Stefan Fölster
Foto: Krisztina Andersson

Stefan Fölster, Reforminstitutet.

Rymdturistpilot och drönarledare – framtidens yrken?

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD I takt med att digitaliseringen tar plats i våra arbetsliv måste vi rusta för att möta utmaningarna och ta del av möjligheterna. Det kommer bli ett enormt förändringstryck på den svenska arbetsmarknaden och det handlar om att hur vi kan bli vinnare i den digitala revolutionen.

Det menar Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet, som granskat och analyserat den teknologiska utvecklingen och digitaliserings påverkan på arbetsmarknaden. Vi bjöd in honom att tala kring framtidens jobb vid ett möte i Blekinge som samlade företagare, politiker och kommunföreträdare.

I takt med den teknologiska utvecklingen så kommer nya kompetenser, kunskaper och egenskaper att efterfrågas på arbetsmarknaden. Yrken och jobb som har funnits länge och som vi är vana vid, fasas ut för att ersättas med nya. Under de senaste 20 åren har 450 000 jobb försvunnit men nya har kommit till. Dataspecialist är ett sådant yrke som har tillkommit och har bara under de senaste fem åren ökat med 20 procent.

Vi står inför omdanande förändringar när artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printing och Deap learning gör sina intåg på den svenska arbetsmarknaden.

Stefan Fölster menar att vi står inför den fjärde industriella revolutionen. Han har kartlagt tekniker som kommer och som på sätt och vis redan är här.

– Det tar bara tid att fullt ut slå igenom på grund av infrastruktur som måste anpassas och regelverk som ska träda ikraft. Det som är svårare är när man börjar titta på yrken. Ett yrke är ett paket av arbetsuppgifter och arbetsuppgifter kan paketeras på många olik sätt, säger Stefan Fölster.

Stefan Fölster 2
Foto: Krisztina Andersson

Stefan Fölster, Reforminstitutet.

Nya marknader blir mer avancerade och automatiseringen sker i snabb takt, menar han.

– Det sker i så snabb takt att man räknar med att hälften av nuvarande yrken kommer att vara automatiserade om 20 år. Men i takt med att våra inkomster ökar så ökar också efterfrågan på sådant som är arbetsintensivt, säger Stefan Fölster.

Några områden där man räknar med en boom är inom virtuell underhållning, fritidssektorn, turism- och besöksnäringen, äventyr och hälsosektorn.

Sverige tillhör ett av de länder som klarat sig bra när det gäller sysselsättning, här spelar reformer en viktig roll. För att säkra kunskapsväxlingen och för att företagen ska ges möjligheter till utveckling krävs det lättnader i snårskogen av regler, förbättrat företagsklimat och gynnsamma miljöer.

– På medellång sikt så går det att upprätta en reformtakt som kompenserar automatisering och digitalisering. Utan näringspolitiska förutsättningar riskeras annars företagens fortlevnad, säger Stefan Fölster.

I och med digitaliseringen kommer vi att efterfråga nya tjänster som exempelvis drönarledare, robotutbildare, rymdturistpilot, lycko-coach, organodlare och äventyrsdesigner. Vi kommer att få digitala arbetsplatser och robotisering i hemmen i allt högre utsträckning.

Men hur kan organisationerna utvecklas med tekniken, var en retorisk fråga som Stefan Fölster ställde.

– Det som arbetsgivare kommer att efterfråga är medarbetare som både kan ett yrke och som har digital kompetens och som kan vara aktiv i strukturomvandlingen. Det är ett råd jag ger till ungdomar allra mest, att satsa på kombinationen. Digital kompetens handlar inte nödvändigtvis om programmering utan handlar istället om att tänka hur en arbetsprocess kan göras annorlunda. Problemlösningsförmåga och social förmåga är egenskaper som även tidigare har varit viktiga men som nu blir än mer viktiga, säger Stefan Fölster.

Den stora utmaningen kopplat till digitaliseringen är hur utbildningssamordnare ska kunna möta förändringarna. Hur ska vi lära ut det som arbetsgivarna kommer att fråga efter? Här behövs förändringarna i utbildningssystemet, menar Stefan Fölster.

– Även för lärare kommer det att bli stort förändringstryck. Det behövs ett nytt sätt att tänka, det är inte meningsfullt att skolorna delar ut digitala läsplattor utan att veta hur de kan användas på effektivaste sättet för inlärning. Digitala utbildningsmoduler erbjuder otroliga möjligheter för inlärning och för arbetsgivare kan utbildningsmoduler öka och ändra kompetensen i en arbetsstyrka på ett effektivare sätt än att skicka personalen på dyra kurser, säger Stefan Fölster.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.