Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 juni 2019

”Infrastrukturen är vårt största problem”

Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.

Ulrica Malmberg, HR-ansvarig för EMEA på Roxtec, och Per Mattsson, HR-chef, ser infrastrukturen som den största utmaningen för kompetensförsörjningen.

Snabbtåg, fyrfilig E22 till Köpenhamn och en hubb till Europa. Det står på företagens önskelista för att kunna attrahera ny spetskompetens till länet och regionen. I ett litet län som Blekinge är en utvecklad infrastruktur en nödvändighet för företagens fortsatta överlevnad.

– Det handlar om arbetstillfällen, inte bara när det gäller att rekrytera ny kompetens utan även för att klara att behålla befintliga nyckelkompetenser i företagen, säger Per Mattsson, global HR-chef på Roxtec International AB i Karlskrona.

Roxtec International AB tillverkar tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar och bolaget har hela världen som arbetsfält. Kompetensförsörjningen är en återkommande och angelägen fråga.

– Har man verksamhet i Blekinge så är kompetensförsörjningen en utmaning, speciellt som man har huvudkontor som vi. Infrastrukturen är vårt största problem i den nationella och globala konkurrensen om nyckelkompetenser. Det är alldeles för krångligt att ta sig hit, vilket också kan vara en förklaring till varför det inte längre finns så många huvudkontor kvar i länet, säger Per Mattsson.

Han och kollegan Ulrica Malmberg, HR-ansvarig, välkomnar de pågående satsningarna med att utveckla en flyghubb från Kallinge ut i Europa. Men det räcker inte med att flygförbindelserna utvecklas, parallellt måste andra investeringar till. Ett utvecklat flerfiligt vägnät och snabbare tågförbindelse är exempel efterfrågade satsningar.

– Kompetensförsörjningen kan på sikt bli ett oerhört dilemma. Vi har till och med haft rekryteringsföretag som inte åtar sig uppdrag just för det geografiska läget, säger Per Mattsson.

Samarbete med utbildningsanordnare som till exempel universitet och högskola är ett sätt att knyta till sig värdefull arbetskraft.

– Vi har lyckats bra hittills men det är inte helt enkelt. Det är inte bara företaget som man måste sälja in, utan även regionen för att attrahera sökande och hitflyttande. Här krävs mer samarbete mellan företagen och kommunerna i länet för att få till en utveckling, säger Ulrica Malmberg.

Krisztina Andersson

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist