NYHET20 december 2022

Näringslivet önskar sig visioner

”Det gör inget om inte det här året kommer tillbaka. Heller.” Just det har man hört några gånger och visst finns det anledning att längta efter lite bättre tider. Först kom pandemin och med det ren misär både mänskligt och affärsmässigt. Vi lärde oss att leva med restriktioner och hur man i många fall kan jobba hemifrån. Men roligt var det inte.

”Men allt är inte nattsvart. Det finns faktiskt goda förutsättningar för att situationen ska bli bättre, men det kräver att det fattas smarta beslut”, skriver Johan Dalén i en krönika.

När pandemin – eller i alla fall restriktionerna, för nu sprids ju smittan rejält igen – började avta så var det många som förväntade sig en ekonomisk uppgång. Men så blev det ju inte. I stället fick vi först en avmattning i ekonomin, som nu har övergått i lågkonjunktur. Mycket har blivit dyrare. Hushållen håller igen och köper bara det nödvändiga – och medierna fylls av spartips som ytterligare förstärker uppfattningen av kris även hos dem som skulle kunna och behöva köpa. Och samtidigt som många minskar sin konsumtion drabbas företagen av höjda priser.

Sen pågår ju fortfarande det eländiga kriget mot Ukraina. Som även det är tragiskt både på det mänskliga och det ekonomiska planet. Så pessimistiska som företagen är just nu, har de inte varit sedan pandemins inledning. De ser mörkt på framtiden, både vad gäller försäljningsvolym och anställningar.

Och då har vi ju inte ens nämnt elen. Den dyra, konkurrensutsatta elen. Vi har blivit invaggade i att det alltid ska finnas el, gott om el och billig el. Ni minns väl reklamen ”två hål i väggen”? Och så en dag så var det mer likt länder i tredje världen gällande eltillgången. Företagare vet inte från en dag till en annan om elpriserna kommer ligga på normala nivåer, eller om de kommer att bli 10, 20 eller 30 gånger så höga. Eller om man överhuvudtaget kommer att ha el. I vinter är hotet om effektbrist överhängande och vår region pekas ut som ett av de fyra områden i Västeuropa som löper störst risk för planerad frånkoppling från elnätet. I P1:s ”God morgon, Världen” i söndags pratade jag just lite om risken för bortkoppling, lyssna gärna här om du vill

Så nej, det gör inget om inte just detta försvinner när vi hört nyårsklockorna klinga av.

Men så blir det inte. Hushåll och företag kommer att få leva med en hög prisnivå en tid framöver, även om vi skulle lyckas pressa tillbaka inflationen. Det som då händer är att ökningstakten avtar, inte att vi går tillbaka till de lägre priser vi hade innan inflationen sköt fart.  

Men allt är inte nattsvart. Det finns faktiskt goda förutsättningar för att situationen ska bli bättre, men det kräver att det fattas smarta beslut. Beslut om strukturreformer på arbetsmarknaden som kan ge en bättre produktivitetsutveckling på sikt hade till exempel varit mycket bra. Vi behöver snabbt utbyggd elförsörjning och vi vill förstås se beslut som rent generellt förbättrar för företagen. Hos oss kan en förbättrad Öresundsintegration ge goda möjligheter till bättre affärer över sundet, liksom en mer livaktig arbetsmarknad. Vi från vårt håll gör vad vi kan för att snabba på leveransen!

En tidig julklapp fick vi förvisso med beslutet om att Cementa fick tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Utan cement skulle stora delar av näringslivet – och även klimatomställningen – lamslås. Låt oss se det som ett gott tecken för fler goda beslut framgent!

Vi på Svenskt Näringsliv Blekinge arbetar varje dag med att föra upp näringslivets frågor högt på den politiska agendan. Vi ser er verklighet och jobbar därför extra hårt för att förbättra era villkor, nu när tiderna är som de är. Just nu känns det viktigare än någonsin. Vi har noterat att regeringsskiftet faktiskt öppnar en del nya dörrar och vi står först i kön att kliva in för att informera och trycka på om vad som näringslivet behöver.

Under året har vi därför haft många samtal med politiker och tjänstemän inom kommun, region och riksdag, liksom samtal med företrädare från andra organisationer och media. Och dessa samtal kommer vi självklart att fortsätta med och intensifiera så mycket vi bara kan. Jag vill också passa på att tacka alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter! Vi vill att vårt arbete ska leda till konkreta åtgärder så att nästa års text blir i dur. För dur blir det, i sinom tid!

Med dessa rader och artiklar vill jag och mina kollegor Sophie, Kristina, Erik och Erik, önska er alla en riktigt god och förhoppningsvis vilsam jul, och därefter ser vi fram emot ett nytt företagsamt år!

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge

Erik Hultgren, Sophie Ståhle, Erik Ageberg, Kristina Björkander och Johan Dalén.
Svenskt NäringslivBlekinge
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist