Stefan Fölster
Foto: Krisztina Andersson

Stefan Fölster, Reforminstitutet.

Rymdturistpilot och drönarledare – framtidens yrken?

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD I takt med att digitaliseringen tar plats i våra arbetsliv måste vi rusta för att möta utmaningarna och ta del av möjligheterna. Det kommer bli ett enormt förändringstryck på den svenska arbetsmarknaden och det handlar om att hur vi kan bli vinnare i den digitala revolutionen.

Det menar Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet, som granskat och analyserat den teknologiska utvecklingen och digitaliserings påverkan på arbetsmarknaden. Vi bjöd in honom att tala kring framtidens jobb vid ett möte i Blekinge som samlade företagare, politiker och kommunföreträdare.

I takt med den teknologiska utvecklingen så kommer nya kompetenser, kunskaper och egenskaper att efterfrågas på arbetsmarknaden. Yrken och jobb som har funnits länge och som vi är vana vid, fasas ut för att ersättas med nya. Under de senaste 20 åren har 450 000 jobb försvunnit men nya har kommit till. Dataspecialist är ett sådant yrke som har tillkommit och har bara under de senaste fem åren ökat med 20 procent.

Vi står inför omdanande förändringar när artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printing och Deap learning gör sina intåg på den svenska arbetsmarknaden.

Stefan Fölster menar att vi står inför den fjärde industriella revolutionen. Han har kartlagt tekniker som kommer och som på sätt och vis redan är här.

– Det tar bara tid att fullt ut slå igenom på grund av infrastruktur som måste anpassas och regelverk som ska träda ikraft. Det som är svårare är när man börjar titta på yrken. Ett yrke är ett paket av arbetsuppgifter och arbetsuppgifter kan paketeras på många olik sätt, säger Stefan Fölster.

Stefan Fölster 2
Foto: Krisztina Andersson

Stefan Fölster, Reforminstitutet.

Nya marknader blir mer avancerade och automatiseringen sker i snabb takt, menar han.

– Det sker i så snabb takt att man räknar med att hälften av nuvarande yrken kommer att vara automatiserade om 20 år. Men i takt med att våra inkomster ökar så ökar också efterfrågan på sådant som är arbetsintensivt, säger Stefan Fölster.

Några områden där man räknar med en boom är inom virtuell underhållning, fritidssektorn, turism- och besöksnäringen, äventyr och hälsosektorn.

Sverige tillhör ett av de länder som klarat sig bra när det gäller sysselsättning, här spelar reformer en viktig roll. För att säkra kunskapsväxlingen och för att företagen ska ges möjligheter till utveckling krävs det lättnader i snårskogen av regler, förbättrat företagsklimat och gynnsamma miljöer.

– På medellång sikt så går det att upprätta en reformtakt som kompenserar automatisering och digitalisering. Utan näringspolitiska förutsättningar riskeras annars företagens fortlevnad, säger Stefan Fölster.

I och med digitaliseringen kommer vi att efterfråga nya tjänster som exempelvis drönarledare, robotutbildare, rymdturistpilot, lycko-coach, organodlare och äventyrsdesigner. Vi kommer att få digitala arbetsplatser och robotisering i hemmen i allt högre utsträckning.

Men hur kan organisationerna utvecklas med tekniken, var en retorisk fråga som Stefan Fölster ställde.

– Det som arbetsgivare kommer att efterfråga är medarbetare som både kan ett yrke och som har digital kompetens och som kan vara aktiv i strukturomvandlingen. Det är ett råd jag ger till ungdomar allra mest, att satsa på kombinationen. Digital kompetens handlar inte nödvändigtvis om programmering utan handlar istället om att tänka hur en arbetsprocess kan göras annorlunda. Problemlösningsförmåga och social förmåga är egenskaper som även tidigare har varit viktiga men som nu blir än mer viktiga, säger Stefan Fölster.

Den stora utmaningen kopplat till digitaliseringen är hur utbildningssamordnare ska kunna möta förändringarna. Hur ska vi lära ut det som arbetsgivarna kommer att fråga efter? Här behövs förändringarna i utbildningssystemet, menar Stefan Fölster.

– Även för lärare kommer det att bli stort förändringstryck. Det behövs ett nytt sätt att tänka, det är inte meningsfullt att skolorna delar ut digitala läsplattor utan att veta hur de kan användas på effektivaste sättet för inlärning. Digitala utbildningsmoduler erbjuder otroliga möjligheter för inlärning och för arbetsgivare kan utbildningsmoduler öka och ändra kompetensen i en arbetsstyrka på ett effektivare sätt än att skicka personalen på dyra kurser, säger Stefan Fölster.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.
NYHET Publicerad:

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen har halkat efter”

REFORMER Sverige har den lägsta entreprenöriella aktiviteten med tillväxtambitionär. Här behövs reformer för att ta reda på orsaken.
NYHET Publicerad:

”En skev bild som målas upp”

SAMARBETE Den skeva bilden av hur en modern industri ser ut och fungerar måste förändras. Att medverka i projekt där skola och näringsliv samarbetar är ett sätt att vända förutfattade meningar och kunna säkra kompetensförsörjningen på sikt. Företaget Riflex Film i Ronneby deltar i projektet Delta Blekinge vars syfte är att stärka teknikföretagens och industriernas möjlighet att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens genom att med olika aktiviteter och insatser inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikbranschen.
NYHET Publicerad:

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. De vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens. ”Teknik för tjejer” är ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun och ett exempel på insatserna att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var upplever Blekingeföretagen att företagsklimatet är bäst i länet?

FÖRETAGSKLIMAT I årets ranking av företagsklimatet ser vi en ny etta i Blekinge. Det är Olofström som nu tagit på sig ledartröjan. Det framgår när Svenskt Näringsliv nu presenterar sin ranking av länets och landets alla kommuner. "Det är glädjande att se Olofström som den kommun där företagen upplever det bästa företagsklimatet i Blekinge. Olofström är en motor i länet och med flera företag som jobbskapare och stor exportandel", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
NYHET Publicerad:

Ronnebys företag sätter avtryck i välfärden

VÄLFÄRDSAVTRYCK Arbetstillfällen som skapas i den privata sektorn ger avtryck i välfärden. Företagen i Ronneby bidrar med 1,5 miljarder kronor i skatter. Det motsvarar 10 700 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen sätter Karlskrona på kartan

DIGITALISERINGEN I grunden handlar det om att åstadkomma bättre service för företag och privatpersoner. Så sammanfattar kommundirektören Carl-Martin Lanér Karlskronas digitaliseringsarbete.