NYHET26 november 2019

”Infrastrukturen hänger inte med”

Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.

Anna Lindqvist, VD, Börjessons Bil, ser en fara i att elförsörjningen inte är säkerställd.Foto: Krisztina Andersson

Elsystemet behöver byggas ut för att klara eldistributionen och möta den ökade elektrifieringen. Det nya och kraftigt förändrade elbehovet innebär utmaningar som kräver investeringar.

Bilbranschen tillhör en av de sektorer som har fått ställa om i tillverkningen för att möta regler och riktlinjer kopplat till klimatmålen.

– Vi har redan tillverkare som levererar elbilar men nästa år kommer det att ske en dramatisk ökning och hur möter vi detta? Vi är inte på långa vägar i fas att kunna hantera de närmaste årens ökning av elbilar och laddstolpar. Infrastrukturen hänger inte med, där behöver kommunerna bli mer snabbfotade, säger Anna Lindqvist, vd, Börjessons Bil i Blekinge.

Från och med nästa år skärps kraven på det genomsnittliga koldioxidutsläppet, och biltillverkare ställer därför om för att tillverka fler elbilar. Som en direkt följd kommer behovet av fler laddstolpar att öka och därmed även kapaciteten i våra elnät. Här ser Anna Lindqvist ett problem.

– Det saknas framhållning. Det har inte förberetts för den ökade strömkapaciteten. Det sätts upp laddstolpar, och det är bra att man sätter igång arbetet, men nu måste man säkerställa att också möjligheterna att leverera elen finns. Man har börjat i fel ände, säger Anna Lindqvist.

Fordonsbranschen befinner sig i en stor förändringsfas i omställningen från fossila bilar till elbilar. Inom en tioårsperiod kommer flera aktörer stänga tillverkningen av fossila bilar och gå över till tillverkning av eldrivna fordon.

– Men då måste allt hänga med. Vi kan inte vänta på att bilarna rullar ut på vägarna om vi inte har laddstationer som klarar att försörja den nya generations bilar med el. Vi har laddstolpar på plats men inte kapaciteten att leverera ström i den omfattning som krävs. Det här är en vardag som vi alla kommer att möta av, säger Anna Lindqvist.

Hon tar exempel från den egna verksamheten.

– Bara för att vi ska kunna ladda den nya generationens bilar, behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare, från 200 ampere till 600 ampere. Om bara vårt företag behöver tredubbla vår elförsörjning på bara ett par år, så kommer fler aktörer även i andra branscher att behöva göra det också. Men kapaciteten finns inte. Det här är ett allvarligt problem, för företagen speciellt och för samhällsutvecklingen, säger Anna Lindqvist.

Hon efterlyser kraftsamling och tydliga initiativ från politiskt håll att säkerställa såväl elproduktionen som eldistributionen.

– Det gäller att vi är på tårna. Det här är inget som kommer att hända om några år, vi är redan där.

Krisztina Andersson

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist