NYHET10 februari 2021

Stor skillnad i service mellan Blekinges kommuner 

De avgifter som företagen behöver betala i olika kommuner i Blekinge varierar. Ett bygglov eller ett serveringstillstånd kan vara dubbelt så dyrt i en kommun jämfört med en annan. 

NNR:s bygglovsexempel bedöms kosta mellan 25 000 och 50 000 kronor beroende på vilken kommun som handhar ärendet, och handläggningstiden variera från en till fem veckor. ”Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen och det är svårt att se att de verkligen gör det i det här fallet”, säger August Liljeqvist på NNR.

Detta framkommer i en granskning av Näringslivets regelnämnd (NNR), som har undersökt regeltillämpningen på fem områden som är av särskild vikt för företagen. Det handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Syftet med NNR:s projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler för att göra den mer enhetlig och kostnadseffektiv för företagen.

Det borde inte spela någon roll var i Blekinge man vill starta sin verksamhet, men det är tyvärr stora skillnader i service.
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv

Många företag har erfarenhet av att söka bygglov. Inom Sverige kan handläggningstiden för ett identiskt ärende variera med hela tio veckor och den sammanlagda avgiften variera med över 200 000 kronor. Även inom Blekinge är skillnaderna stora. NNR:s bygglovsexempel bedöms kosta mellan 25 000 och 50 000 kronor beroende på vilken kommun som handhar ärendet, och handläggningstiden variera från en till fem veckor.

– Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen och det är svårt att se att de verkligen gör det i det här fallet. Det finns heller ingen naturlag som säger att det ska behöva vara olika långa handläggningstider i olika kommuner, utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, säger August Liljeqvist på NNR.

Även på andra områden är skillnaderna stora. Avgiften för NNR:s exempel för serveringstillstånd skiljer sig från 4 500 kronor i den billigaste kommunen i Blekinge till 10 000 kronor i den dyraste. Exemplet på miljöfarlig verksamhet, en biltvätt, får betala mellan 6 000 och 19 000 kronor om året i avgift.

Men det är inte bara avgifterna som skiljer, utan även kommunernas service och regeltillämpning. Det kan gälla sådant som turordningen i vilken olika ärenden prioriteras eller om det finns maxgränser för hur lång handläggningstiden får ta. En nyhet i årets kommungranskning är att NNR undersökt kommunernas hjälp vid nyetableringar. Positivt är att alla Blekingekommuner som besvarat frågan anger att företagen redan vid första kontakt kan få en uppskattning av kostnaderna. Sämre är att företagen i många fall inte kan följa sina ärenden på ett enkelt sätt via nätet.

”NNR:s granskning av kommunernas regeltillämpning är nyttig läsning som alla kommuner kan lära sig av”, säger Johan Dalén, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det borde inte spela någon roll var i Blekinge man vill starta sin verksamhet, men det är tyvärr stora skillnader i service. Osäkerhet och långa handläggningstider kostar pengar för företagen, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Coronakrisens effekter och efterverkningar kommer att ställa extra stora krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna framgent. Ska kommunerna uppnå ett gott näringslivsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp igen efter krisen, måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras. Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen – och därmed kommunernas skatteintäkter – positivt.

– NNR:s granskning av kommunernas regeltillämpning är nyttig läsning som alla kommuner kan lära sig av. Det finns alltid någon annan kommun som är bättre än ens egen på något område, så möjligheterna till benchmarking är mycket goda. Vill kommunen vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att granska just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre, säger Johan Dalén.

Inspelat webbinarium

Lokalt FöretagsklimatNäringslivets regelnämnd NNRBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist