt”.

Emilia Åstrand och Inez Sjöberg elever
Foto: Krisztina Andersson

Eleverna Emilia Åstrand och Inez Sjöberg.

– Det är en stor skillnad att sitta i skolan och läsa om arbetslivet och arbetsmarknaden och sedan få komma ut och få se hur det verkligen fungerar. När man kommer ut så här får man ju också träffa de som jobbar på företaget som kan berätta hur det är och vad som behövs för att man ska kunna jobba med arbetsuppgifterna, säger Emilia Åstrand.

Om det blir teknikinriktad utbildning efter högstadiet för Emilia och kompisen Inez Sjöberg är svårt att säga i nuläget, menar tjejerna. Men helt klart har de fått en annan uppfattning om hur en teknikinriktad arbetsplats fungerar nu när de själva har varit på plats.

– Jag kanske väljer något teknikinriktad i framtiden, man vet aldrig. Det har i alla fall varit spännande att få komma ut och se, säger Inez Sjöberg.

”Undervisningen i skolan behöver förändras”

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One i Ronneby, hade siktet på att bli något inom HR-området.

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One

Kamilla Larsen, produktionstekniker på Orbit One.

Foto: Krisztina Andersson

Hennes första tanke när hon erbjöds jobbet som produktionstekniker var:

– Herregud! Det klarar jag aldrig. Jag ångrar inte mitt beslut att tacka ja, jag får alltid möjlighet att göra något nytt i mitt jobb, säger Kamilla Larsen.

Clara Bengtsson har nyligen tagit studenten efter tre års teknisk gymnasieutbildning och är praktikant på Orbit One. Hon tycker att skolan behöver förändra upplägget för hur undervisningen i tekniska ämnen bedrivs.

Clara Bengtsson, praktikant på Orbit One

Clara Bengtsson, praktikant på Orbit One

Foto: Krisztina Andersson

– Undervisningen i skolan behöver förändras och gå från det traditionella sättet att lära ut teknik till att anpassa undervisningen till hur det fungerar ute på arbetsplatserna och vilka behov företagen har. Teknik finns i vår vardag hela tiden fast man inte tänker på det. Genom att samarbeta mer med företag får man garanterat bättre undervisning och resultat och eleverna får en bättre inblick i vad teknik handlar om, säger Clara Bengtsson.

Hon blev själv inspirerad av elever som kom till skolan inför gymnasievalet för att berätta om de tekniskt inriktade utbildningarna.

– Jag har alltid varit intresserad av elektriska prylar och hur saker och ting fungerar. Det finns en allmän uppfattning om att teknik är svårt och krångligt, särskilt bland tjejer, så är det inte alls, säger Clara Bengtsson.

Företagen behöver förutsättningar och möjligheter att kunna visa sina verksamheter för att också kunna attrahera sökande till branschen. Beslutsfattare har en viktig roll i att verka för att skapa förutsättningarna för att företagen ska klara kompetensförsörjningen och säkra arbetstillfällen, menar Clara Bengtsson och Kamilla Larsen.

– Det handlar om att få bort uppfattningen om att teknik är svårt eller att man måste vara överdrivet intresserad av teknik. Istället handlar det om att vara intresserad av att lösa problem och att jobba med människor, säger Kamilla Larsen.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.
NYHET Publicerad:

”Det är förödande för handeln”

SÄKERHET Vi på Svenskt Näringsliv tog med oss riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) på en heldag med varierade och intressanta företagsbesök. Dagen avslutades på Ica Maxi i Olofström där butikens ägare Erik Olsson lyfte den ökade kriminaliteten som ett problem. "Det är förödande för handeln som förlorar stora summor på stölder i butik", säger han.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel i fokus när politiker besökte företag

FÖRETAGSBESÖK De beslut som fattas av politiker kan få stor effekt på företagen, därför är det viktigt att det finns en förståelse för hur företagarnas vardag ser ut. Svenskt Näringsliv har på senare tid tagit med flera av Blekinge riksdagsledamöter på besök på några av våra spännande och växande företag. Ett återkommande tema var regelkrånglet. "Det är inte lätt med alla olika tillståndsprocesser. Man tycker det borde kunna gå snabbare", säger Johan Holgersson på Best Western i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i företagsamhet mellan kvinnor och män i Blekinges kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Betydligt fler män än kvinnor är företagsamma i Blekinge. Cirka 3 200 kvinnor är företagsamma, mot 8 300 män. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Som företagsam räknas man om man har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller om man är vd eller ledamot i ett aktiebolag. Skillnaderna mellan könen är betydligt lägre i välfärdsbranschen, och i RUT-sektorn dominerar kvinnorna. "Förslag som slår mot dessa branscher slår också direkt mot kvinnors företagande", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar bland Blekinges företagare

KONJUNKTUR Den globala ekonomin har börjat sakta in, men i Blekinge tror många företagare på framtiden. Var tredje företag planerar att utöka sin personalstyrka, och nästan hälften tror på ökad produktion. "Företagen har en positiv syn på framtiden, men en del av planerna kan äventyras av kompetensbristen", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Blekinge.
NYHET Publicerad:

"Våra lastbilar har fått köra halvtomma"

Trygve Bengtsons åkeri i Bromölla är ett av många företag som har drabbats av Hamnarbetarförbundets strejker. Företaget kör transporter med 56 lastbilar, och arbetar ständigt med att optimera sina rutter för att kunna fylla dem så mycket som möjligt. Under strejkerna slås planeringen sönder. "Våra lastbilar har fått köra halvtomma på sina rutter", säger vd Trygve Bengtsson.
NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson, vd för Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.