NYHET21 februari 2023

Åldersbestämmelser kan stoppa svensk kollektiv­trafik

Inom Sverige och EU finns en rad restriktioner för unga bussförare, villkor som innebär att nyutbildade bussförare under 24 år trots körkort, genomgången yrkesutbildning och anställning inte får köra i enlighet med den utbildning de just fått. Denna bestämmelse skapar rekryteringssvårigheter i hela Europa och riskerar på sikt stoppa hela Europas kollektivtrafik. Sälen Buss AB i Dalarna måste ringa in sina pensionerade förare för att få bussarna att rulla.

”Den här branschen är helt beroende av pensionärer. Vi har exempelvis en förare som är 76 år och som hoppar in när det behövs. Utan dem skulle det bli svårt”, säger Robin Andersson. Foto: Privat

Bussförarbristen har funnits under många år men förvärrades under pandemin, då många bussföretags verksamheter i princip upphörde och förare lämnade branschen. Som en följd av detta är 4 av 10 bussförare i Sverige över 60 år och det är en stor utmaning att få in nya unga förare i branschen.

Robin Andersson är sedan några veckor nytillträdd vd för Sälen Buss AB, men är på intet sätt ny i företaget.

– Jag är mer eller mindre uppväxt här. Av förklarliga skäl tog jag själv busskörkort tidigt, men på grund av de åldersbestämmelser som finns fick jag bara flytta bussarna i depåerna då vi inte har någon linjetrafik som är kortare än 50 km, vilket är en av de regler som gäller. Om man tar ett busskörkort innan man fyller 24 är man väldigt begränsad i vad man kan göra, säger han.

Åldersbestämmelserna får till följd att få unga väljer att bli busschaufförer, menar Robin Andersson.

– För det första har vi ingen chans att konkurrera med godstransportörerna, där får du köra tung lastbil när du är 19. Även om någon haft tankar på att bli busschaufför i ung ålder är det troligt att han eller hon har valt en annan karriär eller påbörjat en högskoleutbildning vid 24 års ålder. Då är det väldigt svårt att få in dem i branschen.

Får betala medarbetarnas körkortsutbildningar

Svårigheten att få in unga medarbetare gör att Robin Andersson själv emellanåt får kliva in och köra buss, liksom andra medarbetare som vanligtvis har kontorsarbete. Utöver detta är pensionerade busschaufförer en helt nödvändig resurs för att se till att det finns förare så att det räcker.

– Den här branschen är helt beroende av pensionärer. Vi har exempelvis en förare som är 76 år och som hoppar in när det behövs. Utan dem skulle det bli svårt. Det är naturligtvis bra att annan personal hos oss också kan köra buss när det behövs, men det ska ju inte behöva fungera på det sättet.

Ett annat sätt att få in nya i branschen är att betala körkortet.

– Det är dyrt att ta ett busskörkort, vilket också är en faktor som hindrar en 24-åring med annat jobb att byta bana. Därför har vi några medarbetare som vi har betalat utbildningen för genom att de skrivit på att köra för oss i två år, fortsätter Robin Andersson.

När så mycket tid och kraft måste läggas på rekryteringar får det till följd att andra projekt och investeringar får skjutas på framtiden.

– Vi har bland annat ett dotterbolag i Norge men i dagsläget finns inte orken att driva det fullt ut när vi tvingas lägga så mycket energi på rekryteringar hemma i Sverige, avslutar han.

”Vi måste som bransch få möjlighet att få in ungdomar som kan börja köra trafik direkt när de kommer ut i yrkeslivet”, säger Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.
Foto: Ryno Quantz

Sveriges Bussföretag vill ändra bestämmelserna

Anna Grönlund är branschchef på Sveriges Bussföretag. Hon är inte förvånad över Sälen Buss AB:s svårigheter att hitta medarbetare.

– Detta är ett välkänt problem, både i Sverige och övriga EU-länder. Vi måste som bransch få möjlighet att få in ungdomar som kan börja köra trafik direkt när de kommer ut i yrkeslivet, på samma sätt som det fungerar i godstrafiken, säger hon.

Under mars månad ska EU-kommissionen lägga fram sitt körkortsdirektiv samt göra en konsekvensutredning av YKB-direktivet, vilka båda påverkar frågan om unga busschaufförer. Med tanke på att Sverige under denna period är ordförande i EU hoppas Anna Grönlund att regeringen ska ta initiativ till en förändring.

– Det krävs en förändring på det här området. När frågan diskuteras ute i Europa hänvisar man ofta till generell statistik om privatbilister och unga förares överrepresentation vid olyckor. Men detta gäller förare som inte har en yrkestrafikutbildning, vilket är något helt annat. Jag hoppas att regeringen tar sin möjlighet att driva frågan i rätt riktning. Det är avgörande för svenska bussföretag, avslutar Anna Grönlund.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist